قرص ضدافسردگی

خانه / قرآن و عترت / قرآن / قرص ضدافسردگی

امروزه مردم تا مشکلی پیش می آید جا می زنند و این آیه قرآن را فراموش می کنند که می گوید: از رحمت خدا مأیوس نشوید..

افسرده شد های؟ بی پولی و مشکلات و بیماری ها زندگی را غیرقابل تحمل کرده؟ امروزه مردم تا مشکلی پیش می آید جا می زنند و این آیه قرآن را فراموش می کنند که می گوید: از رحمت خدا مأیوس نشوید. خدا در این آیه همه بندگان را اعم از گناهکار و صالح مورد رحمت خود خوانده است. رحمت خدا محدود نیست و تمام وعده هایش حق است. خدا در ادامه آیه بشارت به بخشش تمام گناهان داده، افسردگی چرا وقتی چنین خدایی داریم؟ لا تقَْنطَوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه إنِّ اللَّه یغَْفرُِ الذُّنوُب جَمِیعا.ً.. (زمر، آیه 53 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *