60 توصیه ویژه موثر ستاد راهنماي زائر اربعین

خانه / پیشنهاد ویژه / 60 توصیه ویژه موثر ستاد راهنماي زائر اربعین

این توصیه ها که در دو بخش اصلی پیشگیري از گم کردن همراهان و مدارك و لوازم و پس از گم کردن وبروز حادثه تنظیم شده ؛ ما حصل تجربیات ستاد راهنماي زائران و گمشدگان در دو سال گذشته می باشد.به زائران عزیز توصیه موکد می گردد با به کاربستن و توجه به این توصیه ها که وقت کوتاهی از آن ها میگیرد؛ باعث پیشگیري از اتفاقات و مسائل دیگري شوند : که ممکن است در وقت ، انرژي ، آرامش و « التماس دعا » . هزینه هاي آن ها در طول سفر اثرگذار باشد.

) پیشگیري از گم کردن همراهان، مدارك و لوازم :
در این بخش 46 توصیه مهم تنظیم شده است که پیشنهاد می کنیم حتما ضمن دقت به آنها، دیگران را هم مطلع نمائید:
الف – ارتباطات و تماس:
-1 قبل از ورود یا در بدو ورود به عراق حتما نسبت به تهیه سیم کارت عراقی (براي هریک از افراد کلیدي گروه یاخانوار) اقدام نموده و به سرعت همزمان با خرید، نسبت به فعال سازي و تماس آزمایشی اقدام نمائید
-2 به هیچ عنوان به داشتن سیم کارت هاي ایرانی در طول سفر اکتفا نکنید
-3 شماره عراقی تان را فوري براي همراهان سفر و همچنین اقوام نزدیک تان در ایران، ارسال کنید نوشته و در محل هاي « تعداد اعضاي گروه و ساك ها » -4 مشخصات زیر را بروي کاغذ مرغوب ( یا مقوا ) بهمطمئن (خصوصا جیب لباس کودکان، کم توانان و افراد سالمند یا گردن آویز) قرار دهید
یک) اسم خود و اعضاي اصلی گروه
دو) شماره تلفن همراه عراقی و ایرانی خود و اعضاي اصلی گروه
سه) شماره آشنایان کلیدي در ایران که با آن ها ارتباط و هماهنگی دارید
چهار) محل اسکان پیش بینی شده در نجف اشرف و کربلاي معلی (نام، نشانی، تلفن)
-5 نگهداري اطلاعات تماس و مشخصات فردي داخل جیب لباس، حتی براي افراد سالم و جوان، براي پیشگیرياز گم شدن در صورت از حال رفتن، تصادف و … ضروري است
-6 علاوه بر همراه داشتن داروهاي مصرفی، لیستی از این داروها (به همراه زمان مصرف و مقدار آن) را در فرماطلاعات فردي تان (گردن آویز یا کاغذ داخل جیب) درج نمائیداین توصیه ها که در دو بخش اصلی پیشگیري از گم کردن همراهان و مدارك و لوازم و پس از گم کردن وبروز حادثه تنظیم شده ؛ ما حصل تجربیات ستاد راهنماي زائران و گمشدگان در دو سال گذشته می باشد.
به زائران عزیز توصیه موکد می گردد با به کاربستن و توجه به این توصیه ها که وقت کوتاهی از آن هامیگیرد؛ باعث پیشگیري از اتفاقات و مسائل دیگري شوند : که ممکن است در وقت ، انرژي ، آرامش و« التماس دعا » . هزینه هاي آن ها در طول سفر اثرگذار باشد
-7 ضمن انتشار توصیه هاي ذکرشده به عموم زائران، در صورت مشاهده خانواده هاي داراي فرزند کوچک، به ایشانیادآوري کنید حداقل یک شماره تماس فعال در عراق و ایران در جیب لباس کودکان شان قرار دهند
-8 هنگام حضور در نجف و کربلا، و اسکان در موکبی که از پیش تعیین نکرده اید (یا نشانی دقیق آن را نمی دانید)حتما قبل از ترك موکب جهت زیارت، نام، نشانی و شماره تلفن موکب را دریافت نمایید و هنگام رفت و برگشت؛نشانه هاي شهري ویژه اي (مانند پل ها، اماکن خاص، هتل هاي شاخص، نام معابر و…) را در نظر بگیرید.
ب-مدارك شناسایی:
-9 از سپردن گذرنامه (و سایر مدارك مهم) به یک نفر در گروه اکیدا خودداري کنید. در صورت اجبار (به هردلیل) کپی کارت ملی، گذرنامه و صفحه روادیدتان را همراه داشته باشید)
-10 یک کپی رنگی از ویزا گروهی براي تمامی اعضاي گروه تهیه نموده و عکس آن را نیز در گوشی هاي همراه نگهداري نمائید
-11 نگهداري کپی یا تصویر کارت ملی و شناسنامه و خصوصا تصویر صفحه روادید گذرنامه تان ( همچنین ذخیره عکس آن در گوشی همراه) اکیدا توصیه می شود
-12 از همراه داشتن مدارك اضافی مانند شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، کارت پرسنلی، کارت سوخت و… اکیداخودداري نمایید
-13 براي مدارك و پول، بهتر است یک کیف کوچک یا کیسه پارچه اي که بشود آن را به گردن بیاویزید همراهداشته باشید
-14 شماره تماس خود (و چند نفر از همسفران و همچنین وابستگان تان در ایران) را روي برچسبی نوشته و پشتجلد گذرنامه خود بچسبانید تا در صورت مفقود شدن فوري پیدا شود.
ج-موبایل:
-15 شماره تماس خود (و چند نفر از همسفران و همچنین وابستگان تان در ایران) را نوشته و پشت موبایل (و یادوربین عکاسی و سایر لوازم قیمتی تان) بچسبانید
-16 نرم افزارهاي ویژه مراسم اربعین را در موبایل یا تبلت تان نصب نمائید. شما م یتوانید بانک تمام نرم افزارهايt.me/RahnamaZaer_Bot اربعین را در ربات ستاد راهنماي زائر بیابید
اقدام نموده و در صورت شارژ کافی www.RahnamaZaer.ir -17 نسبت به دانلود نرم افزار راهنماي زائر ازباتري (خصوصا در محل هاي اسکان) آن را براي دیگر زائران ارسال کنید
-18 براي صرفه جویی در مصرف باتري گوشی، تنظیمات ذخیره انرژي موبایل تان را بررسی نمائید
-19 در صورت عدم نیاز، تا حد امکان از روشن نمودن بلوتوث، وایفاي، جی پی اس، هات اسپات و شبکه دیتايگوشی تان براي صرفه جویی در مصرف باتري خودداري نمائیدتوصیه هاي 60 گانه به زائران
-20 با توجه به هزینه بالاي اینترنت در عراق و همچنین مدیریت بر مصرف باتري گوشی، مصرف داده هاي پسزمینه را از قسمت تنظیمات گوشی تان محدود کنید (یا به ویژه در تلگرام، دانلود خودکار انواع مدیا را محدود نمائید)
-21 یک گوشی ساده به عنوان یدك تهیه نموده و تجهیزاتی مانند شارژر و پاور بانک همراه داشته باشید. گوشیهاي هوشمند، بر خلاف گوشی هاي ساده قدیمی، مصرف باتري شان بیشتر است
-22 در صورت وجود فایل یا اطلاعات مالی بروي گوشی، حتما قبل از سفر، این اطلاعات را از گوشی هوشمندتان پاكکنید تا در صورت گم کردن گوشی، استرس بیش از حد نداشته باشید
-23 عکس و فیلم هاي خصوصی خود را از گوشی حذف و بر روي حافظه هاي جانبی منتقل نمائید تا در صورتگم شدن گوشی، مشکلات دیگري براي شما پیش نیاید
-24 همراه داشتن چند کد شارژ اضافی براي سیم کارت اعتباري ایران یا عراقی توصیه می شود چون در صورتیکه اعتبار کافی نباشد امکان دریافت تماس نیز نخواهید داشت.
د-نقشه:
-25 نسبت به تهیه نقشه و یا فایل آن، از ایستگاه هاي ستاد راهنماي زائر و یا ربات تلگرامیاقدام نمایید T.me/RahnamaZaer_bot ستاد
-26 در صورت شارژ کافی باتري (خصوصا در محل هاي اسکان) نسبت به ارسال نقشه دریافتی ازبراي دیگر زائران اقدام نمائید. T.me/RahnamaZaer_bot
-27 از امکانات بسیار خوب پیش بینی شده در نرم افزار راهنماي زائر همچون اینجام و کجایی که مختص ارسال ودریافت موقعیت خود و همراهان می باشد حتما استفاده کنید. این قابلیت نیاز به دانش فنی نداشته و حتی
براي یافتن موبایل گم شده نیز کاربرد دارد.
-28 عمودهاي نزدیک کربلا، از 1295 به بعد، در مسیر جاده کمربندي (حولی) که به سمت بیمارستان الکفیل میرود، جدیدا در ادامه عمودهاي جاده شماره گذاري شده اند و بر این اساس حوالی کربلا (از شماره 1295 به بعد) در
هر دو مسیر شماره ها با هم مشابه اند. یعنی شماره 1300 هم در مسیر اصلی داریم هم در مسیر کمربندي(حولی)!!در آدرس دادن به همراهان تان بصورت تلفنی یا … به این مهم دقت کنید.
توصیه هاي 60 گانه به زائران
ه-برنامه ریزي:
-29 سعی کنید برنامه دقیق زمانی-مکانی (براي کل سفر از ورود به خاك عراق، اسکان در شهر مبدا تا حرکت وتوقف هاي بین روز و آخر روز (با ملاحظه شرایط و نیازهاي افراد گروه مثل سالمندان و کودکان)، برنامه هاي زیارت ونهایتا بازگشت به ایران)، به همراه قانون هاي بین گروهی براي حرکت، توقف و قرارگذاشتن، تدوین نموده وضمن یادداشت و اطلاع رسانی به همه، بر پایبندي افراد گروه به برنامه تعریف شده تاکید نمائید
-30 براي حرکت ها و توقف هاي طول روز (فواصل صبح تا ظهر یا ظهر تا شب): در مسیر پیاده روي براي مثال می312 و مضرب هایی از 12 (و امثال آن) توقفی در حد یک ربع ساعت (جهت استراحت ، 212 ، توانید در عمودهاي 112مختصر، شمارش افراد و کنترل وسایل) داشته باشید
-31 از انتخاب عمود هاي خاص مثل مضارب 100 یا 50 (بدلیل اینکه غالب زائرین هم همین موارد را انتخاب میکنند) پرهیز کنید تا در شلوغی اطراف این عمودهاي خاص مشکلات تان دوچندان نشود
-32 می توانید به جاي انتخاب عمودهاي خاص، موکب هاي شاخص (به همراه شماره عمود) را بر اساس نقشه، بهعنوان قرار انتخاب کنید
-33 براي حرکت و توقف هاي وسط روز و آخر شب : حتما پیش از حرکت؛ موکب منتخب تان براي اقامه نماز (وصرف ناهار و شام) و استراحت شب را مشخص نموده و پایبندي اعضاي گروه بر آن ها را خواستار شوید. مثال: نمازظهر در عمود 657 (موکب امام رضا علیه السلام ) / نماز مغرب در عمود 903 (موکب شباب مقاومت) / در صورت گمشدن افراد تا پیدا شدنشان، در عمود 657 توقف می کنیم
-34 در انتخاب محل قرار (به ویژه در زمان زیارت و جدایی خانم ها و آقایان)، محل هاي کاملا دقیق و ترجیحاخلوت تر (حتی کمی دورتر) را انتخاب کنید و از انتخاب موقعیت هاي حدودي، کلی و متشابه، به شدت
خودداري فرمایید
-35 در محل هاي شاخص، پر ازدحام و گیج کننده مانند موکب هاي با خدمات متنوع و خاص، دوراهی ها، سیطرهها و ایستگاه هاي بازرسی، نقاط متراکم و… به شدت مراقب پراکنده شدن و جدا افتادن از افراد گروه و خصوصا
کودکان و سالمندان باشید
-36 براي گروه تان، ترجیحا از علائم شاخص (مانند پرچم بلند و یا با شکل مشخص، لباس ها یا سربندهاي متحدالشکل، استفاده از شال متفاوت یا برچسب هاي مشخص براي چادر خانم ها) استفاده نمایید
-37 جوان تر ها از انتخاب و استفاده از علایم شاخص یاد شده در توصیه قبلی، ابایی نداشته باشند، گم شدن امري طبیعی براي همه افراد است!
-38 مهم ترین خطر آن است که فکر کنید ممکن نیست گم شوید! پس پیش بینی همه شرایط را در ذهنداشته و به افراد آسیب پذیرتر گروه (کودکان، سالمندان و کم توانان) آموزش هاي لازم را ارائه نمائید
-39 ترجیحا جهت شرکت در مراسم اربعین ، براي بار اول، به تنهایی سفر نکنید
-40 براي کمک به کاهش ازدحام، پس از یک بار زیارت، همانند عراقی ها و با نیت خدمت به سایر زائرین،کربلا راترك نمائید حتی اگر قبل از اربعین به کربلا رسیده باشید
-41 در معرفی ستاد راهنماي زائر و خدمات آن به سایر زائران اهتمام بورزید
-42 در انتشار این توصیه ها به هر روش ممکن خصوصا در فضاي مجازي تلاش کنید.

ز-پول:
-43 حتما به میزان کافی پول نقد همراه داشته باشید
-44 از سپردن تمامی پول افراد گروه به یک نفر خودداري نمائید
-45 پول هاي خود را در چند جاي مختلف لباس و ساك هاي خود قرار دهیدایرانی داخل کربلا و نجف، همراه داشته باشید ATM -46 حتما کارت عابر بانک براي برداشت از دستگاه هاي
2 ) پس از بروز حادثه و گم کردن، چه کنیم؟
در این بخش 14 توصیه و راه حل تنظیم شده است که پیشنهاد می کنیم حتما ضمن دقت به آنها، دیگران را هممطلع نمائید
1. در صورت گم شدن، با حفظ آرامش، در دقایق اول، شعاع محدوده جدا شدن را به دقت بررسی نمایید (بیشاز 4 عمود از محل دور نشوید – این را می توانید به عنوان یک قانون بین اعضاي گروه تعیین نمایید )
2. در صورت گم شدن، با حفظ آرامش، با وسایل ارتباطی نسبت به برقراري تماس با همراهان اقدام نمایید. همچنینمی توانید از آشنایان و بستگان ایران براي پیگیري و تماس با آن ها کمک بگیرید.
3. در صورت گم شدن، با حفظ آرامش، با استفاده از امکانات نرم افزار راهنماي زائر که قبلا از
نسبت به T.me/RahnamaZaer_Bot و یا ربات تلگرامی ستاد www.RahnamaZaer.ir روي
جستجوي گمشده خود یا گروهی که از آن جدا افتاده اید اقدام نمایید
4. در صورت گم شدن، با حفظ آرامش، به نزدیک ترین ایستگاه راهنماي زائر مراجعه نمایید
5. در زمان بهره گیري از خدمات خادمین راهنماي زائر، به راهنمایی هاي ایشان به دقت توجه و اطمینان کرده ودر صورت تاکید ایشان بر عدم ترك ایستگاه تا زمان پیدا شدن یا راهنمایی اقدام بعدي، به توصیه شان عمل
کنید
6. در صورت برخورد با افراد گمشده، ضمن پرس و جوي اطلاعات و شرایط اولیه، ایشان را به نزدیک ترین ایستگاه
راهنماي زائر هدایت نمایید
7. صرفا در دقایق اول گم شدن، با حفظ آرامش، در صورت وجود بلندگوهاي فراخوان نزدیک، نسبت به صدا کردنهمراه خود اقدام نمایید. البته این موضوع عمدتا نتیجه زیادي در بر نداشته و باید به ایجاد آلودگی صوتی و حق الناس
مرتبط با آن توجه نمود. کم اثرترین روش، همین روش بلندگو است!
8. در صورت گم شدن، با حفظ آرامش، با توجه به قرارها و وعده هاي قبلی تان براي حرکت و توقف اقدام نمایید
9. در صورت یافتن مدارك و اسناد دیگران، آن را به نزدیک ترین ایستگاه راهنماي زائر (و یا کنسولگري هايج.ا.ایران در نجف و کربلا) تحویل نمایید
10 . نشانی کنسولگري ها در ربات ستاد راهنماي زائر موجود استتوصیه هاي 60 گانه به زائران
11 . در صورت گم کردن گذرنامه چنانچه در ایستگاه هاي راهنماي زائر ردي از آن نیافتید، با همراه داشتن تصویر
یکی از مدارك شناسایی خود (شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت و یا گواهینامه معتبر رانندگی) و عکس، بهسرکنسولگري جمهوري اسلامی ایران مراجعه کنید
12 . در صورت گم کردن گذرنامه و همراه نداشتن کپی مدارك شناسایی، از طریق تماس با ایران از بستگان تانبخواهید تصویر یکی از مدارك، را براي تان ارسال کنند
13 . در صورت خاموش بودن تلفن همراه گمشده تان، پیامکی با متن مناسب و گویا حاوي محل اسکان فعلی
تان یا قرار و اقدام بعدي، براي ایشان ارسال کنید تا در صورت روشن شدن گوشی، آن را در اولین فرصت دریافتنماید.
14 . هنگامی که همسفران خود را گم کردید، به توصیه هاي قبلی در خصوص موبایل و شارژ باتري توجه ویژه نمائید
تا در این موقعیت خطیر با مشکل خاموش شدن گوشی مواجه نشوند.

Views: 204

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *