ویژگی هایی از جنگ نرم

ویژگی هایی از جنگ نرم

خانه / مطالب و رویدادها / ویژگی هایی از جنگ نرم

جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتكا به قدرت نرم از ویژگی های بسیار زیاد و متنوع برخوردار است كه به مهمترین آنها دراین نوشتار اشاره می شود.

ویژگی هایی از جنگ نرم
ویژگی های جنگ نرم :جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتكا به قدرت نرم از ویژگی های بسیار زیاد و متنوع برخوردار است كه مهمترین آنها عبارتند از:

1- جنگ نرم در پی تغییر قالب های ماهوی جامعه و ساختار سیاسی است.

در این جنگ، اعتقادات، باورها و ارزش های اساسی یك جامعه مورد هجوم برای تغییر قرار می گیرد. با تغییر باورهای اساسی جامعه، قالب های تفكر و اندیشه دگرگون شده و مدل های رفتاری جدیدی شكل می گیرد. مدل های رفتاری جدید به گونه ای است كه به جای رفتارهای حمایتی از ساختار سیاسی، رفتارهای چالشی جایگزین شده و این رفتارها به سمت ساختارشكنی جهت می یابد.

2- آرام، تدریجی و زیرسطحی است.

جنگ نرم دفعی، شتابان و پرتحرك در یك مقطع نیست. این جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدریجی به سمت جلو حركت می كند. آرام و تدریجی بودن این جنگ به گونه ای است كه بسیاری آن را تشخیص نمی دهند. جنگ نرم زیرسطحی، غیر آشكار و به همین دلیل نامحسوس است.

3- جنگ نرم نمادساز است.

نمادسازی با بهره گیری از نمادهای تاریخی و گذشته برای ارائه و نمایش تصویری مطلوب از خود یك ویژگی برجسته از جنگ نرم است. در این جنگ تلاش می شود تصویری شكست خورده، ناامید و مأیوس از حریف ارائه شود و در مقابل مهاجم با نمادسازی و تصویرسازی خود را پیروز و موفق نشان می دهد. در این ویژگی عملیات روانی در حد اعلی خود انجام می شود.

4- پایدار و بادوام است.

نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و بادوام خواهد بود. هدف اصلی در جنگ نرم تغییر باورها و اعتقادات است. چنانچه این تغییر حاصل گردد، به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمی باشد. در جنگ گرم و نظامی، یك سرزمین تصرف شده را ظرف چند ساعت، می توان باز پس گرفت. اما در جنگ نرم، اگر دشمنان موفق به تصرف افكار و دل های جامعه هدف گردند، به راحتی نمی توان آن را باز پس گرفت و تغییر مجدد زمان بر می باشد.

5- جنگ نرم پرتحرك و جاذبه دار است.

جنگ نرم كه به صورت تدریجی و آرام شروع می شود، در نقطه ای به دلیل ایجاد جاذبه های كاذب، خود جامعه هدف را برای تحقق اهداف به كار گرفته و از این طریق بر دامنه تحركات آن افزوده می گردد. در واقع با گذشت زمان، بسیاری از بازیگران و حتی بازیگردانان جنگ نرم به صورت خواسته یا ناخواسته از درون جامعه هدف به استخدام كارگزاران اصلی جنگ نرم در می آیند.

6- جنگ نرم هیجان ساز است.

با نمادسازی ها، اسطوره سازی ها و خلق ارزش های جدید، در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف نهایت استفاده انجام می گیرد. مدیریت احساسات یك ركن در مهندسی جنگ نرم به حساب م

ی آید.

در مدیریت احساسات، تلاش می شود از احساسات و عواطف جامعه هدف به عنوان پلی برای نفوذ در افكار و اندیشه ها برای ایجاد تغییر و دگرگونی در باورها استفاده شود. احساسات و عواطف به دلیل تحریك پذیری، زمینه های خلق بحران را فراهم می سازد.

 ویژگی هایی از جنگ نرم

7- جنگ نرم آسیب محور است.

آسیب های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، میدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف در حوزه های ذكر شده، فعالیت های خود را سامان داده و با خلق آسیب های جدید، بر دامنه تحركات خود می افزایند.

8- جنگ نرم چند وجهی است.

پردامنه بودن و برخورداری از وجوه مختلف از دیگر ویژگی های جنگ نرم است. در این جنگ، از تمامی علوم، فنون، شیوه ها و روش های شناخته شده و ارزش های موجود استفاده می گردد.

9- جنگ نرم تضادآفرین است.

جنگ نرم از محیط های آسیب دار در جامعه هدف شروع می شود و با ایجاد گسل های متعدد در بخش های گوناگون جامعه و از طریق متفاوت كردن باورها، ارزش ها و شكل دهی به رفتارهای جدید، اعضای یك جامعه در برابر همه قرار می دهد. تضادهای به وجود آمده از طریق جنگ نرم، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را برهم می زند و زمینه های بروز بحران و درگیری های داخلی را فراهم می سازد. بنابراین تخریب وحدت ملی یكی از پیامدها و ویژگی های جنگ نرم است.

10- جنگ نرم تردید آفرین است.

در جنگ نرم، ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاری از مسائل یك اصل و قاعده است. حركت در این جنگ با خلق تردید و ایجاد ناامیدی و یأس شروع می شود. برای توفیق در این جنگ، با تكیه بر سنت ها و لكن با نوپردازی به صورت ظریف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسی تردید ایجاد می شود و به مرور بر دامنه این تردیدها افزوده شده تا در نهایت به ایجاد تغییرات اساسی در باورها و ارزش ها دست یابد.

11- جنگ نرم از ابزار روز استفاده می كند.

در جنگ نرم از پیشرفته ترین تكنیك های روز استفاده می گردد. فضای مجازی و سایبری محیط اصلی جنگ نرم در شرایط كنونی به حساب می آید. این فضا، امكان اغواگری با ایجاد جاذبه های گوناگون و خلق بسترهای لازم برای سوار شدن به امواج احساسات را به خوبی فراهم می سازد.

 منبع:خبرگزاری فارس

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *