دستاورد و اثر مراقبت از نماز

خانه / مطالب و رویدادها / دستاورد و اثر مراقبت از نماز

namaz
4-زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد.چنانچه حیاتی پس از قبض روح و گرفتن جان از بدن نباشد تلقین برای جسم بی روح بی معناست .(یلقنه شهاده … )

5-والدین و دعوتگران و فرهنگ سازان از آثار تلقینی (4)در قالب های اثرگذار از قبیل فیلم های کوتاه و داستانک و رمان ها در ترویج فرهنگ نماز غافل نباشند.(5)

6-نماز پشتوانه قوی باورهای ریشه ای دین یعنی توحید و نبوت به شمار می آید.(…علی الصلاه و یلقنه شهاده..)

7-نماز و باورهای ریشه ای دینداری یاور انسان در عبور آسان از این عالم به جهان آخرت هستند.

8-اقامه نماز مطلوب موجب حمایت الله تعالی و شفاعت ولی الله الاعظم حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حالت وصف ناشدنی عبور از دنیا به آخرت است.

9-کسی که با اقامه نمازمطلوب در دنیا مانوس باشد تلقین شهادتین و یادآوری خدا و پیامبر برای او سودمند است.چون انسان با دلبستگی های دنیوی خود از این دنیا به آن عالم رخت برمی بندد.

10-رهتوشه گذر از حالت سخت جان کندن از عالم دنیا اقامه نماز و ارتباط معنادار و هدفمند بنده با آفریدگار هستی است.

11-آنچه در نماز شرط قبولی و کمال و رشد نمازگزار است مراقبت و محافظت ازنماز است بدین معنی که آثار نماز در زندگی نمازگزار خود را نشان دهد و تنها خم و راست شدن و وِرد نباشد. توجه به خواندننماز در اول وقت، داشتن حضور قلب،نیز در مراقبت از نماز نقش دارد.(6)

پیوست ها

(1)عِزرائیل که به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. خود کلمه عزرائیل در قرآن نیامده است ولی فرشته‌ای مقرب است که در دین اسلام از او نام و سخن به میان آمده‌است.عزرائیل لغتی عبرانی است ، عزرا در زبان سریانی بنده است و ئیل نام خداوند ، عزرائیل قابض ارواح است. لغت نامه دهخدا

(2)تفاوت دفع و رفع

دفع شیطان یعنى انسان کارى انجام دهد که شیطان به طرف او نیاید؛ مثل واکسنى که انساناستفاده مى‏کند تا بیمار نشود. در واقع پیشگیرى است. رفع آن جا است که شیطان آمده و باید اورا دور کرد و فراری داد؛ مثل این که شخصى بیمار شده و باید درمان شود.

(3)»الشیطان، النون فیه اصلیه و هو من شطن ای تباعد؛ نون در واژه شیطان اصلی است و شیطان از ماده شطن به معنای دور شد گرفته شده است».«الشیطان من الشطن و هو البعد فکانهم تباعدوا عن الخیر؛ شیطان از شطن به معنای «دوری» گرفته شده و چون آن ها از کار خیر فاصله گرفته اند به این نام خوانده شده اند»این ماده از سه حرف ( ش-ط-ن) تشکیل شده و به معنای دوری است.

شیطان به هر موجود موذی، منحرف کننده، طاغی و سرکش می گویند که انسان را از راه راست بر کنار می کند و در صدد آزار دیگران است، موجودی که ایجاد دو دستگی نماید و اختلاف و فساد به راه اندازد؛ پس شیطان، اسم عام( اسم جنس) است؛ ولی ابلیس اسم خاص(علم) است که حضرت آدم (ع) را فریب داد.

این کلمه به صورت مفرد 70 بار و به صورت جمع (شیاطین) 18 بار در قرآن آمده است در 36 سوره و 78 آیه از قرآن آمده است و بررسی در باره آن از چند جهت لازم است:به عقیده طبرسی و راغب و ابن اثیر و دیگران نون شیطان اصل کلمه است و آن از شطن یشطن می باشد شطن چنان که سه دانشمند فوق و جوهری گفته به معنی دور شدن است «شطن عنه: بعد» بنابراین شیطان به معنی دور شده از خیر است چنان که در مجمع آمده البعید من الخیر گفته است.

(4)القاء یک حالت, یک رفتار, یک کلام به خود یا کسی دیگر را تلقین گویند. و ممکن است منفی یا مثبت باشد.منفی و مثبت بودن بستگی به موضوع و هدف مورد نظر دارد.

عارف ربانی حضرت امام خمینی در باره تلقین مفید می فرماید:

«یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود ، باید آن مسایلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یک مطلبی که تاثیر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات تکرارها بیشتر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می‌کند. نکته تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چند ین دفعه و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن، خود انسان قرائت می‌کند و می‌شود این آیاتی که سازنده است مثل سوره مبارکه حمد که یک درس سازنده است، انسان باید اینها را تکرار کند و نفس را حاضر کند برای شنیدن.

1-اقامه نماز با شرائط آن موجب پیشگیری ازورود و حضورشیطان در عرصه زندگی نمازگزار می شود.(یدفع الشیطان)(2)

2-شیطان (3)از وسوسه ها و دسیسه های خود  نسبت به انسان حتی در لحظه مرگ هم دست نمی کشد.(ان ملک الموت یدفع الشیطان)

3-در نظام هستی خداوند جنود و لشکریانی دارد که در همه زندگی از آغاز انعقاد نطفه تا واپسین لحظات زندگی در دنیا از بندگان مومنش حمایت می کنند . (انسان در دنیا رها و بدون حامی و ناظر نیست)

namaz

4-زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد.چنانچه حیاتی پس از قبض روح و گرفتن جان از بدن نباشد تلقین برای جسم بی روح بی معناست .(یلقنه شهاده … )

5-والدین و دعوتگران و فرهنگ سازان از آثار تلقینی (4)در قالب های اثرگذار از قبیل فیلم های کوتاه و داستانک و رمان ها در ترویج فرهنگ نماز غافل نباشند.(5)

6-نماز پشتوانه قوی باورهای ریشه ای دین یعنی توحید و نبوت به شمار می آید.(…علی الصلاه و یلقنه شهاده..)

7-نماز و باورهای ریشه ای دینداری یاور انسان در عبور آسان از این عالم به جهان آخرت هستند.

8-اقامه نماز مطلوب موجب حمایت الله تعالی و شفاعت ولی الله الاعظم حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حالت وصف ناشدنی عبور از دنیا به آخرت است.

9-کسی که با اقامه نمازمطلوب در دنیا مانوس باشد تلقین شهادتین و یادآوری خدا و پیامبر برای او سودمند است.چون انسان با دلبستگی های دنیوی خود از این دنیا به آن عالم رخت برمی بندد.

10-رهتوشه گذر از حالت سخت جان کندن از عالم دنیا اقامه نماز و ارتباط معنادار و هدفمند بنده با آفریدگار هستی است.

11-آنچه در نماز شرط قبولی و کمال و رشد نمازگزار است مراقبت و محافظت ازنماز است بدین معنی که آثار نماز در زندگی نمازگزار خود را نشان دهد و تنها خم و راست شدن و وِرد نباشد. توجه به خواندننماز در اول وقت، داشتن حضور قلب،نیز در مراقبت از نماز نقش دارد.(6)

پیوست ها

(1)عِزرائیل که به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. خود کلمه عزرائیل در قرآن نیامده است ولی فرشته‌ای مقرب است که در دین اسلام از او نام و سخن به میان آمده‌است.عزرائیل لغتی عبرانی است ، عزرا در زبان سریانی بنده است و ئیل نام خداوند ، عزرائیل قابض ارواح است. لغت نامه دهخدا

(2)تفاوت دفع و رفع

دفع شیطان یعنى انسان کارى انجام دهد که شیطان به طرف او نیاید؛ مثل واکسنى که انساناستفاده مى‏کند تا بیمار نشود. در واقع پیشگیرى است. رفع آن جا است که شیطان آمده و باید اورا دور کرد و فراری داد؛ مثل این که شخصى بیمار شده و باید درمان شود.

(3)»الشیطان، النون فیه اصلیه و هو من شطن ای تباعد؛ نون در واژه شیطان اصلی است و شیطان از ماده شطن به معنای دور شد گرفته شده است».«الشیطان من الشطن و هو البعد فکانهم تباعدوا عن الخیر؛ شیطان از شطن به معنای «دوری» گرفته شده و چون آن ها از کار خیر فاصله گرفته اند به این نام خوانده شده اند»این ماده از سه حرف ( ش-ط-ن) تشکیل شده و به معنای دوری است.

شیطان به هر موجود موذی، منحرف کننده، طاغی و سرکش می گویند که انسان را از راه راست بر کنار می کند و در صدد آزار دیگران است، موجودی که ایجاد دو دستگی نماید و اختلاف و فساد به راه اندازد؛ پس شیطان، اسم عام( اسم جنس) است؛ ولی ابلیس اسم خاص(علم) است که حضرت آدم (ع) را فریب داد.

این کلمه به صورت مفرد 70 بار و به صورت جمع (شیاطین) 18 بار در قرآن آمده است در 36 سوره و 78 آیه از قرآن آمده است و بررسی در باره آن از چند جهت لازم است:به عقیده طبرسی و راغب و ابن اثیر و دیگران نون شیطان اصل کلمه است و آن از شطن یشطن می باشد شطن چنان که سه دانشمند فوق و جوهری گفته به معنی دور شدن است «شطن عنه: بعد» بنابراین شیطان به معنی دور شده از خیر است چنان که در مجمع آمده البعید من الخیر گفته است.

(4)القاء یک حالت, یک رفتار, یک کلام به خود یا کسی دیگر را تلقین گویند. و ممکن است منفی یا مثبت باشد.منفی و مثبت بودن بستگی به موضوع و هدف مورد نظر دارد.

85876854744032050301480844107

عارف ربانی حضرت امام خمینی در باره تلقین مفید می فرماید:

«یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود ، باید آن مسایلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یک مطلبی که تاثیر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات تکرارها بیشتر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می‌کند. نکته تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چند ین دفعه و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن، خود انسان قرائت می‌کند و می‌شود این آیاتی که سازنده است مثل سوره مبارکه حمد که یک درس سازنده است، انسان باید اینها را تکرار کند و نفس را حاضر کند برای شنیدن.»منبع: صحیفه نور، جلد 13، ص199.

(5)برای تلقین مثبت باید نکاتی را در نظر داشت:

1- تلقین باید به دفعات و کرات انجام شود.

2- هر چه تلقین زیباتر باشد بیشتر تاثیر دارد. میتوانید شعرهای مثبت و امیدبخش بخوانید, جملات زیبا در صحبتها به کار برید.

3-تلقینی که توسط افراد مهم و افرادی که برایمان عزیز هستند بیان می شود اثرش بیشتر خواهد بود.

4- اگر تلقین را باور کنیم, سریع تر اثر می گزارد.

5- تاثیر تلقین در زمان آرامش بیشتر است.

6- در پانزده دقیقه شبها قبل خواب و صبح ها بعد بیدار شدن, اثر تلقین سه برابر زمانهای دیگر است. پس صبح را با جملات زیبا و امید بخش شروع کنید و شبها به امید روز بهتر دیگر به خواب روید.

7- برای اینکه جمله تلقینی بهتر و سریعتر اثر کند, می توانید آن جمله را حفظ کنید یا در جایی قرار دهید که چشمتان مدام به آن باشد (در قسمت دوم افکار منفی و جملات تاکیدی به آن اشاره کردم)

8- از جملات مثبت برای تلقین استفاده کنید. مثلا به جای اینکه بگویید نمی ترسم, بگویید من شجاع هستم.

9- جملات را به زبان حال بگویید.

10-در جملات تلقینی (تاکیدی), باید احساس وجود داشته باشد.

قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

اِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ (1)یَدْفَعُ الشَّیْطانَ عَنِ الْمُحافِظِ عَلَى الصَّلاةِ وَیُلَقِّنُهُ شَهادَةَ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّهِ فى تِلْکَ الْحالَةِ الْعَظیمَةِ.

وسائل الشیعه، ج 3، ص 19

ترجمه حدیث:

امام صادق علیه السلام فرمود:

فرشته مرگ، شیطان را از کسى که مراقب نماز است دور مى کند، و شهادت بر وحدانیّت خدا، و رسالت پیامبر را در هنگام هولناک مرگ به او تلقین مى کند.

منبع : وار

Views: 177

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *