خانه / آرشیو برچسب ها: تفسیر آیت الله جوادی آملی

آرشیو برچسب ها: تفسیر آیت الله جوادی آملی

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد سیزدهم، سوره آل عمران، آیه ۶

خداي حكيم چهره و ساختار وجودي انسان را در رحم مادر بر اساس مشيّتي حكيمانه صورتگري مي‏ كند، زيرا تار و پود عالم و آدم با «حكمت» رقم مي‏خورد، بنابراين نافرجامي نتيجه نافرماني است و عقوبت و عذاب، لازمِ قهري رفتار كساني است كه به خداي حكيم ايمان نياورند و بينش و گرايشي ناهماهنگ با مجموعه نظام حكيمانه خداوندي داشته باشند.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد سیزدهم، سوره آل عمران، آیه ۳و۴

خدايي كه حيات محض و قيوميّت صرف است، براي حيات و قوام انسان ها و جامعه انساني كتابي فرستاده است كه ارمغان «هدايت» و «فرقان» و سرمايه حيات و قوام فردي و اجتماعي است و چون مصدّق تورات و انجيل و مهيمن بر آن هاست، يهوديان و مسيحيان نيز بايد حيات و قوام خويش را در آن بجويند. كفر ورزيدن به چنين كتابي، شوريدن بر حيات و قوام خويش و گرفتاري به عذاب شديد را درپي دارد.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد سیزدهم، سوره آل عمران، آیه ۱و۲

هر موجود امكاني از اين‏رو كه هستي آن عين ذاتش نيست، به خداي قيّوم متكي است و چون قيّوم بودن خداي سبحان و سرپرستي و افاضه او آگاهانه و عالمانه است، و هرجا سخن از علم و قيوميّت باشد، حيات مطرح است، او «حي قيّوم» است. اسم شريف هو كه به هويّت مطلقه اشاره دارد، برترين اسم و جامع ديگر اسماي الهي است. «الحي القيوم» مي‏تواند دو اسم يا يك اسم مركب از دو جزء باشد.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۸۴

مجموعه آفرينش، مِلك و مُلك انحصاري خداست. نيّات و اعمال ظاهري انسان نيز از اين قانون جدا نيست، پس ظاهر و باطن انسان، مِلك و مُلك و معلوم خداست و خداوند افكار و كردارهاي آشكار انسان را محاسبه كرده و بدانها جزا مي‏دهد و فقط از خاطرات زودگذري كه وصف انسان و منشأ پيدايش عمل نشده، حسابرسي نمي‏كند.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۸۲

مؤمنان بايد قراردادي را كه يك طرف آن «عين» است و طرف ديگر آن دَين مدّت‏دار، ثبت كنند و اين نوشته در دادگاه حجّت است. دستور ثبت دَين، امري ارشادي است نه مولوي، و امر ارشادي تابع «مُرْشَدٌ إليه» خود است؛ ليكن در نظام اسلامي، ثبت دَين، واجب كفايي است و نيز براي آحاد مسلمانان فراگيري نوشتن، مستحب عيني.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۸۱

خداي سبحان در اين آيه به رباخواران هشدار مي‏دهد از قيامت بترسند كه در آن روز به سوي خدا بازگردانده شده و حقيقت اعمال خود را مي‏بينند. آن روز، هركس پاداش كامل عمل خود را مي‏گيرد و به هيچ كس ستم نمي ‏شود، زيرا از پاداش حسنات كم نمي‏گردد و بر كيفر سيّئات افزوده نمي‏شود و آن مقدار كيفر را هم خودشان بر خود روا داشته‏ اند.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۸۰

بر طلبكاران واجب است كه براي گرفتن اصل مال خود از ربا گيرنده تنگدست يا هر بدهكار ديگري تا هنگام گشايش، مهلت دهند و اگر بدهكار قدرت پرداخت ندارد، طلب خود را صدقه حساب كرده و به او ببخشند كه اين براي آنان بهتر است، چنانچه حقيقت را بدانند.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۷۸ و ۲۷۹

تقوا ملك ه‏اي نفساني و داراي مراتب است. تقوا در هر كاري نيز مناسب همان كار است. تقوا در آيات مورد بحث، تقواي اقتصادي و رعايت حقوق مالي ديگران است. مؤمنان بايد پروا پيشه كنند و از ستاندن مانده سود ربا بپرهيزند.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۷۷

منفقان راستين در پرتو صدقات با اخلاص خود، رشد و اعتلاي روحي مي‏يابند كه نشانه‏اش ايمان، عمل شايسته و برپايي نماز و دادن زكات است. پاداش منفقانِ مخلصْ و موفّقِ به امور ياد شده، نزد پروردگارشان محفوظ است و افزون بر پاداش انفاق، هيچ بيمي بر آنان نيست و اندوهگين نمي‏شوند.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۷۷

منفقان راستين در پرتو صدقات با اخلاص خود، رشد و اعتلاي روحي مي‏ يابند كه نشانه ‏اش ايمان، عمل شايسته و برپايي نماز و دادن زكات است. پاداش منفقانِ مخلصْ و موفّقِ به امور ياد شده، نزد پروردگارشان محفوظ است و افزون بر پاداش انفاق، هيچ بيمي بر آنان نيست و اندوهگين نمي‏ شوند.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۷۶

خلاف پندار رباخواران، سنّت قطعي خداوند، نابودي تدريجي آثار فردي و اجتماعي ربا و افزايش آثار مفيد صدقات در دنيا و آخرت است. رباخواري پيامدهاي فراوان ديگري دارد؛ رباخوار در رديف افراد «كَفّار» و «اَثيم» قرار دارد كه از محبّت خداوند محروم‏اند و همين محروميّت، سبب نابودي عمل رباخوار و شخص او مي‏ شود.

ادامه مطلب »

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۷۵

رباخواران حرفه ‏اي در همه شئون زندگي ديوانه‏ وار عمل مي ‏كنند؛ مانند مس‏شدگان شيطان، زيرا جنونِ رباخواري، بر افكار و اوصاف و كارهاي ديگر رباخوار اثر مي‏گذارد. اين گروه، نه تنها رباخواري را مانند بيع صحيح مي‏دانند، بلكه در تجارتشان، ربا را اصل، و بيع را فرع مي‏شمرند، در حالي كه خداي سبحان، بيع را حلال و مشكل‏ گشا شناساند و رباخواري را حرام و مشكل ‏ساز.

ادامه مطلب »