از نظر اسلام زندیق با کافر چه تفاوتی دارد؟

از نظر اسلام زندیق با کافر چه تفاوتی دارد؟

خانه / احکام / احکام اعتقادی / از نظر اسلام زندیق با کافر چه تفاوتی دارد؟

هریک از این این دو احکام خاصی دارد از جمله آنکه توبه مرتد ملی در محاکم قضایی پذیرفته می شود ولی توبه مرتد فطری پذیرفته نگردد و گرچه توبه کند باید به قتل برسد.

از نظر اسلام زندیق با کافر چه تفاوتی دارد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام به نقل از عرفان؛ زندیق، کسی است که منکر یا قائل به دوگانگی است مانند مجوس. مرتد به کسی گویند که از دین برگشته، کسی که از اسلام به کفر گرائیده است و آن دو نوع است، مرتد فطری و مرتد ملی، مرتد فطری کسی است که از آغاز بلوغ به فطرت اسلام بوده، و یا از هنگام انعقاد نطفه اش  یکی از پدر و مادرش مسلمان باشند. مرتد ملی آنکه ابتدا کافر بوده و سپس مسلمان شده آنگاه به کفر گرائیده است، هریک از این این دو احکام خاصی دارد از جمله آنکه توبه مرتد ملی در محاکم قضایی پذیرفته می شود ولی توبه مرتد فطری پذیرفته نگردد و گرچه توبه کند باید به قتل برسد.

از نظر اسلام زندیق با کافر چه تفاوتی دارد؟
از نظر اسلام زندیق با کافر چه تفاوتی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *