خدمت به خلق توصیه امام خمینی به پسرش در وصیت

نصیحت خوبان؛ خدمت به خلق در وصیت امام خمینی رحمة الله علیه

خانه / با ولایت / امام خمینی(ره) / نصیحت خوبان؛ خدمت به خلق در وصیت امام خمینی رحمة الله علیه

پسرم! هیچ گاه در خدمت به خلق الله خود را طلبکار مدان که آنان به حق منت بر ما دارند، که وسیله خدمت به او جل و علا هستند. و در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیله ی شیطان است که ما را در کام خود فرو برد و در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع تر است انتخاب کن، نه آنچه برای خود یا دوستان خود، که این علامت صدق به پیشگاه مقدس او جل و علا است.

پسرم! هیچ گاه در خدمت به خلق الله خود را طلبکار مدان که آنان به حق منت بر ما دارند، که وسیله خدمت به او جل و علا هستند. و در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیله ی شیطان است که ما را در کام خود فرو برد و در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع تر است انتخاب کن، نه آنچه برای خود یا دوستان خود، که این علامت صدق به پیشگاه مقدس او جل و علا است.

منبع: مقدمه کتاب سرالصلاه امـام خمـینی رحمة الله علیه کـه بـه فــرزنــدشـان سـیداحـمد رحمة الله علیه هدیه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *