صوت | ادعیه مشترک ماه مبارک رمضان + ادعیه روز اول ماه مبارک رمضان

خانه / چندرسانه ای / صوت / صوت | ادعیه مشترک ماه مبارک رمضان + ادعیه روز اول ماه مبارک رمضان

دعای روز اول ماه مبارک رمضان با دو صوت ، دعای افتتاح ، دعای سحر ، دعای مشترک روزانه ، دعاهای افطار

دعای روز اول ماه مبارک رمضان (با دو صوت)
دعای افتتاح
دعای سحر
دعای مشترک روزانه
دعاهای افطار