معرفی کتاب | صعود چهل ساله به همراه فایل PDF کتاب

خانه / پیشنهاد ویژه / معرفی کتاب | صعود چهل ساله به همراه فایل PDF کتاب

کتاب «صعود چهل ساله»،  ثمـره تـلاش نزدیـک بـه ۷۰ نفـر از نخبـگان حـوزوی و دانشــگاهی ،با تکیه بر آمار های بین المللی و اسناد معتبر جهانی بصورت نوین و موضوعی از سوی انتشارات آستان قدس رضوی منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

معرفی کتاب | صعود چهل ساله به همراه فایل PDF کتاب

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام ، کتاب «صعود چهل ساله»،  ثمـره تـلاش نزدیـک بـه ۷۰ نفـر از نخبـگان حـوزوی و دانشــگاهی ،با تکیه بر آمار های بین المللی و اسناد معتبر جهانی بصورت نوین و موضوعی از سوی انتشارات آستان قدس رضوی منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

در این کتاب ،میزان دستیابی جمهوری اسلامی ایران بــه آرمان هایی از قبیـل عدالت، اســتقال، معنویــت، آزادی، کرامت زن، مردم سالاری دینی، گسـترش رفــاه عمومی و… را بــا اسـتفاده از نزدیکترین و متناسبترین شــاخصه های بین المللــی بــه آرمانهای انقــلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نکته منحصر به فرد درباره کتاب مذکور این است که ارجاعات آن بــه معتبرتریــن منابــع بین المللــی نظیــر داده هــای اطلاعاتی سازمان ملل، بانک جهانی، ســازمان جهانــی غــذا و کشــاورزی، ســازمان جهانی سـلامت، دفتر برنامه توســعه ملل متحد و دیگر مراجع آماری جهانی مســتند شــده اســت.

صعود چهل ساله
صعود چهل ساله

 کتاب «صعود چهل ساله» در ۳۲۰ صفحه تهیه و تدوین شده و شامل ۹ فصل است.

* فصل اول: استقلال (از وابــستگی دوران پــهلوی تـا اســتقلال ایـــران اسلامی، استقلال در کشورهای دنیا)

* فصل دوم: گسترش عدالت اجتماعی (نابرابری، فقر)

* فصل سوم: گسترش برخورداری های عمومی (امنیت غذایی، آموزش مناسب، بهداشت، دسترسی به آب، دسترسی به برق، دسترسی به سوخت، دسترسی به وسایل ارتباطی، شاخصه توسعه انسانی)

* فصل چهارم: عزت و اقتدار (اقتدار امنیتی، اقتدار نظامی، اقتدار منطقه ای)

* فصل پنجم: پیشرفت های زیرساختی (حوزه حمل و نقل، علم و فناوری)

* فصل ششم: پیشرفت صنعتی (انرژی، صنعت)

* فصل هفتم: پیشرفت در معنویت (معنویت در دوران پهلوی، معنویت در جمهوری اسلامی، تأثیر جمهوری اسلامی بر معنویت دنیا، بحران معنویت در غرب)

* فصل هشتم: کرامت زن (زن در نگاه سران ایران، بررسی وضعیت زنان، کرامت زن در غرب)

* فصل نهم: آزادی و مردم سالاری (آزادی و مردم سالاری، آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی، نقد شاخص های آزادی در غرب)

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نسخه الکترونیکی این کتاب ارزشمند تقدیم میگردد.

معرفی کتاب | صعود چهل ساله
معرفی کتاب | صعود چهل ساله

بازدیدها: 4889

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *