الزامات تحقق شعار سال و تأثیر آن در تقویت اقتدار ملی | عباس حاجی نجاری

الزامات تحقق شعار سال و تأثیر آن در تقویت اقتدار ملی | عباس حاجی نجاری

خانه / اختصاصی هیأت / الزامات تحقق شعار سال و تأثیر آن در تقویت اقتدار ملی | عباس حاجی نجاری

نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ‌عنوان «جهش تولید»  در شرایطی صورت گرفته است که کشور از یک‌سو درگیر گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین شکل تحریم اقتصادی است و از سوی دیگرشیوع بیماری کرونا بخش مهمی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در جهان و بالتبع آن کشورمان ایران را  به تعطیلی کشانده و درنتیجه روند قبلی تولید در کشور نیز تحت‌الشعاع قرارگرفته است

الزامات تحقق شعار سال وتأثیر آن در تقویت اقتدار ملی | عباس حاجی نجاری

چکیده

نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ‌عنوان «جهش تولید»  در شرایطی صورت گرفته است که کشور از یک‌سو درگیر گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین شکل تحریم اقتصادی است و از سوی دیگرشیوع بیماری کرونا بخش مهمی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در جهان و بالتبع آن کشورمان ایران را  به تعطیلی کشانده و درنتیجه روند قبلی تولید در کشور نیز تحت‌الشعاع قرارگرفته است.  و به همین دلیل تحقق شعار«جهش تولید» در سال۹۹ اهمیت مضاعف یافته و عدم اهتمام به آن  به دلیل روند فزاینده فشارها وتحریم ها و آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا، می تواند به ایجاد چالش های اجتماعی و امنیتی در کشور منجر شود. در این میان اما کم نیستند افراد و کارشناسانی که تحقق شعار سال یعنی جهش تولید را با توجه به شرایط تحریم اقتصادی دشمن، کاهش درآمد‌های نفتی و مالیاتی و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی ناشی از کرونا، امکان‌پذیر نمی‌دانند و دلسوزانی از میان آن‌ها نیز نگران بر زمین ماندن تدبیر رهبری معظم انقلاب هستند. دشمنان مردم ایران هم که همواره بر طبل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی می‌کوبند، جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را با هدف ناموفق نشان دادن نظام در این عرصه آغاز کرده اند. اما نگاهی به ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور ،پیشینه تاریخ انقلاب ودستاوردهای آن در چهل ویک سال اخیر بیانگر آن است که اگر اراده ملی در میان مردم و مسئولان نظام برای تحقق این شعار شکل گرفته و برنامه ریزی و عمل به هنگام برای تحقق الزامات «جهش تولید» در کشور صورت پذیرد -که چندان دور از انتظار نیست- علاوه بر منافع اقتصادی واجتماعی آن برای مردم ایران؛ در تقویت و تحکیم اقتدار ملی و ارتقاء جایگاه نظام اسلامی در جهان، نقش به سزایی خواهد داشت.

اهمیت موضوع

حضرت آیت ‌الله ‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی در پیام به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام‌گذاری و خطاب به دست ‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید. معظم له با اشاره به شعار رونق تولید که برای  سال ۹۸ انتخاب کرده بودند ،یادآور شدند که علاوه بر استقبال صاحب‌نظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاه‌های مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.ایشان تأکید کردند که  باید با کار ده برابری، تولید به‌جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد.

از  سال ۱۳۶۸ که رهبرمعظم انقلاب اسلامی  سکان‌ هدایت کشتی انقلاب اسلامی را عهده‌دار شدند، همواره در ابتدای هرسال با تبیین مهم‌ترین مسائل کشور، اولویت‌ها و الزامات مردم و مسئولان برای تحقق آرمان‌های انقلاب را تبیین می‌نمایند. این رویه از سال ۱۳۷۸ با انتخاب شعار سال نهادینه گردید. در بررسی و تحلیل چرایی این اقدام رهبر معظم انقلاب، می‌توان این نام‌گذاری‌ها را در راستای تحقق  اسناد بالادستی نظام به‌ویژه سند چشم‌انداز توسعه‌ ۲۰ ساله‌ کشور و تکمیل فرآیند گام‌های پنج‌گانه تحقق انقلاب اسلامی دانست، در این نام‌گذاری‌ها از حدود ۱۰ سال پیش به دلیل شرایط تشدید فشارها  و تحریم اقتصادی دشمنان، شعارها ماهیت اقتصادی – معیشتی داشته‌اند.

نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان «جهش تولید»  در شرایطی صورت گرفت  که کشور از یک‌سو درگیر گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین شکل  تحریم اقتصادی است  و از سوی دیگر شیوع  بیماری کرونا بخش مهمی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در جهان و بالتبع آن کشورمان ایران را  به تعطیلی کشانده و درنتیجه روند قبلی تولید در کشور نیز تحت‌الشعاع قرارگرفته است.  و به همین دلیل تحقق شعار سال اهمیت مضاعف یافته و عدم اهتمام به آن  به دلیل روند فزاینده فشارها و تحریم ها و آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا، می تواند به ایجاد چالش های اجتماعی و امنیتی در کشور منجر شود و در نقطه مقابل، توفیق در آن، علاوه بر منافع  اقتصادی و اجتماعی ؛در تقویت و تحکیم اقتدار ملی و ارتقاء جایگاه نظام اسلامی در جهان، نقش به سزایی خواهد داشت.

الزامات تحقق شعار سال وتأثیر آن در تقویت اقتدار ملی
الزامات تحقق شعار سال وتأثیر آن در تقویت اقتدار ملی

 

امکان پذیری  تحقق شعار سال

کم نیستند افراد و کارشناسانی که تحقق شعار سال یعنی جهش تولید را با توجه به شرایط تحریم اقتصادی دشمن، کاهش درآمد‌های نفتی و مالیاتی و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی ناشی از کرونا، امکان‌پذیر نمی‌دانند و دلسوزانی از میان آن‌ها نیز نگران بر زمین ماندن تدبیر رهبری معظم انقلاب هستند. دشمنان مردم ایران هم که همواره بر طبل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی می‌کوبند، جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را باهدف ناموفق نشان دادن نظام در این عرصه آغاز کرده و بعضی از مدعیان داخلی نیز بدون توجه به ضرورت‌ها و چرایی طرح این شعار برای سال ۹۹ و از آنجایی‌ که به دلیل شکست‌های سیاسی و ادبار مردم، مخالف خوانی به بخشی از شاکله وجودیشان تبدیل ‌شده است، تحقق آن را دور از انتظار دانسته و حتی اگر بتوانند در مسیر آن اختلال ایجاد می کنند.

اما باگذشت قریب به سه ماه از آغاز سال  و در شرایطی که همه اهتمام مسئولان به مقابله و مهار ویروس کرونا و کاهش پیامد‌ها و آلام آن در جامعه اختصاص‌ یافته و کمتر به فکر پیاده‌سازی شعار سال هستند، جلوه‌هایی از همدلی و همبستگی در کشور تحقق‌ یافته که در عین اثبات توانمندی و کارآمدی نظام، زوایای پنهان فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی، مردم ایران را آشکار می‌کند. تلاش های ایثارگرانه کادر پزشکی ودرمانی کشور، رزمایش فراگیر همدلی مؤمنانه در کمک به اقشار ضعیف با محوریت روحانیت، مساجد، پایگاه‌های بسیج و مردم خیر، بسیج گسترده و فراگیر نیرو‌های مردمی در کمک به مراکز مسئول در بهداشت و درمان و غربالگری بیماران، چند برابر شدن تخت‌های بیمارستانی در مدتی کوتاه و در یک حرکت جهادی با همکاری نیرو‌های مسلح و… همگی نماد‌هایی از این تحول هستند. در عرصه تولید امکانات موردنیاز نیز معیار‌ها و مرز‌ها شکسته شده وجهش نمود یافته است به گونه ای  پس از شیوع کرونا و باهمت نیرو‌های مردمی و جهادی، تولید ماسک کشور به ۶ میلیون عدد در روز (یعنی ۳۰ برابر) رسیده است و حتی زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است. در عرصه ساخت امکانات وتجهیزات پزشکی هم معاون علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری از شکل گیری  نهضتی در ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی در کشور در شرکت‌های دانش‌ بنیان سخن به میان آورده به گونه ای که کشور در حال حاضر در تولید بسیاری از تجهیزات و امکانات مراقبتی و درمانی ویروس کرونا خودکفا شده و نیازی به واردات ندارد. این واقعیات بیانگر آن است که  اگر اراده ملی تحقق یابد، تحقق شعار سال با همین زیرساخت‌ها و امکانات، امکان‌پذیر است.

ظرفیتهای کشور

بخشی از پیش زمینه  های تحقق شعار سال منوط به وجود منابع و امکانات و زیرساخت‌های صنعتی است که به دلیل عنایات الهی ودستاوردهای انقلاب در چهل و یک سال اخیر، در کشور فراهم است، نظیر:

۱-وجود منابع عظیم انرژی(نفت وگاز)

۲-وجود منابع غنی معدنی  و مواد اولیه موردنیاز

۳-نیروی کار فراوان و تحصیل‌کرده

۴-وجود نقدینگی فراوان که با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به سمت تولید هدایت شود

۵-وجود زیرساخت‌های صنعتی  برای تسهیل رشد اقتصادی

۶-وجود ظرفیت‌های فراوان خالی  در صنایع کشور

۷- رشد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و وجود این باور در میان آنها که قادر به تأمین نیازهای کشور هستند

۸-وجود بازار مصرف داخلی و امکان صادرات به کشورهای همسایه

۹-تجربه گران‌قدر مدیریت جهادی و وجود روحیه و زمینه آن در نسل جوان

۱۰-رشد بارندگی‌ها در دو سال اخیر و رفع مشکل کم‌آبی که می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب  شکوفایی بخش کشاورزی کشور را در پی داشته باشد .

الزامات  مدیریتی

وجود ظرفیت ها در کشور شرط لازم برای تحقق شعار سال است، اما تحقق آن نیازمند اراده واقدام عملی در مسئولان کشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان در صبح روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت  به مناسبت هفته‌ی کار و کارگر در این زمینه به وظایف  سه قوه اشاره و یادآور شدند که اگر به این وظایف عمل نشود، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. ایشان حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلی‌ترین وظیفه‌ی مسئولان دانستند و تأکید کردند: حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد؛ حذف مقررات دست ‌و پاگیر، مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا، مقابله با واردات بی‌رویه، مبارزه با فساد مالی و فساد اداری، رعایت حقوق مالکیت معنوی، مقابله با سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های زیان‌بخش، و معافیتهای مالیاتی در موارد ضروری و وضع مالیات در موارد لازم همچون ثروتهای بادآورده از جمله کارهای ضروری است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.

الزامات  فرهنگی واجتماعی  تحقق شعار سال

علاوه بر ظرفیت های ملی والزامات مدیریتی آنچه به ‌عنوان شریان حیاتی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها برای تحقق شعار سال لازم است مجموعه‌ای از عوامل معنوی است که فرهنگ ایرانی اسلامی ظرفیت‌ها و بنیان‌های لازم برای آن را دارد. آنچه ما در تجلی همبستگی ملی برای رزمایش‌های همدلی مؤمنانه برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری در این ایام و تولید امکانات و تجهیزات شاهد بودیم، عملاً ابعادی از این ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های معنوی را آشکار کرده است:

– باور به توانستن  و امکان تحقق شعار سال در بین مسئولین،نخبگان و تلاشگران عرصه تولید، مهم‌ترین و ضروری‌ترین گام در تحقق شعار سال  است مقام معظم رهبری  در بیاناتشان به مناسبت هفته‌ی کار و کارگر، ضمن  تأکید بر اهمیت جهش کیفی در کنار جهش کمّی، موضوع افزایش امید به کار و تلاش را در کشور بسیار مهم خواندند و گفتند: متأسفانه عده‌ای در کشور به‌طور دائم میگویند «نمیشود و نمیتوانیم» در حالی که «میتوانیم» و دلیل آن هم این است که ما وقتی میتوانیم یک ماهواره‌بر را با سرعت ۷۵۰۰ متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، و یا در صنایع دفاعی، آن پیشرفتهای بزرگ را داشته‌ایم، پس در تولید هم میتوانیم به جهش دست پیدا کنیم.ایشان افزودند: آن ذهن و فکری که میتواند ماهواره را تولید کند و چند صباح دیگر برای ارسال ماهواره در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدف‌گذاری کند، قطعاً چنین روحیه‌ی ابتکار و خلاقیتی برای تولید خودرو با مصرف ۵ لیتر بنزین در یکصد کیلومتر و در دیگر بخشهای تولید نیز وجود دارد.

 فرهنگ سازی  و گفتمان سازی برای تحقق شعار سال، سهم دستگاههای فرهنگی وتبلیغی است، اگرچه معمولا همزمان با اعلام شعار سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب، دستگاه‌ های فرهنگی برای ترویج این شعار و گاهی نیز تبیین آن تلاش هایی را انجام می دهند اما این تلاش ها گاهی چنان زودگذر است که با پایان اولین فصل سال، تلاش برای تحقق این شعار نیز یا به دست فراموشی سپرده شده و یا به پاره ای فعالیت های مقطعی و سمیناری تقلیل می یابد. امری که رهبر انقلاب بارها نسبت به چنین آسیبی هشدار داده اند. گفتمان سازی باعث می شود فعالان اقتصادی و تولیدگران با سرمایه گذاری، مسئولان با برنامه ریزی، جوانان با دانش و طراحی و کارگران با کار و تلاش، مردم نیز علاوه بر نقش آفرینی دررونق تولید،  با تعصب و غیرت و خرید و مصرف کالای ایرانی زمینه تحقق شعار سال (رونق تولید) را فراهم سازند.

– نمی توان فقط مسئولان دولتی را در فراموش شدن شعار سال و عدم تلاش کافی برای تحقق آن مقصر دانست، چرا که فعالان عرصه عمومی و جامعه مدنی نیز کوششی هدفمند برای به انجام رساندن شعارهای سالانه صورت نمی‌ دهند و در چنین شرایطی روشن است که مدیران دولتی، رسانه ها و دیگر نهادهای موثر در این حوزه ناتوان از اثربخشی خواهند بود. نبود مطالبه از پایین به بالا در این رابطه، همان آسیبی است که چشم انداز بیست ساله نیز به آن دچار شده و درعمل بستری که می توانست به نفع کشور تمام شود را مهیا نکرد.

-نگاه های سطحی به مسائل کشور، فقدان آینده نگری، نبود تحرک فرهنگی و اجتماعی بالا در سطح جامعه، انفعال نخبگان و عملکرد دولت ها در این حوزه از جمله مهمترین موانع توسعه مفهوم شعار سال و تبدیل آن به یک سند عملیاتی سالانه محسوب می شود.

– جهش تولید اتفاق نمی‌افتد مگر با جهش کار و تلاش فردی و جمعی در سطح جامعه، آنجا که خداوند نیز در قرآن کریم می‌فرماید ” وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى” (آیه ۳۹ سوره نجم). ازاین‌رو از مسئولان و متولیان امر (اعم از دولت، مجلس، رسانه ملی و…) این انتظار می‌رود که برای بسط و گسترش فرهنگ کار و تلاش، زمینه‌های لازم و مشوق‌های انگیزشی را فراهم کرده و پرکاری و پرتلاشی در سطح جامعه به‌عنوان یک ارزش در بین آحاد مردم ترویج داده شود.

 -قطع امید از بیگانگان  و اتکاء به ظرفیت درونی، لازمه دیگر تحقق شعار است. طی سالهای اخیر هرگاه ودر هر زمینه ای مسئولان ومردم  از دشمن قطع امید کردند ،کشور در آن حوزه موفق بود.عرصه دفاعی مصداق روشنی از این قطع امید و اتکاء به ظرفیت درونی است، که خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز و پیشرفت های غیر قابل باور سالهای اخیر در هوا، فضا و دریا نمونه آن است که آخرین آن ارسال ماهواره نور۱ به فضا با ماهواره بر قاصد است. در نقطه مقابل آن هزینه هایی که در سالهای اخیر کشور ما در دل بستن به برجام وامید به کمک بیگانگان پرداخت با هیچ دستگاهی قابل محاسبه نیست.

تبیین دستاوردها؛ وقتی همه بدانند که درصورت تحقق شعار سال چه دستاوردهایی نصیب کشور شده و چه مشکلاتی حل می‌شود و در رقابت با دنیا به چه جایگاه اقتصادی سیاسی دست پیدا خواهیم کرد، قطعاً انگیزه تلاش برای رسیدن به هدف چندبرابر خواهد شد. ضروری است که دستاورد‌های تحقق شعار سال در غالب اعداد به جامعه گزارش شود، به بیان واضح یعنی براساس شاخص‌های ارزیابی رقم وضع فعلی و جایگاه کشور درحال حاضر و رقم وضع کشور بعد از تحقق شعار سال احصا و به مخاطبان ارائه شود و دستگاه‌های ناظر روند حرکت را به مخاطبان اطلاع‌رسانی کنند.

اعتماد به نیروهای داخلی: جهش تولید نیازمند  تحول در به‌کارگیری استعداد‌ها و ایده‌های جوانان خلاق و پرانگیزه در تمامی بخش‌های اقتصادی و مدیریت کشور است. ازاین‌رو در سال جاری  باید توجه ویژه به ‌نظام استعدادیابی و شایسته‌سالاری برای جذب جوانان توانمند در دستور کار مسئولان وقت قرار گیرد.

فرهنگ سازی برای مصرف کالای داخلی: رونق تولید ملی وجهش تولید بدون اقبال مصرف‌کنندگان به کالاهای داخلی امکان‌پذیر نیست، از سوی دیگر ظرفیت‌های دین اسلام در تشویق به امساک و پرهیز از اسراف می‌تواند به انصراف مردم از مصرف کالاهای خارجی کمک کند؛ لذا سیاست‌های فرهنگی مرتبط با حوزه مصرف می‌تواند منجر به رونق کالاهای داخلی شود.

– فرهنگ کار وتولید، نه به عنوان یک وظیفه، بلکه به عنوان یک فضیلت باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد. باید در ارزش گذاری های فرهنگی، جایگاه تولید و عوامل آن از جمله کارفرما و کارگران مورد توجه قرار گیرد و وجهه اجتماعی نیروی کار را تقدیس شود. این امر باید در کل جامعه اتفاق بیفتد که نتیجه آن فضیلت یافتن فرهنگ کار و ایجاد ارزش افزوده بر دلالی و معامله گری است و این کار به تدریج نقدینگی صاحبان سرمایه را به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق می دهد.

-استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی جامعه ازجمله مناسبت‌های ملی و مذهبی، ائمه جمعه وجماعات،اماکن و اجتماعات مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و محیط‌های تبلیغی و تفریحی  از الزامات فرهنگی تحقق شعار سال بوده و ضروری است برای این زیرساخت‌های فرهنگی با توجه به اهداف شعار سال، وظیفه تعریف شود. بدیهی است که این ظرفیت‌های فرهنگی نقش بی‌بدیلی در روان‌سازی مسیر برای جهش تولید ایفا خواهند کرد و با توجه به رسالت خود و ارتباط تنگاتنگ با مردم، می‌توانند به‌خوبی ادای وظیفه کنند.

-بخشی از ظرفیت فرهنگی کشور باید به خنثی سازی القائات جریان غربگرا و ناتوان از حل مشکلات کشور معطوف گردد، جریانی که با زیر سؤال بردن«سیاست خودکفایی» ادعا می‌کنند «رونق و جهش تولید صرفه اقتصادی ندارد و به تولید کالاهای غیرقابل رقابت منجر می‌شود و برای حل مشکلات نیاز به تعامل بین‌المللی و کنار آمدن با آمریکا داریم»؛ در حالی‌که اولا سیاست خودکفایی و تولید در کشوری مثل ایران با توجه به نیاز داخلی و همچنین نیاز کشورهای همسایه و منطقه همیشه به شرط استفاده از فناوری های نوین و استاندارد سازی، صرفه اقتصادی داشته و محصولات آن قابل رقابت و ارائه به بازارهای منطقه است و به فرمایش رهبری «ضمن اینکه می‌توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده‌ بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیّت هشتاد میلیونی، اگر تولید را حرکت بدهیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد».

-تقویت اعتماد عمومی یکی از دیگر گامهای مهم در تحقق شعار سال است. بدون وجود اعتماد عمومی در سطح جامعه به‌خصوص نسبت به فرایندهای تجاری و اقتصادی، امکان جهش وجود نداشته و تردیدهای بخشی و عمومی می‌تواند معکوس عمل نموده و حتی حرکت عادی را کند نماید. برای اعتماد افزایی عمومی در سطح اقتصادی لازم است تا اخلاق را خصوصاً در سطح اخلاق اقتصادی در بخش‌های مختلف جامعه محقق سازیم.

الزامات تحقق شعار سال وتأثیر آن در تقویت اقتدار ملی
الزامات تحقق شعار سال وتأثیر آن در تقویت اقتدار ملی

 

تأثیر تحقق شعار سال در تقویت اقتدار ملی

در شرایطی که دشمنان مردم ایران بعد از ناکامی در پیشبرد اهداف خود در تسلیم نظام اسلامی از طریق جنگ روانی وتهدید نظامی طرفی نبسته و به اثر گذاری تحریم اقتصادی به فروپاشی کشور امید بسته اند، تحقق شعار جهش تولید حکیمانه ترین و اثر گذارترین راه برای ناکامی دشمنان نظام است، برایان هوک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران  روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت مدعی شده بود که : «به دلیل فشارهای ما، سران ایران باید تصمیم بگیرند، یا مذاکره کنند یا فروپاشی اقتصادی را مدیریت نمایند وی مدعی می شود که ایالات متحده به استراتژی موفق فشار حداکثری اقتصادی و انزوای دیپلماتیک [علیه ایران] ادامه می‌دهد.»

مبتنی بر برنامه و راهبرد دشمنان که به صریح ترین شکل ممکن بر آن تأکید و برای اجرای آن تلاش می کنند، وظیفه مردم و مسئولان در این عرصه سنگین است، براین اساس:

تحقق شعار سال مهمترین  بستری است که می‌تواند دشمنان را از ادامه فشارها و تهدیدها علیه مردم ما ناامید کند. چرا که هم موجب رونق اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود وضع معیشتی مردم، افزایش درآمد دولت از طریق مالیات و جبران کاهش درآمد‌های نفتی و… می‌شود. آنچه در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های دشمنان را در پی داشته و امید به اثرگذاری تحریم‌ها برای شکست اراده مردم ایران و تسلیم نظام جمهوری اسلامی را افزایش داده است، مواضع نابجای مسئولان و ابراز ضعف و ناتوانی داخلی، شرطی کردن کشور به برجام و اتخاذ سیاست‌های نامناسب است که زمینه‌ساز وقایعی، چون واقعه آبان ماه ۹۸ در کشور گردید و دشمنان را در تشدید فشار‌ها و تحریم‌ها مصمم‌تر کرد.

-تحقق شعار «جهش تولید» متکی به نیروهای جهادی و بخش خصوصیِ معتقد به «تفکر جهادی ما می‌توانیم»است تا مجموعه‌های ناکارآمد! «تفکر جهادی» یعنی «حاکم شدن تفکر تخلف‌ناپذیربودن وعده الهی» در جامعه و لازمه اصلی حاکم شدن این تفکر «دیدن دشمنی دشمنان» و «قطع امید از بیگانگان» و «تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی» است و این تفکر است که هرگونه تهدیدی را به فرصت تبدیل می‌کند. اگر به وعده الهی باور داشته باشیم هم «جبهه نیروهای انقلاب از جایی تقویت و یاری می‌شوند که انتظارش را ندارند» و هم «به دشمن از نقطه‌ای ضربه می‌زنیم که انتظارش را ندارد»

نام‌گذاری سال جاری به عنوان جهش تولید که شاید از نگاه ظاهری با فضای حاکم بر جامعه متفاوت باشد، اما نشانه رویکرد مبتنی بر فرصت دیدن تهدیدات موجود است. این پاسخ را می‌توان با نگاهی به مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کاهش درآمد نفتی ساده‌سازی کرد. درست است که تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی، بودجه دولت را دچار مشکل کرده است، اما تجربه دو سال اخیر به خوبی نشان داد که بودجه غیرنفتی که تا چند سال قبل، امکان پذیر نمی نمود، اکنون به سختی و به تدریج در حال تحقق است. البته اگر دولت‌ها از همان دو دهه قبل که خبری از تحریم‌های نفتی نبود،‌ به هشدارهای رهبر معظم انقلاب برای کاهش وابستگی به نفت توجه می‌کردند، اکنون کشور به راحتی با تحریم‌های نفتی کنار می‌آمد و حتی گزینه تحریم نفتی علیه ایران از روی میز آمریکا برداشته می‌شد، مشابه وضعیتی که درباره گزینه تحریم بنزینی ایران پس از خودکفایی آن رخ داد.

جهش تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و ‌اشتغال آسیب‌دیده کشور به واسطه ضعف دستگاههای اجرای وشرطی ساز کشور به برجام ویا امید بستن به بیگانگان را جبران و از عمیق‌تر شدن آثار رکود تورمی‌ در اقتصاد کشور درسال جدید جلوگیری کند.

جهش تولید با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و با اتکا به منابع داخلی را آشکار کرده  و موجب فعال شدن بخش خصوصی و قطع وابستگی به خارج و گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی خواهد شد.

جهش تولید زمینه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و برطرف شدن مشکلات صادرات از مسیر پانزده کشور همسایه با هدف کمک به نیازهای ارزی کشور و کنترل حجم بالای نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی را در شرایط تحریم فراهم خواهد کرد و اقتصاد ایران -به‌شرط حُسن استفاده از این فرصت‌ پدید آمده- در آستانه‌ی یک شکوفایی و “جهش در تولید ناخالص ملی” قرار خواهد گرفت. اگر این جهش رقم بخورد، مردم پیامدهای مثبت ناشی از آن مثل “کاهش نرخ بیکاری”، “افزایش قدرت خرید”، “رفاه” و… را به شکل محسوسی لمس خواهند کرد.

-تجربه برجام و شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی  توسط خبیث‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا، نتیجه هرگونه مذاکره‌ای با دولت فریبکار آمریکا را بیش از پیش آشکار کرد و اعتبار و حیثیت هرگونه ادعایی درباره حل مشکلات کشور به مدد مذاکره و رابطه با آمریکا را بر باد داد. چالش اقتصادی امروز و جنگی که دشمن راه انداخته است، چاره ای ندارد جز خودکفا شدن و این میسر نخواهد شد مگر از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید، برای اینکه کشور بتواند با عزت از این پیچ تاریخی عبور کند.

جهش تولید بزرگ‌ترین دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ‌التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزند آوری، به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی است و تحقق شعار جهش تولید گره گشای این مشکلات اجتماعی و بالتبع آن مقوم همبستگی اجتماعی و اقتدار ملی است.

-عرصه دفاع و جهاد بهترین الگو برا عرصه اقتصاد وتولید است. این عرصه از آغاز بر عهده نیروها و مدیران انقلابی و جهادی بود. و به همین دلیل انگیزه های منفعت طلبانه شخصی و جریانی در آن کمتر میدان  یافته است. روحیه ایثار و از خود گذشتگی در مدیران و تلاشگران این عرصه، یکی از عوامل اصلی تحول و مقدمه ای برای مقابله با تحریم ها و دستیابی به فناوری های نوین  برای یک دفاع مطمئن است. بهره گیری از الگوی دفاعی  برای جهش تولید در دیگر عرصه ها در عین بالا بردن، سطح زندگی افراد جامعه، اقتصاد کشور را در برابر فشارها مقاوم تر کرده و تبعا کاهش چالش های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

 – جهش تولید ثبات و امنیت را برای جامعه به ارمغان می آورد؛ ثبات و امنیت، به عنوان بستر اصلی هرگونه فعالیت مثبت اقتصادی و اجتماعی، مورد تأکید و عنایت ویژه همه مکتب ها و مسلک ها است. تحلیلهای تاریخی، به وضوح بیانگر آن است که هرگاه گستره و عمق نا امنی در کشور محدود شده است، شاهد پیشرفت و آبادانی بوده ایم. در این راستا، هرگونه عملکرد سازنده ای در این زمینه، ما را به تحقق جهاد اقتصادی نزدیک تر می سازد.

– ایران با اتکا به ظرفیت‌های درونی به سطحی از بازدارندگی واقتدار دفاعی رسیده است که تهدید‌های نظامی غرب در تغییر محاسبات مردم ومسئولانش تأثیری ندارد. تحقق شعار جهش تولید آسیب پذیری کشور در حوزه اقتصادی را کاهش داده و همچون عرصه دفاعی تثبیت تحکیم اقتدار ملی را در پی خواهد داشت.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان  در نشستی تصویری با جوانان دانشجو و تشکل‌های دانشگاهی، هدف اصلی دشمنان از مقابله با ملت ایران را جلوگیری از ایجاد یک الگوی جذاب برای ملت‌ها دانستند و یاد آورشدند: باید متوجه بود که جمهوری اسلامی در کوران نبرد سیاسی، فکری، جنگ نرم و احیاناً برخورد‌های سخت با جبهه مستکبران قرار داشته و دارد. تجربیات نظامی و غیرنظامی ۴۰ سال اخیر به خوبی ثابت می‌کند ملت عزیز ایران ظرفیت پیروزی بر دشمنان عنود خود را دارد. البته این نکته مدنظر باشد که دشمن از تلاش برای تحقیر ملت و مخدوش کردن اعتماد به نفس ملی مأیوس نشده است، اما با وجود تلاش‌های دشمن، خداوند خلاف آن را تقدیر کرده است.

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *