ثواب کسی که سواره یا پیاده به زیارت حضرت امام حسین(علیه السلام) برود

خانه / ویژه نامه / ویژه نامه های مناسبتی / ویژه نامه اربعین / دیگر مطالب ویژه اربعین / ثواب کسی که سواره یا پیاده به زیارت حضرت امام حسین(علیه السلام) برود

کسی که پیاده زیارت کند خداوند به هر قدمی که بر می دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید و یک درجه مرتبه اش را بالا می برد

«ثواب کسی که سواره یا پیاده به زیارت حضرت امام حسین(علیه السلام)»
«برود و خواندن و مناجات»
«حق تعالی زائر قبر مطهر را»
حدیث اول:
حسین بن ثوبر بن ابی فاخته، وی می گوید:
حضرت ابو عبدالله(علیه السلام) فرمودند:
ای حسین! کسی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین ابن علی (علیه السلام) باشد اگر پیاده رود خداوند منان به هر قدمی که بر می دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید تا زمانی که به حائر برسد و پس از رسیدن به آن مکان شریف حق تبارک و تعالی او را از رستگاران قرار می دهد تا وقتی که مراسم و اعمال زیارت را به پایان برساند که در این هنگام او را از فائزین محسوب می فرماید تا زمانی که اراده مراجعت نماید در این وقت فرشته ای نزد او آمده و می گوید:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سلام رسانده و به تو می فرماید:
از ابتداء عمل را شروع کن، تمام گناهان گذشته ات آمرزیده شد.
حدیث دوم:
بشیر دهّان وی می گوید:
حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) فرمودند:
شخصی که به زیارت قبر حسین بن علی (علیه السلام) می رود، زمانی که از اهلش جدا شد با اولین گامی که بر می دارد تمام گناهانش آمرزیده می شود سپس با هر قدمی که بر می دارد پیوسته تقدیس و تنزیه شده تا به قبر برسد و هنگامی که به آنجا رسید حق تعالی او را خوانده و با وی مناجات نموده و می فرماید:
بنده من! از من بخواه تا به تو اعطاء نمایم، من را بخوان اجابتت نمایم، از من طلب کن به تو بدهم، حاجتت را از من بخواه تا برایت روا سازم.
راوی می گوید، امام (علیه السلام) فرمودند:
و بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را که بذل نموده اعطاء فرماید.
حدیث سوم:
حارث بن مغیره، وی می گوید:
حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) فرمودند:
خداوند متعال فرشتگانی دارد که موکّل قبر حضرت امام حسین (علیه السلام) می باشند هنگامی که شخص قصد زیارت آن حضرت را می نماید حق تعالی گناهان او را در اختیار این فرشتگان قرار می دهد و زمانی که وی قدم برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو می کنند سپس قدم دوم را که برداشت حسناتش را مضاعف و دو چندان می کنند و پیوسته با قدم هایی که بر می دارد حسناتش مضاعف می گردد تا به حدّی می رسد که بهشت برایش واجب و ثابت می گردد، سپس اطرافش را گرفته و تقدیسش می کنند و فرشتگان آسمان نداء داده و می گویند: زوّار دوست، دوست خدا را تقدیس نمائید.
حدیث چهارم:
ابی الصّامت، وی می گوید:
از حضرت ابی عبدالله (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند:
کسی که پیاده به زیارت قبر حضرت امام حسین(علیه السلام) برود خداوند متعال به هر قدمی که بر می دارد هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از وی محو می فرماید و هزار درجه مرتبه اش را بالا می برد سپس فرمودند:
وقتی به فرات وارد شدی ابتداء غسل کن و کفش هایت را آویزان نما و پای برهنه راه برو و مانند بنده ذلیل راه برو و وقتی به درب حائر رسیدی چهار مرتبه تکبیر بگو سپس اندکی حرکت کن باز چهار بار تکبیر گفته بعد به طرف بالای سر حضرت برو و در آنجا بایست و سپس چهار مرتبه تکبیر بگو و نزد قبر نماز بخوان و از خداوند متعال حاجت خود را بخواه.
حدیث پنجم:
عبدالله بن هلال، از حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) نقل کرده، وی گفت:
محضر امام(علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم کمترین ثواب و اجری که برای زائر قبر حضرت امام حسین (علیه السلام) می باشد چیست؟
حضرت فرمودند: ای عبدالله! کمترین پاداشی که برای او است اینکه: خداوند متعال خود و اهلش را حفظ کرده تا به خویشانش باز گردد و وقتی روز قیامت شد خداوند متعال حافظ او خواهد بود.
حدیث ششم:
علی بن میمون صائغ از حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) نقل کرده که آن حضرت فرمودند:
ای علی! قبر حسین(علیه السلام) را زیارت کن و ترک مکن.
عرض کردم: ثواب کسی که آن حضرت را زیارت کند چیست؟
حضرت فرمودند:
کسی که پیاده زیارت کند خداوند به هر قدمی که بر می دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید و یک درجه مرتبه اش را بالا می برد و وقتی به زیارت رفت و حق تعالی دو فرشته را موکّل او می فرماید که آنچه از دهان او خارج می شود را نوشته و آنچه شر و بد می باشد را ننویسند و وقتی برگشت با او وداع کرده و به وی می گویند:
ای ولیّ خدا گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اهل بیت رسولش می باشی و خداوند هرگز چشمانت را به آتش جهنم بینا نمی کند و آتش نیز تو را ابداً نخواهد دید و تو را طعمه خود نخواهد نمود.
حدیث هفتم:
سدیر صیرفی، وی می گوید:
محضر ابی جعفر(علیه السلام) بودیم پس جوانی قبر حضرت امام حسین(علیه السلام) را متذکر شد.
حضرت ابو جعفر(علیه السلام) به وی فرمود:
بنده ای به زیارت حضرت نرفته و قدمی برنداشته مگر آنکه حق تعالی برای او یک حسنه نوشته و یک گناه از او پاک می کند.
حدیث هشتم:
عبدالله بن مُسکان، از حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) نقل کرده که آن حضرت فرمودند:
کسی که از شیعیان ما بوده و حسین (علیه السلام) را زیارت کند از زیارت بر نگشته مگر آنکه تمام گناهانش آمرزیده می شود و برای هر قدمی که بر می دارد و هر دستی که بالا می رود و اسبش را حرکت داده و می راند هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار درجه مرتبه اش بالا می رود.
حدیث نهم:
ابو سعید قاضی، وی گفت:
حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) در غرفه کوچکی که داشتند نزول اجلال داشتند و مرازم نیز در خدمت آن جناب بود من بر ایشان داخل شدم، شنیدم حضرت می فرمودند:
کسی که پیاده به زیارت قبر حسین(علیه السلام) برود خداوند متعال به هر گامی که برداشته و بر هر قدمی که از زمین بلند نموده و بر آن نهاده ثواب آزاد کردن بنده ای از اولاد حضرت اسماعیل را می دهد.
و کسی که با کشتی به زیارت آن حضرت رود و در اثناء کشتی چپ شده و سرنشینانش را در آب بریزد منادی از آسمان نداء می کند:
خوشا به حال شما و گوارا باد بر شما بهشت.
حدیث دهم:
محمد بن عاصم، از عبدالله بن نجّار نقل کرده، وی گفت:
حضرت ابو عبدالله(علیه السلام) به من فرمودند:
آیا به زیارت حضرت امام حسین(علیه السلام) می روید؟ و آیا بر کشتی سوار می شوید و به زیارت آن حضرت می روید؟
عرض کردم: بلی.
حضرت فرمودند:
آیا می دانی هرگاه کشتی شما را در دریا واژگون کند منادی ندا می کند:
آگاه باشید! خوشا بحال شما، بهشت بر شما گوارا باد.
منبع: کامل الزیارات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *