کتاب سیمای مهدویت در قرآن

معرفی کتاب| کتاب سیمای مهدویت در قرآن

خانه / قرآن و عترت / قرآن / کتابخانه قرآن / معرفی کتاب| کتاب سیمای مهدویت در قرآن

کتاب ” سیمای مهدویت در قرآن” نوشته محمد جواد مولوی نیا که توسط انتشارات امام عصر ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) به چاپ رسیده است. از جمله آیاتی درباره امام مهدی در این کتاب آمده می توان به آیات : “سوره انبیاء، آیه 105؛ سوره قصص، آیه 5؛ سوره نور، آیه 55؛ سوره بقره، آیه 1-3؛ سوره بقره، آیه 148؛ سوره بقره، آیه 155؛ سوره آل عمران، آیه 200؛ سوره نساء، آیه 69؛ سوره توبه، آیه 33- سوره صف، آیه 9؛ سوره ابراهیم، آیه 5…

کتاب سیمای مهدویت در قرآن
کتاب سیمای مهدویت در قرآن

کتاب ” سیمای مهدویت در قرآن” نوشته محمد جواد مولوی نیا که توسط انتشارات امام عصر ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) به چاپ رسیده است.

از جمله آیاتی درباره امام مهدی در این کتاب آمده می توان به آیات: “سوره انبیاء، آیه 105؛ سوره قصص، آیه 5؛ سوره نور، آیه 55؛ سوره بقره، آیه 1-3؛ سوره بقره، آیه 148؛ سوره بقره، آیه 155؛ سوره آل عمران، آیه 200؛ سوره نساء، آیه 69؛ سوره توبه، آیه 33- سوره صف، آیه 9؛ سوره ابراهیم، آیه 5؛ سوره حجر، آیه 36-38؛ سوره حجر، آیه 87؛ سوره اسراء، آیه 33؛ سوره اسراء، آیه 81؛ سوره طه، آیه 110؛ سوره طه، آیه 115؛ سوره طه، آیه 135؛ سوره مدثر، آیه 46-47؛ سوره لقمان، آیه 20؛ سوره عنکبوت، آیه 10؛ سوره انفال، آیه 7-8؛ سوره بقره، آیه 249؛ سوره عصر؛ سوره بینه، آیه 25؛ سوره قدر، آیه 5؛ سوره لیل، آیه 1-2؛ سوره شمس، آیه 1-4؛ سوره فجر، آیه 1-4؛ سوره بروج، آیه 1؛ سوره غاشیه، آیه 1-4؛ سوره تکویر، آیه 15-16؛ سوره مدثر، آیه 8-10؛ سوره جن، آیه 24؛ سوره معارج، آیه 44؛ سوره معارج، آیه 26؛ سوره ملک، آیه 30؛ سوره صف، آیه 8؛ سوره حدید، آیه 17؛ سوره رحمن، آیه 41؛ سوره ذاریات، آیه 23؛ سوره ق، آیه 41-42؛ سوره فتح، آیه 25؛ سوره جاثیه، آیه 14؛ سوره زخرف، آیه 66؛ سوره زخرف، آیه 28؛ سوره شوری، آیه 45؛ سوره شوری، آیه 41؛ سوره شوری، آیه 19-20؛ سوره فصلت، آیه 53؛ سوره فصلت، آیه 16؛ سوره فصلت، آیه 17؛ سوره زمر، آیه 69؛ سوره ص، آیه 88؛ سوره صافات، آیه 83؛ سوره سبا، آیه 51؛ سوره سجده، آیه 29؛ سوره سجده، آیه 21؛ سوره روم، آیه 4؛ سوره شعراء، آیه 227؛ سوره شعراء، آیه 4؛ سوره شعراء، آیه 205-207؛ سوره نور، آیه 35؛ سوره حج، آیه 41؛ سوره یونس، آیه 20؛ سوره نحل، آیه 45؛ سوره نحل، آیه 1؛ سوره یوسف، آیه 110؛ سوره نساء، آیه 59؛ سوره آل عمران، آیه 83؛ سوره انعام، آیه 158؛ سوره اعراف، آیه 159؛ سوره هود، آیه 80؛ سوره حج، آیه 39؛ سوره طارق، آیه 15-17؛ سوره نمل، آیه 62” اشاره کرد.

هیات رزمندگان اسلام

منبع: اهل البیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *