خانه / آرشیو برچسب ها: این شب ها خیلی از مردم در مجالس دعا و مناجات حاضر می شوند. برای آغاز بگویید که اساسا این مناجات خوانی های جمعی چه تاثیری بر زندگی های شخصی و البته جامعه دارد

آرشیو برچسب ها: این شب ها خیلی از مردم در مجالس دعا و مناجات حاضر می شوند. برای آغاز بگویید که اساسا این مناجات خوانی های جمعی چه تاثیری بر زندگی های شخصی و البته جامعه دارد