رزق های معنوی

خانه / قرآن و عترت / قرآن /  رزق های معنوی

می گوید: خدایا روزی نصیبم کن! اما رزق که فقط پول و مال نیست. رزق های معنوی زندگی را زیباتر می کنند؛ اگرچه رزق مادی هم برای زندگی ضروری است.

می گوید: خدایا روزی نصیبم کن! اما رزق که فقط پول و مال نیست. رزق های معنوی زندگی را زیباتر می کنند؛ اگرچه رزق مادی هم برای زندگی ضروری است. برای باز شدن در رزق و روزی، خداوند راهکار داده، کلیدهای توسعه رزق، شکرگزاری، استغفار و پروا داشتن از خداست. یکبار امتحان کنیم. خدا خلف وعده نمیکند. و یا قوَْمِ اسْتغَفْرُِوا ربَکَّمْ ثمُّ توُبوُا إلِیَهِْ یرُْسِلِ السَّماء عَلیَکُْمْ مِدْرارا و یزَِدْکُمْ قُوَّهً… ( طلاق، ۲؛ هود، ۵۲ ؛ ابراهیم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *