معنا و مفهوم ولایت فقیه

خانه / با ولایت / معنا و مفهوم ولایت فقیه

منظور از “ولایت فقیه”در اصطلاح رایج تصدی امر و اداره ی حکومتی استکه خداوند برای پیامبر و امامان معصوم مانند عصر غیبت،بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا و دارای کفایت لازم است.

فقیه از ماده ی فقه به معنای فهم عمیق وآگاهی و دانایی برگرفته شده و به کسی گفته می شود که در شریعت اسلامی تخصص دارد و احکام الهی را از منابع دینی،یعنی کتاب،سنت،عقل و اجماع، استنباط می کند.

“ولایت”معانی مختلفی دارد.ریشه ی لغوی آن به معنای نزدیکی و اتصال و پیوند دو یا چند شیئ است.یکی از معانی رایج اصطلاحی ولایت،عبارت است از:تصدی امور و اداره ی حکومت.در نگاه امام خامنه ای،در همه ی معانی ذکر شده برای ولایت،به نوعی این پیوند و نزدیکی بین دو معنای ولایت وجود دارد،مثلا ولایت به معنای محبت است،چون محب و محبوب با یکدیگر اتصال معنوی دارند و جدا ساختن ایشان از یکدیگر امکان پذیر نیست.در نگاه ایشان ولایت به معنای حاکمیت بر انسان های پارسا و مخالف با شهوت ها و انسا نهای عامل به نیکی هاست.

منظور از “ولایت فقیه”در اصطلاح رایج تصدی امر و اداره ی حکومتی استکه خداوند برای پیامبر و امامان معصوم مانند عصر غیبت،بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا و دارای کفایت لازم است.

امام خامنه ای نیز ولایت فقیه را به معنای حاکمیت دین و تقوا یا حاکمیت معیار های اسلامی بر مجموعه ی جامعه تعبیر می کنند و آن را سبب افتخار می دانند.

منبع:رهنما-ولایت فقیه در آئینه ی پرسش-حمید رضا شاکرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *