نماز نقش ستون را در خانه و خيمه دين دارد

خانه / مطالب و رویدادها / نماز نقش ستون را در خانه و خيمه دين دارد

برای بر پا ساختن يک خيمه، ديوار و سقف طناب و ميخ در صورتي به درد مي خورد و در تشکيل خيمه نقش دارد که، ستون آن خيمه بر پا باشد، نماز هم نقش ستون را در خانه و خيمه دين دارد.

نماز يکي از عبادات بزرگ اسلامي و ستون دين است. مظهر کامل خشوع و خضوع در برابر ذات اقدس الهي است. عبادتي است که در ضمن آن، انسان در پيشگاه مقدس حق مي ايستد و به بندگي خويش در مقابل خالق بزرگوار و مالک خود اعتراف مي کند و حرف دلش را با او مي گويد و از درگاه مقدس آن ذات ذوالجلال، کمک مي خواهد و پيشاني در آستانه پاک او به خاک مي سايد و حوائج خود را از او مي طلبد.
حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) فرمودند: « هر چيزي را چيزي را چهره اي است و چهره دين شما نماز است و سعي کنيد کمال و زيبايي اين چهره را حفظظ کنيد.»و نيز فرمودند: «نماز ستون دين است.»
و همينطور که در راه بر پا ساختن يک خيمه، ديوار و سقف طناب و ميخ در صورتي به درد مي خورد و در تشکيل خيمه نقش دارد که، ستون آن خيمه بر پا باشد، نماز هم نقش ستون را در خانه و خيمه دين دارد که بدون آن، اعمال ديگر بي اثر و بي نتيجه است.

معاويه بن وهب،که يکي از راويان احاديث است از حضرت صادق(عليه السلام) پرسيد:«با فضليت ترين عملي که بندگان خدا با انجام آن به خداوند تقرب پيدا مي کنند کدام است ؟ حضرتش در پاسخ فرمودند: « بعد از خداشناسي هيچ عملي را که با فضليت تر از نماز باشد، سراغ ندارم.» و نيز حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: « محبوب ترين اعمال در نزد خداوند نماز است و آن آخرين وصاياي پيغمبران خدا است. يعني آخر ين موضوعي که به مردم درباره آن وصيت مي نموده اند، نماز است.»
حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) نيز فرمودند: « احبُّ الاعمالِ الَي اللِه عزوجلّ الصلوهُ و البِرُ و الجهادُ.» يعني: محبوب ترين اعمال در پيشگاه خداوند متعال سه چيز است: 1-نماز. 2-نيکي و احسان به مردم. 3-جهاد در راه خداوند.
در نهج البلاغه، از حضرت امير مؤمنان(عليه السلام) نقل مي کند که حضرتش اصحاب خود را به مواظبت درباره نماز توصيه مي کردند و مي فرمودند:« به وسيله نماز خواندن به خداوند تقرب پيدا کنيد، که نماز به طور فرض و وجوب بر همه مؤمنان نوشته شده است و در اهميت آن همين اندازه کافي است که هنگامي که از اهل جهنم پرسيده مي شود: ما سَلککُم في سَقرَ ارتکاب چه عملي شما را به جهنم کشانده است ؟ در جواب مي گويند:لم نکُ منَ المُصلينَ يعني: ما چون جزء نماز گذاران نبوديم سر انجام به جهنم افکنده شديم. سپس افزودند که در جلو خانه انسان واقع شده است و انسان روزي پنج مرتبه خود را در آن شستشو مي دهد تشبيه کردند و روشن است کسي که روزي پنج مرتبه در نهر آبي خود راشستشو دهد چيزي از آلودگي در وجود او نمي ماند.

بعد از آن فرمودند:حق نماز را افرادي شناختند که هرگز اشتغالات و سرگرمي ها و زينت ها وزيورهاي دنيا آنان را از نماز غافل نمي کند که خداونددرباره آنان فرمودند: رجالٌ لاتُلهيهِم تِجارَهٌ و لا بيعٌ عَن ذکر اللهِ و اقامِ الصّلوهِ. يعني مرداني که، تجارت و خريد و فرش آنان را از ياد خداوند و نماز خواندن مشغول و غافل نمي سازد.»نماز را بايد بطور کامل، يعني بايد سعي کرد نماز را مطابق موازين اسلامي بجا آورد که اين موضوع يکي از علايم کمال يک مسلمان است.
هارون بن خارجه که يکي از رجال حديث است. ميگويد: در محضر حضرت صادق(عليه السلام) نام مردي از دوستان خود را بردم و ا ز او به عنوان داشتن کمالات انساني و اسلامي، ستايش کردم، حضرتش در اين مورد از من پرسيدند: « کيف صَلوتُهُ؟» يعني نماز او چگونه است ؟ که ازو اين بيان اين مطلب به دست مي آيد که شخص در صورتي قابل ستايش و تمجيد است که نمازش کامل باشد.و نيز حضرت صادق(عليه السلام) فرمود:«نخستين عملي که در روز قيامت مورد محاسبه الهي قرا ر مي گيرد نماز است که اگر آن مورد قبول واقع شد و با موازين اسلامي مطابق گرديد ساير اعمال نيز مورد قبول مي شود و اگر آن مردود شد، اعمال ديگر نيز مردود مي گردد.»
حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) نيز فرمودند: « در روز قيامت که بنده خداوند به پيشگاه خداوند خوانده مي شود نخستين چيزي که در رابطه با آن، آن بنده مورد سؤال قرار مي گيرد نماز است که اگر آن را درست و کامل به جا آورده است نجات پيدا مي کند و گرنه در آتش دوزخ افکنده مي شود.»

منبع: شبستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *