انقلاب ، پیروزی و پایداری

خانه / انقلاب و دفاع مقدس / انقلاب اسلامی / انقلاب ، پیروزی و پایداری

انقلاب ، پیروزی و پایداری

     «ای همه ملّت بزرگ ایران! کشور شما کشوری است که خدای متعال آن را از نعم مادّی و معنوی، سرشار کرده است. استعدادهای این کشور، استعدادهای این آب و خاک و این فرهنگ و این تاریخ، به شماره نمی‌آید! شما می توانید و شایسته آن هستید که ملّتی باشید که ملّت های دیگر از شما الگو بگیرند. در دوران حکومت طاغوت ها، موانعی بر سر راه رشد و شکوفایی این استعدادها و پیمودن این راه وجود داشت. انقلاب عظیم شما مردم آمد و این موانع را برداشت. اسلام عزیز با نورافکن های قوىِ آیات قرآنی، راه را روشن کرده است و شما در این راه، به حرکت درآمده‌اید و گام های بلندی برداشته‌اید. دشمنانی هم در کمین شما هستند. اگر بخواهید می توانید این راه را طی کنید؛ همچنان که تاکنون خواسته‌اید و بحمداللّه توانسته‌اید.

     اگر بخواهید این راه را طی کنید، شرط اساسی این است که اوّلاً وحدت کلمه خودتان را حفظ کنید. ثانیاً از راهنمایی اسلام و قرآن، یک لحظه جدا نشوید. امام عزیزِ بزرگوار ما به رهنمودهای زمان حیات خود اکتفا نکرد؛ بلکه بعد از رفتن هم این وصیّتنامه ی گرانبها را گذاشته است. عزیزان من! اگر شما به وصیّت نامه ی امام نگاه کنید – من به شما جوانان توصیه می کنم که مخصوصاً به این وصیّت نامه مراجعه و مکرّر نگاه کنید – خواهید دید که از اوّل تا آخرِ آن دو نقطه درخشان وجود دارد و آن دو نقطه این است: اوّل تمسّک به اسلام و ارزش های قِیّم اسلامی و استفاده از راهنمایی های اسلام که شما را به سعادت می رساند و راه را نشان می دهد و دوم اتّحاد و اتّفاق.   امام خامنه ای أدام الله ظلّه در جمع مردم آمل  ۱۳۷۷/۰۳/۲۱ http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2891

انقلاب منحصر به فرد

     بدون شك انقلاب مردم ايران كه در حقيقت بخاطر پاسداشت و دفاع از حريم دين خدا بوده و مردم در راه آن از همه هستي خويش گذشتند تا اين نهال مبارك، در اين سرزمين غرس و به همراه خود، دنيا را نيز متحوّل نمايد در تاريخ بي نظير بوده و مثالي نمي توان براي آن سراغ گرفت.

     هرچند در دنيا انقلاب هاي مختلفي از جمله انقلاب فرانسه در سال 1789م، انقلاب روسيه در سال 1917م، انقلاب نيكاراگوئه در سال 1979م و… اتّفاق افتاده اندكه هر كدام به نوبه خود توانسته اند جامعه خويش را متحوّل ساخته و بعضاً بر محيط هاي پيراموني خود نيز تاثير گذار باشند. ولي به اذعان كارشناسان روشن بين و بي غرض بر اين مدّعا مهر تاييد مي نهند كه انقلاب مردم ايران چه از بُعد پديداري و چه از جنبه هاي ماندگاري و تاثيرگذاري، انقلابي منحصر به فرد بوده و هر روز بر دامنه تاثير گذاري خود مي افزايد. اين تاثير گذاري به اندازه اي است كه پا از مرزهاي جغرافياي كشور ما فراتر نهاده و بر مردمان ديگر كشورها به ويژه بر انسان هاي آزاده و حق طلب، تاثيرات شگرفي نهاده است به گونه اي كه توانسته است آنان را بيدار و زمينه شكل گيري جنبش هاي مردمي را فراهم آورد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر اين مهم توجّه داده و در وصيّت نامه خويش چنين بيان مي دارند: « شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه انقلاب ها جدا است: هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه ی انقلاب و قيام».

     انقلاب ما كه در واقع به دو اردوگاه شرق و غرب پشت كرده و به تعبير امام راحل قدّس سرّه الشریف، دست جهانخواران و ستمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرده[1] و تصميم بر اداره خود با تكيه بر توانمندي هاي دروني و ذاتي اش گرفته بود در راه تداوم و استمرار خود با چالش هاي مختلفي از قبيل جنجال هاي برخي افراد قدرت طلب، درگيري هاي قوميتي، هشت سال جنگ تحميلي و… رو برو شد كه هر كدام براي فروپاشي يك نظام كفايت مي نمود ولي اين مردم مؤمن ايران بودند كه با تمام توان و تلاش خود توانستند از اين مشكلات به سلامت عبور و تاكنون اين انقلاب و نظام را استوار نگه دارند. امروز نيز ما به عنوان وارثان اين انقلاب مي بايد همواره در تلاش براي حفظ و حراست از آن بوده و نبايد اجازه دهيم كه نامحرمان به اسلام و انقلاب به اين امانت امام و شهدا آسيبي برسانند.

دلايل ماندگاري و گسترش انقلاب

     بي ترديد هر آنچه كه در دنيا ماندگار و به تعبيري پايا شده و تاثيرگذار بوده اند علل و دلايل خاصي داشته كه مي تواند آن را نسبت به ديگر حوادث و وقايع ممتاز نمايد مثل واقعه ی عاشورا كه تا ابد در تاريخ، مانا گشته و هر روز در دنيا نقش آفريني مي كند.

     دلايل و رموز ماندگاري انقلاب ما كه به تعبير امام رضوان الله تعالی علیه، پرتوي از عاشورا و انقلاب عظيم الهي آن است[2] فراوان مي باشد كه ما در اين مجال كوتاه به برخي از اين دلايل از نظرگاه ایشان بسنده مي كنيم.

     امام عظیم الشّأن در بيان دلايل ماندگاري انقلاب اسلامي، چنين بيان مي دارند: «بي ترديد رمز بقاي انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است؛ و رمز پيروزي را ملّت مي داند و نسل هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن: انگيزه ی الهي و مقصد عالي حكومت اسلامي؛ و اجتماع ملّت در سراسر كشور با وحدت كلمه براي همان انگيزه و مقصد»[3] از اين بيان چنين بر مي آيد كه ماندگاري انقلاب اسلامي ما اركان و به تعبيري دلايل بسياري دارد كه دو دليل اصلي آن را امام برشمرده اند لذا ما در اين جا از منظر ایشان به برخي ديگر از اين دلايل نيز اشاره و به تبيين آنها خواهيم پرداخت.

  1. انگيزۀ الهي و مقصد عالي حكومت اسلامي

     نيّت و انگيزه ی الهي است كه هر امري را مفيّد و مؤثّر مي نمايد همان طور كه فقدان آن نيز نتيجه اي عكس به همراه دارد. مثلا اگر امر مباحي را انسان به نيّت خدايي انجام دهد عبادت شده ولي اگر امري عبادي به نيّت غير خدايي انجام گيرد كاري ضدّ ارزش بوده و موجب بطلان آن خواهد گرديد. كساني كه براي نجات دين خدا قيام كرده و سرانجام در اين مملكت به نام اسلام، انقلاب را به پيروزي رساندند تنها هدف و نيّت آنان همان كار و تلاش در راه خدا و تشكيل حكومت اسلامي بوده است لذا اين مهم در بدست آوري پيروزي، بسيار مؤثّر و در گسترش و ماندگاري آن بي نظير است.

  1. اجتماع ملّت در سراسر كشور با وحدت كلمه

     يكي از مباحث مهم در پيشبرد امور هر جامعه، وحدت و يكپارچگي ميان مردمان مي باشد كه آنان را در برابر حوادث و مشكلات، پولادين و شكست ناپذير مي نمايد. وحدت كلمه كه همواره مورد تاكيد آموزه هاي ديني است از ضروريات يك جامعه اسلامي مي باشد. از اين رو مي توان گفت:

     رمز تمام موفقيت ها در حقيقت همان وحدت كلمه ميان آحاد مردم در جامعه اسلامي است كه براي تحقق بخشي به همه آرمان ها و خواسته هاي مادي و معنوي ضرورتي انكارناپذير دارد.

     مردم ما كه اين موضوع را به خوبي دانسته و از آن الگو گرفته بودند براي پيروزي، ماندگاري وگسترش انقلاب در دنيا، همواره وحدت كلمه را حفظ كرده و تمام غول هاي جهاني را در برابر صفوف به هم فشرده خويش به زانو درآوردند. همين مردم بودندكه با تمسك به همين اصل اساسي و بنيادين توانستند هشت سال دفاع مقدس را پشت سر نهاده، بر انواع محاصره هاي اقتصادي، سياسي و… كه در طول بيش از سه دهه از عمر انقلاب از سوي دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب به ناحق بر ايشان روا داشته شده است فائق آيند و بر خويشتن خويش تكيه نمايند و فرهنگ انقلاب را به دوردستان دنيا صادر و موجبات خودآگاهي ملل مستضعف و رنج كشيده را فراهم آورند.

     بنابراين بدرستي بايد گفت كه يكي از بارزترين دلايل ماندگاري انقلاب همين وحدت و يكپارچگي مردم بوده است كه اكنون نيز بسياري از پيروزي ها مرهون اين امر مي باشد بطوري كه ديگر دشمن از هر توطئه و دست اندازي عملي عليه مردم بزرگ ايران عاجز گشته است.

  1. مقصد بودن اسلام

    vasiatnameh

     بر اساس بيان امام در وصيّت نامه خويش كه فرمودند رمز ماندگاري انقلاب همان رمز پيروزي آن است بايد گفت ایشان در رمز ماندگاري انقلاب چنين مي فرمايند: «بر هيچ يك از آنان كه از انقلاب اسلامي ايران اطلاع دارند پوشيده نيست كه انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزي آن اسلام بوده» است.[4]

     مردم مسلمان ما در دوراني كه توطئه هاي بسياري در جهت حذف دين از جامعه وجود داشت و از سوي دربار اعمال مي گشت، با الگوي گيري از قيام حسيني براي دفاع از دين و گسترش اسلام قيام نمودند. لذا باعث گرديد كه تمام مردم اين انقلاب را كه شاكله ی آن را اسلام تشكيل مي داد از خود دانسته و در ايجاد، تداوم و گسترش آن از هيچ تلاشي فروگذار نبودند. در واقع بايد گفت اين اسلام است كه محور تمام امور بوده و مردم را در همه عرصه ها با يكديگر بسيج مي نمايد.

  1. پشتيباني مردم

     انقلاب ما كه با حضور مردم آغازگرديد و به پيروزي نهايي رسيد در تداوم خويش نيز همچنان بر اين عنصر مهم تاكيد نمود تا اين كه توانست همچنان و پس از گذشت سه دهه از عمر خود، استوار بماند. تحقيقا و بر اساس باور امام راحل «اگر مردم پشتيبان يك حكومتي باشند، اين حكومت سقوط ندارد؛ اگر يك ملّت پشتيبان يك رژيمي باشند؛ آن رژيم از بين نخواهد رفت».[5] لذا مي توان گفت كه يكي از دلايل ماندگاري انقلاب، همين حضور مردم در صحنه هاي مختلف مي باشد.

  1. ولايت فقيه

     ولايت فقيه كه به اعتقاد امام، استمرار خط انبياء علیهم السّلام بوده و داراي ولايتي الهي مي باشد يكي از تحفه هايي است كه انقلاب اسلامي به معناي حقيقي كلمه به ملّت بزرگ ايران هديه كرده است. بي شك نقشي كه ولايت فقيه در انقلاب برعهده داشته است با هيچ كدام از ديگر عناصر موثّر در آن قابل قياس نمي باشد. تحقيقاً بايد اذعان نمود كه ولايت فقيه از بزرگترين دلايل ماندگاري و تاثيرگذاري انقلاب در فراسوي مرزهاي ما مي باشدكه امام در اين ارتباط مي فرمايند: «اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي، اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد».[6]

     در آخر مناسب است به عنوان حُسن ختام، فرازي از وصاياي امام راحل را كه درباره ی تداوم و گسترش انقلاب اسلامي مي باشد يادآور شويم: امام خميني رحمه الله در اين خصوص فرمودند: «وصیّت من به ملّت های کشورهای اسلامی است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقّق می‌بخشد قیام کنید. و علمای اعلام و خطبای محترم کشورهای اسلامی، دولت ها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرت های بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملّت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزی را در‌ ‌آغوش خواهند کشید. و نیز ملّت ها را دعوت به وحدت کنند؛ و از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست‌ برادری دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری ایمانی با همّت دولت ها و ملّت ها و با تأیید خداوند متعال، روزی تحقّق یابد خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می‌دهند. به امید روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری حاصل شود».

برگرفته از مرکز پزوهش های صدا و سیما

پی نوشت ها:

[1]. وصيت نامه سياسي الهي امام خميني رحمه الله تعالی

[2]. صحيفه امام، ج 17، ص482.

[3]. وصيت نامه امام.

[4]. صحيفه امام، ج9، ص308.

[5]. صحيفه امام، ج8، ص372.

[6]. صحيفه امام، ج10، ص58.

پایگاه اطّلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *