معرفی آثار شهید مطهری | کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ۱ تا ۵ + دریافت

خانه / چندرسانه ای / معرفی آثار شهید مطهری | کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ۱ تا ۵ + دریافت

این کتاب یک مجموعه پنج جلدی به قلم علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) است که استاد شهید در شرح و تبیین مطالب متن ، پاورقی هایی جامعی بر آنها نگاشته اند. در این مجلدات ، مجموعاً چهارده مقاله ی فلسفی مورد بحث قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند از: رئالیسم و ایده آلیسم ، علم و ادراک ، ارزش معلومات ، پیشدایش کثرت در ادراکات ، ادراکات اعتباری ، مسائل موجود ، الهیات بالمعنی الاخص.

جلد اول این کتاب مشتمل بر یک دوره مختصر فلسفه است، مهمات مسائل فلسفه را بیان می کند و سعی شده است که حتی الامکان ساده و عمومی فهم باشد. در این کتاب در عین اینکه از تحقیقات گرانبهای هزار رساله فلسفه اسلامی استفاده شده است، به آراء و تحقیقات دانشمندان بزرگ اروپا نیز توجه کامل شده و در قالب چهار مقاله ارایه شده است: ۱-فلسفه چیست؟ ۲-فلسفه و سفسطه (رئالیسم و ایده آلیسم) ۳-علم و ادراک ۴-علم و معلوم (ارزش معلومات)
جلد سوم این کتاب مشتمل بر مقاله ۷و۸و۹ از مجموع چهارده مقاله ای که دوره این کتاب را تشکیل می دهد می باشد. ۱-مقاله هفتم: واقعیت و هستی اشیاء این مقاله مشتمل بر یک رشته مطالب است که به نام «مسائل وجود»‌خوانده می شود. این مسائل از لحاظ دخالتی که در سرنوشت سایر مسائل فلسفه دارد. اساسی ترین مسائل فلسفه شمرده می شود. مسائل وجود در این مقاله به صورت دوازده مسأله بیان شده و از این دوازده مسأله فقط یکی دو مسأله است که از یونان قدیم به ارث رسیده و قسمت عمده آن مسائل که دخالت زیادی در مبنا و اساس فلسفه دارد در دوره اسلامی به تدریج پیدا شده. دو مسأله «موجود معدوم نمی شود»‌و «عدم نسبی است» برای اولین بار با سبک مخصوصی بحث شده است. ۲-مقاله هشتم: ضرورت و امکان آنچه دراین مقاله مورد توجه است موضوع وجوب و حتمیت و قطعیتی است که در کار جهان حکمفرماست در آخر مقاله موضوع اجبار و اختیار انسان و استعداد تکلیف و مسئولیت وی در برابر نظام حتمی موجودات مطرح شده و در آن اظهار نظر شده است. ۳-مقاله نهم: علت و معلول این مقاله مشتمل بر قانون علیت و متفرعات آن است.

درباره جلد چهارم این کتاب ، ذکر این نکته لازم است که متن این جلد ، (شامل مقالات دهم تا سیزدهم) به قلم علامه طباطبایی (ره) مقارن با نگارش سایر مقالات تألیف شده بود ولی پاورقیهای استاد به اتمام نرسیده بود. لذا این جلد از ” اصول فلسفه و روش رئالیسم ” پس از شهادت استاد منتشر گردید که مشتمل بر متن کتاب و پاورقی های ناتمام استاد بر آن بود.

 مباحث جلد پنجم در زمینه شناخت خداوند و صفات و افعال اوست.ارزش اصلی این کتاب این است که نوعی سلوک عقلی و فکری است در جهان ماوراءالطبیعه.

thumb_hyhkmhpj

جلد اول کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 

جلد دوم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 

جلد سوم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 

جلد چهارم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 

جلد پنجم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 

لینک کوتاه :
http://eheyat.com/?p=96568

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *