تفاوت بین حیا و عفت در چیست؟

تفاوت بین حیا و عفت در چیست؟

امام علیه السلام مي‌فرمايد: علي قدر الحياء تكون العفة؛ عفت و پاكدامني به اندازه شرم و حياي انسان است.

تفاوت بین حیا و عفت در چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت رزمندگان اسلام به نقل از عرفان: در تعريف حيا گفته شده است که حيا يعني شرم، آزرم، گرفتگي نفس از چيزي و ترك آن به خاطر ترس از سرزنش. عفت به معني پديد آمدن حالتي در نفس است كه آدمي را از غلبه شهوت باز مي‌دارد.انسان از سه چيز حيا مي‌كند: از بشر، خود و خدا. نيروي شرم و حيا، فرد را از آلوده شدن باز مي‌دارد. هر چه حيا بيشتر باشد، نيروي بازدارنده قويتر خواهد بود. بين حيا و عفت رابطه مستقيمي وجود دارد.

امام علیه السلام مي‌فرمايد: علي قدر الحياء تكون العفة؛ عفت و پاكدامني به اندازه شرم و حياي انسان است. از اين روايت استفاده مي‌شود كه عفت بدون حيا ممكن نيست.

تفاوت بین حیا و عفت در چیست؟
تفاوت بین حیا و عفت در چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *