ازدواج با توصیه‌های امام رضا

ازدواج با توصیه‌های امام رضا

خانه / پیشنهاد ویژه / ازدواج با توصیه‌های امام رضا

تشكيل خانواده در اسلام، مسأله ای حياتی و برنامه ای عالی است كه اگر چه بر مبنای مقررات و قوانين قرآنی، روايی و شرعی جامه عمل می پوشد، اما نخستين مايه های آن به صورت غريزه، محبت، عاطفه و اشتياق متقابل زوج، به اراده حكيمانه حضرت باری تعالی در نهاد انسان قرار داده شده است.

ازدواج با توصیه‌های امام رضا علیه السلام

هیات: ايجاد آرامش و مودت بر اثر ازدواج، از نشانه های لطف خداوند مي باشد. علاوه بر اين، محكم ترين و برترين برنامه برای جلوگيری از گناه و صيانت جامعه و نجات دادن نسل جوان از سقوط در باتلاق منكرات، ابتذال و فحشا؛ ازدواج است. بر اين اساس، در مرحله اول، بر والدين، اقوام و نهادهای مسؤول واجب است كه نسبت به ايجاد مقدمات اين سنت الهی و حركت پسنديده اقدام كنند و با دستان خويش، با ساده ترين روش، زمينه پيمانی پاک را فراهم آورند. در مرحله بعد، بر پسران و دختران است كه بنای زندگی سعادتمندانه ای را به دور از تكلفات و با اجتناب از شرايط سخت بر پا نمايند. البته، اين موضوع با مقدماتی انجام مي پذيرد.

 پژوهش پيرامون همسر دلخواه

تشكيل كانونی به نام خانواده، اهميت شايان توجهی دارد. زيرا برای هر كسی اين فرصت يک بار در طول زندگی اش پديد می آيد و هر دختر يا پسری كه می خواهد برای خود شريكی در مسير زندگی خويش برگزيند، بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه آن شريک، تا پايان عمر همراهش خواهد بود و از همه اسرار و رموزش باخبر خواهد گرديد. شريكی كه مادر فرزندان و مربی كودكان است. يا آن كه پدر، مسؤول و مدير خانواده است و در صورت انتخاب درست، بر اعتبار، عزت و آبروی طرفين افزوده خواهد شد. بنابراين، عقل و برهان چنين قضاوت می كند كه درباره همسر آينده بررسيهايی به عمل آيد. بر اساس روايتی نورانی، امام رضا علیه السلام فرموده اند: “كسی كه دختر خويش را شوهر می دهد، در واقع او را از حوزه اختيار خويش بيرون می آورد و در اختيار ديگری قرار می دهد.”

ازدواج با توصیه‌های امام رضا
ازدواج با توصیه‌های امام رضا

اين سخن حضرت نشان می دهد كه خانواده ها قبل از ازدواج فرزندانشان بايد بررسی كنند كه دختر خويش را به همسری چه كسی درآورده و پاره ای از حيات خود و محصول تلاشها و تربيتهای خويشتن را به دست چه فردی می سپارند. بنابراين، بايد دختر و پسر قبل از ازدواج از روحيات، عادات، اخلاق، سلامت فيزيكی و رواني يكديگر در حد ضرورت باخبر باشند. دقيقاً به همين جهت است كه رسول اكرم صلوات الله علیه تأكيد نموده اند با افراد داراي حسب و نسب وصلت كنيد، زيرا تمامی خصال و صفات والدين به فرزندان انتقال می يابد.
خانواده ها نيز مراقب باشند دختر با ايمان خود را به جوانی كه اهل حق و حقيقت نبوده و خود در باتلاق انحراف دست و پا مي زند، ندهند و برای جوان پاک خود دختری را كه به ارزشها و فضايل پشت پا زده، انتخاب نكنند. كسی كه پايبند واجبات نيست و از ارتكاب فسق و فجور پروا ندارد و از حسنات اخلاقی بهره ای نبرده، نبايد به عنوان هسمر آينده برگزيده شود، زيرا بنا به فرمايش ائمه هدی علیهم السلام، آثار حرام و گناه در نسل او آشكار می گردد.

مراسم عروسی

آداب و رسوم عقد و عروسي بايد توأم با وقار، حفظ كرامت، شخصيت و به دور از هر گونه محرمات و عوامل محرک شهوات باشد تا رحمت الهی را جلب كند و عاملی برای عملی شدن بركات آسمانی گردد. در فرهنگ اسلامی، تأكيد بر اين است كه اين مراسم بهتر است كه شب هنگام برگزار شود. چنانچه عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام شب انجام گرديد. رسول خدا صلوات الله علیه توصيه نمودند، دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار، شب عروسي حضرت فاطمه سلام الله علیها، به دنبال آن بانوی بزرگوار حركت كنند، شادی نمايند، شعر بخوانند و ذكر “ا…اكبر” و “الحمدا…” بر زبان جاری سازند و از چيزی كه خداوند بر انجام آن رضايت ندارد، پرهيز كنند.
حضرت امام رضا علیه السلام با الهام از بيانات رسول اكرم صلوات الله علیه فرموده اند: عروسی در شب هنگام، روش رسول خداست زيرا خداوند شب را مايه آرامش قرار داده است.
اين حديث ارزشمند، چند نكته مهم را كه حاوی جنبه های روان شناسی است، مطرح مي كند؛ زيرا معمولاً شب هنگام، آدمي از فشارهای روانی كمتری رنج میبرد است و روح او فراغت بهتری دارد و برای انجام برنامه های فرح‌بخش مهياتر است.
همچنين مطابق آنچه قرآن: “و جعلنا الليل لباساً”شب پوششي است بر اندام زمين و موجوداتی كه بر روي آن زيست مي كنند.
پذيرايی از ميهمانان نيز در فرهنگ اسلامی استحباب فوق العاده ای دارد. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، يكی از موارد وليمه دادن را موقع عروسی دانسته اند. البته، بنا به فرمايش آن بزرگوار، دعوت شدگان نبايد براي رفتن به اين مراسم شتاب كنند، زيرا يادآور دنيا و زندگی ظاهری است.
حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام هم فرموده اند: از سنت پيامبر اكرم صلوات الله علیه طعام دادن در هنگام ازدواج است.

ازدواج با توصیه‌های امام رضا
ازدواج با توصیه‌های امام رضا

 هر عهد و پيمانی مسؤوليت دارد

خانواده عروس و داماد بنا به عرف جامعه و سنتهای محلی و رعايت موازين شرعی و ارزشی، بايد در حدی به دور از افراط و تفريط، در مسأله مهر و صداق توافق كنند. البته امساک از رسانيدن صداق به صاحب آن، حرام و گناه است.
رسول خدا صلوات الله علیه فرموده اند: مهريه زن نبايد به او مسترد گردد و كسي كه از پرداخت آن امتناع نمايد، به اندازه حق زن، در روز قيامت از حسنات او برمی دارند و در پرونده همسرش قرار می دهند و چون كار نيكی به اندازه ترميم حقوق زن باقی نماند، به گناه پيمان شكنی او را به سوی آتش می برند. زيرا هر عهد و پيمانی مسؤوليت دارد.
هشتمين فروغ امامت در اين باره می فرمايند: “خداوند متعال هر گناهی را مورد آمرزش قرار می دهد، مگر گناه انكار مهر زن يا غصب دستمزد اجير يا فروش انسان آزاد.”  البته، ذكر اين نكته هم ضروري است كه از جانب پيامبر صلوات الله علیه و عترت پاک او، خطاب به زنان با كرامت توصيه شده است: اگر زمينه مناسبی در خصوص بخشيدن مهر خود به شوهر مشاهده كنند، از اين خصلت عالی كه بيانگر جود و كرم و نشانه سخاوت و بزرگواری است، چشم پوشي نكنند.

منبع: شمیم

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *