احكام ازدواج و خانواده دمقدمات ازدواج

احکام ازدواج و خانواده از رساله آیت الله بهجت

خانه / احکام / احکام ازدواج / احکام ازدواج و خانواده از رساله آیت الله بهجت

احکام ازدواج و خانواده از رساله آیت الله بهجت؛ فهمیدن بعضى از مسایل بعد از ازدواج توسط همسر، موجب ناراحتى و در بعضى موارد باعث مشکلات جدى مى ‏شود که زندگى زناشویى را با مشکل رو به رو مى ‏کند، آیا گفتن آن‏ها قبل از ازدواج واجب است؟ ج. مواردى که نگفتن آن‏ها سبب تدلیس مى ‏شود، باید گفته شود.

بهترین سن براى ازدواج دختر

۱٫ از نظر شرع مقدس، بهترین سن ازدواج براى دختران چه سنى مى ‏باشد؟

ج. بهترین سن، قبل از عادت شدن دختر است.

ازدواج پیر با جوان

۲٫ آیا ازدواج مردان کهن‏سال با دختران جوان جایز است؟

ج. جایز است.

مصادیق به حرام افتادن

۳٫ با توجّه به این که ازدواج در صورتى که انسان به حرام بیفتد واجب است، بفرمایید آیا بعضى از حالات شهوانى که در حال بیدارى و بدون قصد حاصل مى ‏شود، از مصادیق به حرام افتادن است؟

ج. اگر بى ‏اختیار است، حرام نیست.

۴٫ منظور از به گناه افتادن در اثر ازدواج نکردن چیست؟ گناهان مقاربتى مراد است یا گناهان دیگرى نظیر نگاه شهوت‏آلود و… را نیز شامل مى‏شود؟

ج. فرقى نمى ‏کند. 

تماس بدنى در دوران نامزدى

۵٫ در دوران نامزدى بدون صیغه محرمیت، بسیارى از دختر و پسرها با یکدیگر تماس‏هاى بدنى دارند (غیر از نزدیکى)، آیا عمل آن‏ها اشکال دارد؟

ج. حرام است. 

شرط کردن ازدواج با افرادى خاص

۶٫ عده ‏اى از دختران دوست دارند مثلاً با سید یا طلبه یا پزشک و یا… ازدواج کنند و بر این خواسته خود اصرار دارند، به طورى که سن بعضى از آن‏ها خیلى بالا مى ‏رود و دیگر کسى حاضر به همسرى آن‏ها نمى ‏باشد، آیا شرط گذاردن و پاى ‏بندى به این شرایط صحیح است؟

ج. خیر، صحیح نیست؛ مگر در حدى که عقلایى باشد.

میزان آشنایى لازم دختر و پسر با همدیگر

۷٫ فهمیدن بعضى از مسایل بعد از ازدواج توسط همسر، موجب ناراحتى و در بعضى موارد باعث مشکلات جدى مى ‏شود که زندگى زناشویى را با مشکل رو به رو مى ‏کند، آیا گفتن آن‏ها قبل از ازدواج واجب است؟

ج. مواردى که نگفتن آن‏ها سبب تدلیس مى ‏شود، باید گفته شود.

 استخاره براى ازدواج

۸٫ آیا براى پاسخ دادن به خواستگار دختر، استخاره کردن مورد دارد؟

ج. مورد استخاره بعد از تحقیق و بررسى و مشورت و در هنگام تحیّر است.

۹٫ آیا در صورت انجام استخاره، عمل به آن واجب است؟

ج. واجب نیست.

۱۰٫ آیا در مورد ازدواج، تجدید استخاره جایز است؟

ج. با تغییر شرایط و یا تغییر نیتِ استخاره از حیث شروط و قیود، جایز است.

آموزش‏هاى قبل از ازدواج

۱۱٫ قبل از ازدواج، مسایل جنسى و غیر جنسى لازم براى زندگى مشترک به دختر و پسر آموزش داده مى ‏شود، با توجه به این امر:

۱) حضور دختر و پسر قبل از عقد در چنین جلساتى چه حکمى دارد؟

۲) دیدن فیلم افراد عریان یا نیمه عریان و… جهت آموزش چگونه است؟

ج. حکم شرعى این مورد با سایر موارد فرقى نمى ‏کند.

عوامل موفقیت در زندگى زناشویى

۱۲٫ عامل موفقیت در زندگى مشترک و شرایط ازدواج محمدى چیست؟

ج. محبّت بین طرفین و عمل هر کدام به وظایف شرعى نسبت به دیگرى و اغماض هر یک از خطاهاى دیگرى.

مثبت نبودن جواب آزمایش

۱۳٫ اگر آزمایش قبل از ازدواج، اعتیاد یا عدم هماهنگى خونى زن و مرد و در نتیجه ناقص الخلقه شدن فرزند را اعلام کند، ازدواج آن دو با همدیگر چه حکمى دارد؟

ج. مناسب نیست.

ازدواج‏هاى حرام و جایز

ازدواج با خواهر زن با رضایت همسر

۱۴٫ زمانى که زنى در زوجیت مردى است، در صورتى که زن اجازه دهد آیا مرد مى ‏تواند با خواهر او ازدواج کند؟

ج. خیر، نمى ‏تواند ازدواج نماید. 

ازدواج با شوهر خاله

۱۵٫ آیا در ازدواج با شوهر خاله، اجازه خاله شرط است؟

ج. اجازه او شرط است، ولى اگر بدون اجازه او عقد نمایند و بعدا وى بگوید به آن عقد راضى هستم، بنابر اقرب اشکال ندارد.

گرفتن خواهرزن

۱۶٫ اگر مادربزرگ، نوه ‏ى دخترى خود را شیر بدهد، داماد او به همسرش حرام مى ‏شود. آیا داماد پس از فوت مادرزن، مى ‏تواند با خواهرزن خود ازدواج کند؟

ج. نمى ‏تواند، با خواهر زن ازدواج کند.

 طلاق زن و ازدواج با خواهر زن

۱۷٫ اگر مردى براى این که با خواهر زن خود ازدواج کند، او را به شکل ظاهرى طلاق دهد، در حالى که زن در خانه او باقى بماند، آیا مرد مى ‏تواند با خواهرش ازدواج کند؟

ج. اگر طلاق شرعى دهد، مى ‏تواند با او ازدواج نماید.

 ازدواج با دختر خوانده

۱۸٫ ازدواج با دختر خوانده چه وجهى دارد؟

ج. اگر به او محرم نباشد، اشکال ندارد. 

نهى اسلام از ازدواج‏هاى فامیلى

۱۹٫ در بعضى از روایات اسلامى، از ازدواج‏هاى فامیلى نزدیک نهى شده است، با توجه به این مطلب، ازدواج حضرت على ـ علیه ‏السّلام ـ با حضرت فاطمه ـ علیهاالسّلام ـ که با موافقت پیامبر ـ صلّى ‏اللّه ‏علیه ‏وآله ‏وسلّم ـ بود، چه توجیهى دارد؟

ج. هر چند خصوص این ازدواج به امر الهى بود؛ اما از این جهت استثنا نبود.

ازدواج با فرقه‏ هاى منحرف

۲۰٫ دادن و گرفتن دختر از فرقه‏ هاى منحرف چه حکمى دارد؟

ج. صلاح نیست و بعض موارد آن، منع شرعى دارد. 

ازدواج با پدر داماد خود

۲۱٫ ازداوج مادر با پدر شوهر دختر خویش جایز است؟

ج. بله، جایز است. 

ارتداد

۲۲٫ مردى بعد از دخول به زوجه، به ارتداد فطرى مرتدّ شده است، اگر توبه کند مى ‏تواند مجدّدا به زن رجوع کند؟

ج. نمى ‏تواند.

عدّه ‏ى ارتداد

۲۳٫ شوهرى مرتدّ شده و زن مسأله را نمى ‏دانسته است، آیا از حین اطّلاع از مسأله باید عدّه نگهدارد یا از هنگام ارتداد که عقد منفسخ شده است؟

ج. از حین ارتداد باید عده را محاسبه نماید.

 ازدواج با مذاهب دیگر

۲۴٫ آیا ازدواج مردان سنّى با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنى چه طور؟

ج. در غیر ناصبى و غالى جایز است، ولى ازدواج مرد سنّى با زن شیعه کراهت دارد، به اختلاف مراتب در دورى از ایمان ـ به معناى اثنى عشرى بودن ـ ، و مى ‏تواند در هر یک از زن و مرد به عناوین ثانویه حرام باشد و بدین لحاظ حکم موارد، مختلف است.

 ازدواج با اهل تسنّن

۲۵٫ آیا ازدواج زن شیعه بامرد سنّى جایز است یا خیر؟ بر فرض عدم جواز، آیا علاوه بر حرمت تکلیفى، محکوم به بطلان نیز هست؟

ج. وضعا صحیح است.

 ازدواج با کافره

۲۶٫ اگر انسان در کشور کفر مشغول تحصیل باشد و نتواند با زن مسلمان ازدواج کند، آیا با زن کافره مى ‏تواند ازدواج کند؟

ج. ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است.

 ازدواج دختر شیعه با سایر فرقه ‏هاى مسلمان یا اهل کتاب

۲۷٫ ازدواج دختران شیعه اثنى عشریه با مردان داراى عقاید دیگر (فرقه‏هاى دیگر مسلمانان و یا اهل کتاب) چه حکمى دارد؟

ج. اجتناب نمایند که یا فى الجمله حرام تکلیفى است یا حرام تکلیفى و وضعى مى‏باشد، واللّه‏ العالم.

 ازدواج با دخترى که از فرقه اهل حق است

۲۸٫ مى ‏خواهم با دخترى که از فرقه اهل حق است ازدواج کنم، آیا جایز است؟

ج. خیر، جایز نیست.

دختر ربیبه

۲۹٫ آیا دختر ربیبه مثل خود ربیبه محرم است؟ دختر ربیب و دختر پسر زن، چه حکمى دارد؟

ج. بلى، محرم هستند.

زن شوهردار

۳۰٫ آیا زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدى مى ‏شود؟

ج. بله.

 حرمت دختر مزنّى ‏بها

۳۱٫ اگر شخصى پس از خواستگارى از دخترخاله‏ ى خود و قبل از عقد، با خاله خود زنا کند و پس از متوجّه شدن توبه کند، آیا مى ‏تواند با دخترخاله ازدواج کند یا خیر؟ اگر خاله، خواهر صُلبى مادر نباشد، یعنى فقط از جانب مادر مشترکند، آیا حکم تفاوتى مى ‏کند و مراد از قبل از ازدواج قبل از عقد است یا قبل از خواستگارى و مراسم مقدّماتى؟

ج. نمى ‏توانند باهم ازدواج کنند، على ‏الاحوط (مسأله ۱۹۱۳ رساله) و فرقى بین انواع خاله ‏ها نیست و مراد از «قبل از ازدواج» قبل از عقد است.

برادر و خواهر ناتنى

۳۲٫ حرمت ازدواج برادر با خواهر، از طرف پدر است یا مادر؟ یعنى اگر پدرها یکى باشند و مادرها مختلف و یا بالعکس مى ‏توانند باهم ازدواج کنند؟

ج. دو نفر اگر از پدر یکى باشند یا از مادر یکى باشند یا از هر دو، خواهر و برادر هستند و نمى ‏توانند باهم ازدواج کنند.

 اختلاف در بقاى عقد

۳۳٫ در صورت اختلاف بین زن و مردى، در مورد این که عقد نکاح سابق به قوّت خود باقى است و یا به علل شرعى ـ مثل طلاق و فسخ ـ زوجیّت خاتمه یافته است، قول کدام‏یک معتبر و مقدّم است؟

ج. قول به بقاى زوجیّت مقدّم است.

 ازدواج با بستگان نزدیک

۳۴٫ لطفا نظر مبارک را در رابطه با ازدواج با بستگان نزدیک بیان فرمایید؟

ج. شرعا جایز است و در بعض موارد آن مطلوب هم هست.

ازدواج با زنان فاحشه

۳۵٫ آیا ازدواج کردن با زنان فاحشه حرام است؟ آیا این‏گونه زنان مرتدّ هستند؟ آیا مى ‏توان به قول آن‏ها مبنى بر نداشتن همسر اعتماد کرد؟

ج. مرتدّ نیستند و ازدواج با آنان قبل از توبه مکروه است و قبول قول آن‏ها مانعى ندارد؛ هر چند مستحب است عفّت را استعلام کند.

 ازدواج با جنّ

۳۶٫ آیا ازدواج دختر با جنّ جایز است؟

ج. چون معرضیّت زیادى براى فتنه و منازعه دارد و خوف خطر دارد، خلاف احتیاط است و بر تقدیر جواز، احوط متعه است یا این‏که طورى باشد که شرط کنند ـ به نحو شرط نتیجه ـ وکالت را که اختیار طلاق با دختر باشد. البته در صورتى که از جهت اسلام و ایمان کفو باشند.

 جواز ازدواج غیر سیّد با سیّده

۳۷٫ زن سیّده با مرد غیر سیّد مى ‏تواند ازدواج کند یا خیر؟ آیا کفو یکدیگر هستند؟

ج. مسلمان کفو مسلمان است و ازدواج آن‏ها اشکال ندارد.

 ازدواج مبتلایان به ایدز

۳۸٫ آیا شخص مسلمانى که به ایدز مبتلا مى ‏باشد، مى ‏تواند دختر مسلمانى را به عقد خود درآورد؟

ج. عقد بلامانع است، ولى اگر وطى همراه با ضرر و موجب سرایت مرض است، ممکن است حکم وجوب تمکین برداشته شده باشد.

 ازدواج با فرد زناکار

۳۹٫ زنى که در دوران عقد یا زمان عدّه مرتکب زنا شود و بعدا با اطلاع ولىّ او از این موضوع، به عقد زانى درآید، ازدواج آن‏ها جایز است؟ حکم فرزندانى که حاصل مى ‏شود چه مى ‏باشد؟

ج. عقد باطل است، مگر این که زنا در عده ‏ى طلاق بائن یا عده‏ ى وفات بوده باشد و فرزندان آن‏ها مادامى که نمى ‏دانستند عقد باطل است، ولد شبهه هستند و لحوق شرعى به آن‏ها دارند.

 ازدواج با خواهر و دختر مفعول

۴۰٫ شخصى با پسرى لواط کرده است، ولى شکّ دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه، آیا ازدواج او با خواهر یا دختر یا مادر آن پسر جایز است؟

ج. به مسأله‏ ى ۱۹۲۳ رساله رجوع شود.

۴۱٫ اگر دو پسر عمو یا دو پسر خاله در کودکى با هم لواط کرده ‏اند، آیا یکى از آن‏ها نمى ‏تواند با خواهر دیگرى ازدواج کند؟

ج. مادر، خواهر و دختر کسى که لواط داده به لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر کمان کند که دخول نشده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى ‏شوند.

۴۲٫ اگر کسى از روى جهل و نادانى با کسى لواط کرده باشد و سپس توبه کند آیا مى ‏تواند خواهر او را بگیرد؟

ج. خیر، نمى‏ تواند.

۴۳٫ آیا آیه «إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا» شخص لواط کننده با خواهر ملوط را شامل نمى ‏شود و باعث این نمى ‏شود که ازدواج آن‏ها صحیح باشد؟

ج. خیر، باعث آن نمى ‏شود.

۴۴٫ اگر قبل و بعد از بلوغ عمل شنیعى انجام شود و مطمئنا به مقدار اندک هم دخول نشده، آیا مى ‏توان با خواهر آن پسر ازدواج کرد؟

ج. اگر دخول نشده، منعى ندارد.

۴۵٫ در رساله آمده: «مادربزرگ و مادر و خواهر و دختر پسرى که لواط داده بر لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند». سؤال این که شخصى در سنّ ۱۲ سالگى دست به چنین عملى زده و بعدا هم خواهر آن پسر را گرفته و داراى فرزندانى است، چون مسأله را نمى ‏دانسته، و تازه متوجّه شده که آن زن بر او حرام است، حکم مسأله چیست؟ اگر باید از هم جدا شوند، زن از نظر مهریه و نفقه چه حکمى دارد؟ آیا زن مى ‏تواند بگوید من همه‏ ى مهریه و نفقه‏ ام را مى ‏خواهم؟

ج. در فرض مسأله اگر در لواط دخول واقع شده، زوجه بر شوهر خود حرام مؤبّد است و باید از یکدیگر جدا شوند و مرد هم باید تمام مهریّه‏ ى زوجه را که مهر المثل است بپردازد و زن نفقه ندارد و نسبت اولاد هم به پدر و مادر محفوظ است و اولاد شرعى آن‏ها مى ‏باشند، واللّه‏ العالم.

 لواط با برادر همسر

۴۶٫ من فعلاً داراى همسر و چند فرزند هستم، ولى در زمان طفولیّت با برادر همسرم، متأسفانه لواط کرده ‏ام. در موقع ازدواج هم ملتفت بودم، ولى به خاطر مادرم قبول کردم و فعلاً بسیار ناراحتم، بفرمایید تکلیفم چیست؟

ج. اگر یقین به دخول در فعل لواط دارید، واجب است فورا از همسرتان جدا شوید و به هم حرام هستید.

 ازدواج در عدّه ‏ى رجعیّه با خواهر زن

۴۷٫ هر گاه زوجه مطلّقه رجعیّه فوت کند، آیا شوهر وى در عدّه‏ ى او مى ‏تواند با خواهر آن زن ازدواج کند؟

ج. بله، مى ‏تواند.

 عدم رعایت عدّه

۴۸٫ دخترى نامزد جوانى بوده است و براى رعایت مسایل شرعى، صیغه‏ ى عقد موقّت خوانده بودند و باهم خلوت مى ‏کردند و جوان از راه دُبر با دختر نزدیکى مى‏ کرده است. ولى بعد از مدّتى از هم جدا مى ‏شوند و دختر که جاهل بوده و نمى ‏دانسته این آمیزش هم عدّه دارد، در زمان عدّه ‏ى شرعى به عقد دایم دیگرى درآمده و فعلاً بعد از چند سال زندگى متوجّه شده است، حکم او چیست؟

ج. اگر نزدیکى شوهر دوم در زمان عده نبوده، عقد باطل است، ولى زن بر او حرام نمى ‏شود، بلکه مى ‏تواند بعدا زن را عقد نماید.

کسى که اهل نماز نیست

۴۹٫ آیا ازدواج با دخترى که به ظاهر مسلمان است ولى اهل نماز نیست، مثل ازدواج با کافر است؟

ج. خیر.

 ازدواج با مادرزن فرزند

۵۰٫ آیا ازدواج پدر با مادر زن فرزند خویش شرعا جایز است؟

ج. جایز است.

 ازدواج خنثى

۵۱٫ آیا ازدواج دو خنثى با یکدیگر جایز است؟

ج. صحیح نیست.

۵۲٫ اگر دو نفر خنثى با یکدیگر ازدواج نمایند و بعد از مدّتى معلوم شود که هر دو مذکّر یا مؤنّث هستند، تکلیف چیست؟

ج. باید از یکدیگر جدا شوند.

هیات رزمندگان اسلام

منبع: bahjat.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *