کتاب شناخت حکومت علوی

مجموعه ای کامل از کتب شناخت حکومت علوی

کتاب شناخت حکومت علوی

هیاتسالهای سی و شش تا چهل هجری، تاریخ اسلام، شاهد حکومت نمونه امام علی علیه السلام وصی و خلیفه منصوب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. این حکومت، از دیدگاه شیعه، پس از بیست و پنج سال تأخیر بر پا شد. ویژگی این حکومت، به هنگام شکل گیری، هجوم بی سابقه و ازدحام غیر قابل وصف مردم برای برپایی آن، و در ادامه، مبارزه و جنگ و مخالفت برای براندازی آن به سبب تحمل نکردن عدالت و نهایتاً به شهادت رسانیدن حاکم عادل آن بود.
از آن جا که این حکومت، پس از حکومت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ارزشمندترین الگوهای عملی حکومت اسلامی برای منادیان و حاکمان حکومت اسلامی در همه اعصار است، استخراج شیوه حکومتی حضرت علی علیه السلام در همه ابعاد، برای جامعه اسلامی و قدرتمندان آن یک ضرورت غیر قابل انکار است. و چون برای دستیابی بر شیوه حکومتی آن حضرت علیه السلام چاره ای جز مراجعه به منابع و مآخذ نیست، تدوین کتابشناخت حکومت ایشان، یک گام اساسی است.

کتاب شناخت حکومت علوی
کتاب شناخت حکومت علوی

در این کتابشناختی، کتابهایی معرفی شده که تحقیقی و تحلیلی بوده و به صورت مفصّل، درباره حکومت حضرت، بحث کرده اند، لذا، این کتابنامه، ویژه محقّقان بوده و از ذکر کتابهایی که برای سطح عمومی جامعه نوشته شده، خودداری شده است.
این کتابنامه، پس از جست وجو در کتابخانه های دبیرخانه مجلس خبرگان و کتابخانه تخصّصی تاریخ اسلام و ایران و کتابخانه معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام  در قم و کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی (کتابخانه ویژه محقّقان) و… تهیه و تدوین شده است.
بخش های کتابنامه حاضر، چنین است:
1 کتابهای مستقل فارسی؛
2 کتابهای غیر مستقلّ فارسی؛
3 کتابهای مستقلّ عربی؛
4 کتابهای غیر مستقلّ عربی.
برای دستیابی بهتر محقّقان، پس از اطّلاعات اختصاصیِ کتاب، نام کتابخانه ای که کتاب مورد نظر در آن جا است، به صورت اختصار، ذکر شده است. این موارد، به شرح زیر است:
1 کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان = ک خبرگان؛
2 کتابخانه تخصّصی تاریخ اسلام و ایران = ک تاریخ؛
3 کتابخانه معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام = ک مجمع؛
4 کتابخانه آستان مقدّس حضرت معصومه = ک آستان؛
5 کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی = ک دفتر؛
6 کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام = ک پژوهشکده؛
7 کتابخانه آیة الله العظمی گلپایگانی = ک گلپایگانی؛
8 کتابشناختی رایانه ای هادی = هادی؛
9 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه = همکاری؛
10 کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن = ک فرهنگ؛
11 کتابخانه سپاه پاسداران = ک سپاه؛
12 کتابخانه آیت الله العظمی مرعضی نجفی = ک نجفی؛
13 کتابخانه مدرسه علمیه فیضیه = ک فیضیه؛
14 کتابخانه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی = ک مؤسسه.
یادآوری این نکته ضروری است که کتابهایی که در یک مجموعه بوده و یک جلد و یا بیشتر، اختصاصاً، درباره حکومت امام علی علیه السلام بحث کرده اند، در بخش «کتابهای مستقلّ» با ذکر جلد مورد نظر، آورده شده است.

کتابهای مستقلّ فارسی

1 آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام ، محمدفاضل لنکرانی، تقریر و تنظیم حسین کریمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373 ش، وزیری، 602ص، (ک خبرگان).
2 اصول و شیوه های حکومت اسلامی در نهج البلاغه، جمعی از نویسندگان، بنیاد نهج البلاغه، 1368 ش، وزیری، 216ص، (ک خبرگان).
3 الإمام علی بن أبی طالب، عبدالفتاح عبدالمقصود، ترجمه سیدمحمدمهدی جعفری (تاریخ تحلیلی نیم قرن اوّل اسلام)، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1354 ش، رقعی، ج3، فاجعه جمل، 442ص، و ج4، واقعه صفین، 416ص، و ج5، بازی حکمیّت، 444ص، و ج6، غوغای نهروان، 456ص، و ج7، نظام برابری، 033ص، و ج8، غروب خورشید، 342ص، (ک تاریخ).
4 پیکار صفین، نصربن مزاحم منقری، به تصحیح وشرحِ عبدالسّلام محمّد هارون، ترجمه پرویز اتابکی، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 0137 ش، وزیری، 844ص، (ک تاریخ).
5 تجلّی امامت (تحلیلی از حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام )، سیّداصغر ناظم زاده قمی، قم، دفتر نشر الهادی، 1372 ش، وزیری، 831ص، (ک خبرگان و ک تاریخ).
6 توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی علیه السلام ، علی اکبر علیخانی، تهران، شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1377 ش، رقعی، 315ص، (ک خبرگان).
7 حکمت اصول سیاسی اسلام، (ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام به مالک اشتر)، محمدتقی جعفری، تهران، بنیاد نهج البلاغه، 1373ش، وزیری، 551ص، (ک خبرگان).
8 حکومت در نگاه علی علیه السلام ، عبّاس فرح بخش، جواد شفیعیان، تهران، انتشارات قلم، 0136 ش، رقعی، 147ص، (ک دفتر).
9 حکومت عدالتخواهی حضرت علی علیه السلام ، سیّداسماعیل رسول زاده خویی، تهران، کتابفروشی دنیا، 1348ش، وزیری، 598ص، (ک آستانه).
10 خارجیگری (جریان شناسی در نهج البلاغه 1 تفکّر مارقی ها)، محمود صلواتی، قم، نشر دانش اسلامی، 1365ش، رقعی، 248ص، (ک تاریخ).
11 خلافت حضرت علی بن ابی طالب، حبیب زاهدی، تبریز، مؤلف، 1342ش، (ک هادی).
12 درسهایی از نهج البلاغه، حسینعلی منتظری، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1367ش، وزیری، 004ص، (ک خبرگان)،
13 دولت آفتاب (اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی علیه السلام )، مصطفی دلشاد تهرانی، تهران، خانه اندیشه جوان، 1377ش، وزیری، ج1، 412ص،(ک خبرگان).
14 سیره معصومان (امام علی علیه السلام : دوران خلافت)، سیّدمحسن امین، ترجمه علی حجّتی کرمانی، تهران، سروش، 1373ش، وزیری، ج2، ص455 815، (ک تاریخ).
15 سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام ، علی اکبر ذاکری، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1371ش، وزیری، ج1، (استانداران و فرمانداران) 567 ص، و ج2، (استانداران مصر و بصره) 1375 ش، وزیری، 640 ص،(ک خبرگان).
16 طرحهای رسالت پیرامون خلافت و زمامداری، احمد مطهری، تهران، انتشارات مرتضوی، وزیری، ج3، 375ص، (ک تاریخ).
17 عایشه در دوران علی امیرالمؤمنان علیه السلام ، سیّد مرتضی عسگری، ترجمه محمدصادق نجمی و هاشم هاشم زاده هریسی، قم، 1352ه ش، وزیری، 032ص، (ک تاریخ).
18 عدالت در حکومت علی علیه السلام ، شمس الدین ربیعی، تهران، فقیه، رقعی، 112ص، (ک پژوهشکده).
19 علی علیه السلام و فرمانداران، سیّدعلی اکبر صداقت، قم، نشر روح، رقعی، 63ص، (ک تاریخ).
20 الغارات، ابراهیم بن محمد الثقفی، ترجمه و نگارشِ عزیزالله عطاردی، تهران، انتشارات عطارد، 1373ش، 635ص، (ک تاریخ).
21 فرمان حکومتی پیرامون مدیریت، (شرح عهدنامه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام )، محمود قوچانی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1374ش، وزیری، 225ص، (ک خبرگان).
22 مجموعه الگوهای رفتاری امام علی علیه السلام (امور اقتصادی)، تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج، 1375ش، رقعی، 39ص، (ک خبرگان).
23 مجموعه الگوهای رفتاری امام علی علیه السلام (امور قضایی)، تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج، 1375ش، رقعی، 24ص، (ک خبرگان).
24 مجموعه الگوهای رفتاری امام علی علیه السلام (مسایل نظامی)، تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج، 1375ش، رقعی، 46ص، (ک خبرگان).
25 معصوم دوم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ، جواد فاضل، (جلد دوم از معصومین چهارده گانه) تهران، مؤسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی، رقعی، 329ص، (ک تاریخ).
26 ناسخ التواریخ حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام ، میرزامحمدتقی لسان الملک سپهر، قم، مؤسسه مطبوعات دینی، 1369ش، وزیری،ج1، 429ص،ج2، 419ص،ج3، 204ص، (ک تاریخ).
27 نظامنامه حکومت، (شرح و تفسیر عهدنامه امیرالمؤمنان علیه السلام ) محمدکاظم بن محمدفاضل مشهدی، تحقیق و تصحیحِ مهدی انصاری، قم، انتشارات انصاریان، 1373ش، وزیری، 222ص، (ک خبرگان).

کتابهای فارسی غیر مستقل

28 آثار احمدی (تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار(علیهم السلام))، احمدبن تاج الدین استرآبادی، به کوشش میرهاشم محدّث با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب، تهران، مرکز فرهنگی نشر قبله و دفتر نشر میراث مکتوب، 1374ش، ص425 466)، (ک تاریخ).
29 اخبار الطوال، ابوحنیفه احمدبن داود دینوری، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی، 1364ش، وزیری، ص176 263، (ک تاریخ).
30 امام علی علیه السلام صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، ترجمه سیّدهادی خسروشاهی، قم، نشر خرّم، 0137ش، ج5، ص263 604، (ک تاریخ).
31 امام علیِّ مرتضی و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، حسین رفیع پور، تهران، 1337ش، رقعی، ص88 178، (ک تاریخ و ک آستانه).
32 امام علی بن ابی طالب علیه السلام سرچشمه زندگی، زیر نظر آیة الله موسوی جزایری، تألیف هیأت تحریریه، اهواز، انتشارات حوزه علمیه اهواز، رقعی، 48ص، (ک مجمع).
33 امیرالمؤمنین علیه السلام (اسوه وحدت)، محمدجواد شری، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1372ش، وزیری، ص351 556، (ک تاریخ).
34 بیت المال در نهج البلاغه، حسین نوری، ص38 58، (ک هادی).
35 أنیس المؤمنین، محمدبن اسحاق حموی، تصحیح میرهاشم محدّث، تهران، واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، 1363 ش، رقعی، ص64 81، (ک تاریخ).
36 تاریخ ابن خلدون (العبر)، ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375ش، وزیری، ج1، ص574 621، (ک تاریخ).
37 تاریخ اسلام (عصر امامت امام علی علیه السلام )، تهران، واحد آموزش عقیدتی سیاسی ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1366ش، وزیری، ص77 272، (ک مجمع).
38 تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام، علی اکبر حسنی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373ش، وزیری، ص395 441، (ک تاریخ).
39 تاریخ تحوّل دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا بر افتادن سفیانیان، رسول جعفریان، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی)، 1373ش، وزیری، ص138 171، (ک خبرگان).
40 تاریخ سیاسی اسلام (تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال عبّاسیان)، رسول جعفریان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374ش، وزیری، ص195 339، (ک خبرگان و ک تاریخ).
41 تاریخ سیاسی اسلام، صادق آئینه وند، تهران، مرکز فرهنگی علّامه طباطبایی، رقعی، ص127198، (ک تاریخ و ک گلپایگانی).
42 تاریخ سیاسی اسلام از آغاز تا انقراض دولت اموی، دکتر حسن ابراهیم حسن، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات جاویدان، 1362ش، وزیری، ص503 328، (ک خبرگان).
43 تاریخ سیاسی صدر اسلام (شیعه و خوارج)، یولیوس ولهوزن، ترجمه محمود افتخارزاده، قم، دفتر نشر معارف اسلامی، 1375ش، وزیری، ص04 54، (ک تاریخ).
44 تاریخ شیعه، محمدحسین مظفّر، ترجمه و نگارشِ سیّدمحمدباقر حجّتی، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی، 1368ش، وزیری، ص51 64، (ک تاریخ و ک گلپایگانی).
45 تاریخ طبری یا تاریخ الرّسل والملوک، محمدبن جریر طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات اساطیر، 1373ش، وزیری، ج6، ص2327 2699، (ک تاریخ).
46 تاریخ فخری در آداب مُلْکداری و دولتهای اسلامی، محمدبن علی بن طباطبا(ابن طقطقی)، ترجمه محمدوحید گلپایگانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1367ش، وزیری، ص115 139، (ک تاریخ).
47 تاریخ کامل، عزّالدین بن اثیر، ترجمه دکتر محمدحسین روحانی، تهران، انتشارات اساطیر، 1372ش، وزیری، ج4، ص1739 1865، و ج5، ص1867 1502 (ک تاریخ).
48 تاریخ ولایت در نیم قرن اوّل، حسین ذاکرخطیر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1376ش، وزیری، ص125 222 (ک تاریخ).
49 تاریخ یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1371ش، وزیری، ج2، ص74 014 (ک تاریخ).
50 تاریخنامه طبری (گردانیده منسوب به بلعمی)، تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران، نشر البرز، 1373ش، وزیری، ج1، ص606 622، و ج2، ص623 675 (ک تاریخ).
51 تحوّل مبانی مشروعیّت خلافت ازآغاز تا فروپاشی عبّاسیان (با رویکردی به آرای اهل سنّت)، دکتر حاتم قادری، تهران، انتشارات بنیان، 1375ش، وزیری، ص92 99، (ک خبرگان).
52 ترجمه کشف الغمّة فی معرفة الأئمة، أبی الحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح الإربلی، ترجمه علی بن حسین زوارئی، تهران، نشر ادب حوزه و کتابفروشی اسلامیه، 1364ش، وزیری، ص322 تا پایان کتاب، (ک تاریخ).
53 جاذبه و دافعه علی علیه السلام ، مرتضی مطهری، تهران، مؤسسه اسلامی حسینیه ارشاد، 1349 ش، رقعی، ص301 192، (ک تاریخ).
54 حکمت سیاسی یا سیاست حکیمانه در اسلام، قادر فاضلی، مؤلف، 1374ش، وزیری، ص73 77، (ک خبرگان).
55 حکومت الهی، ولایت و زعامت، سیدمصطفی آیة اللهی، شیراز، 1361ش، وزیری، ص07 83، (ک دفتر و ک گلپایگانی).
56 حماسه خورشید، هادی دستباز، رقعی، ص231 034، (ک تاریخ).
57 حیات فکری وسیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان، قم، انتشارات انصاریان با همکاری مرکز جهانی علوم اسلامی، 1376ش، وزیری، ص61 112، (ک تاریخ).
58 خاندان وحی، سیّدعلی اکبر قریشی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1368 ش، وزیری، ص174 252، (ک تاریخ).
59 خلاصه تاریخ اسلام (زندگانی حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام))، سیّدهاشم رسولی محلاتی، تلخیصِ محمدعلی چنارانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373ش، ص43 96، (ک تاریخ).
60 خلفاء راشدین، محمدعلی خلیلی، ص229 239، (ک هادی).
61 خوارج از دیدگاه نهج البلاغه، درسهای استاد حسین نوری، تنظیمِ شهید محمدتقی بشارت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361 ش، رقعی، ص18 144، (ک تاریخ).
62 خوارج در تاریخ، یعقوب جعفری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371ش، رقعی، ص11 67، (ک تاریخ).
63 خوارج و علل پیدایش آنان، صادق احسانبخش، رشت، مؤلِّف، 1369ش، وزیری، ج1، ص131 498، (ک تاریخ).
64 در مکتب امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، دکتر علی قائمی، تهران، انتشارات امیری، 1375ش، وزیری، ص245 424، (ک تاریخ).
65 دین و دولت در اسلام (پژوهشی نظری از آغاز تا پایان خلافت راشدین)، غلامرضا ظریفیان شفیعی، تهران، مؤسسه علمی و فرهنگی میراث ملل، 1376ش، ص223 251، (ک خبرگان).
66 راه علی علیه السلام ، سیّدرضا صدر، قم، انتشارات مؤسسه در راه حق، رقعی، ص19 38 و ص48 68، (ک مجمع).
67 زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام ، سیّدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374ش، وزیری، ص333 756، (ک تاریخ).
68 زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) ، قاضی زاهدی گلپایگانی، مشهد، کتابفروشی جعفری، ص195 321.
69 زندگانی تحلیلی پیشوایان ما (ائمه دوازده گانه(علیهم السلام))، عادل ادیب، ترجمه اسدالله مبشری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1366 ش، رقعی، ص69 401، (ک تاریخ).
70 زندگی دوازده امام، هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد رخشنده، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1373ش، وزیری، ص422 495، (ک تاریخ و ک پژوهشکده).
71 ستارگان درخشان (شهسوار اسلام حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و محمدبن حنفیّه)، محمدجواد نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، جیبی، ج3، ص81 122، (ک تاریخ).
72 سیاست تبلیغاتی معاویه در مقابله با حضرت علی علیه السلام و تأثیر آن در بی ثمر ماندن کوششهای آن حضرت، علیرضا عسگری، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1373ش، تهران، وزیری، (ک تاریخ).
73 سیاست نظامی امام علی علیه السلام ، اصغر قائدان، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فروزان، 1375ش، وزیری، ص701 245، (ک تاریخ).
74 سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، قم، مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علیه السلام ، 1374ش، وزیری، ص77 84، (ک تاریخ).
75 سیری در تاریخ تشیّع، داود الهامی، قم، انتشارات مکتب اسلام، 1375ش، وزیری، ص44 09، (ک تاریخ).
76 سیری در مبانی اندیشه سیاسی اسلام، اسدالله بیات، تهران، مؤسسه نشر جهاد، 1376ش، وزیری، ص212 222، (ک خبرگان).
77 سیری در سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) ، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا، 1375ش، رقعی، ص21 54، (ک تاریخ).
78 سیره علوی، محمدباقر بهبودی، مؤلِّف، 1368ش، وزیری، ص68 213، (ک همکاری).
79 سیمای معصومین (علیهم السلام) در اندیشه امام خمینی(ره)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1375ش، وزیری، ص246 272، (ک خبرگان).
80 شیعه در اسلام، سیّدمحمدحسین طباطبایی، 1389ق، وزیری، ص15 02، (ک تاریخ).
81 علی علیه السلام ، دکتر علی شریعتی، تهران، نشر آمون، 1368ش، رقعی، ص195 376، (ک تاریخ).
82 علی علیه السلام آئینه حق نما، سیّدابراهیم الحسینی السعیدی، تبریز، نشر احرار، 1372ش، وزیری، ج1، قسمتهایی از فصل 9 و 01؛ ج2، ص 247 349، و ج3، ص1 241، (ک تاریخ و ک آستانه).
83 علی علیه السلام از ولادت تا شهادت، سیّدمحمدکاظم قزوینی، ترجمه علی کاظمی، قم، انتشارات چاپخانه علمیه، 1397ق، وزیری، ص428 577.
84 علی از زبان علی یا زندگانی امیرمؤمنان علیه السلام ، دکتر سیّدجعفر شهیدی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376ش، وزیری، ص64 002، (ک تاریخ).
85 علی علیه السلام بر منبر وعظ، محمد یزدی، تهران، انتشارات واحد تحقیقات بنیاد بعثت، 1361ش، رقعی، ص99 701، (ک مجمع).
86 علی علیه السلام کیست، سرهنگ کمپانی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1343ش، وزیری، ص85 163، (ک تاریخ).
87 علی علیه السلام و دو فرزند بزرگوارش، دکتر طه حسین، ترجمه احمد آرام، تهران، کتابفروشی و چاپخانه علی اکبر علمی، وزیری، ص 1 193، (ک تاریخ).
88 علی و استکبار، منصور پویا، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1371ش، وزیری، ص59 184، (ک پژوهشکده).
89 الفتوح، ابن اعثم کوفی، ترجمه محمدبن احمد مستوفی هروی، تصحیحِ غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1372ش، وزیری، ص389 754، (ک تاریخ).
90 فروغ ولایت (تاریخ تحلیلی امیرمؤمنان علی علیه السلام )، آیة الله شیخ جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام ، 1374ش، وزیری، ص321 732، (ک تاریخ).
91 قضاوتهای حضرت امیرالمؤمنین، شیخ ذبیح الله محلّاتی، تهران، قائم نوین، 1375ش، ص601 198، (ک تاریخ).
92 کتاب الوزراء و الکتاب، أبوعبدالله محمدبن عبدوس الجهشیاری، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، 1348ش، وزیری، ص05 51، (ک تاریخ).
93 مرد نامتناهی علی بن ابی طالب علیه السلام ، حسن صدر، تهران، امیرکبیر، 1344ش، وزیری ص61 228، (ک آستانه و ک گلپایگانی).
94 مروج الذهب، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374ش، وزیری، ص607 777، (ک تاریخ).
95 مشاهدات امیرمؤمنان علیه السلام ، شعبان صبوری، قم، نشرالهادی، 1374ش، وزیری، ص158 179، (ک تاریخ).
96 منابع مالی دولت اسلامی، اسدالله بیات، تهران، سازمان انتشارات کیهان، 1373ش، وزیری، ص286 289، (ک تاریخ).
97 نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد و اَسناد صدر اسلام، دکتر محمد حمیدالله، ترجمه سیّدمحمّد حسینی، تهران، انتشارات سروش، 1374ش، وزیری، ص061 619، (ک خبرگان).
98 نقش امامان معصوم در حیات اسلام، عادل ادیب، ترجمه مینا جیگاره، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، وزیری، ص99 185، (ک تاریخ).
99 یادنامه دومین کنگره هزاره نهج البلاغه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص213 253.

کتاب شناخت حکومت علوی
کتاب شناخت حکومت علوی

کتابهای مستقل عربی

100 إدارة العمل الإسلامی (الإدارة التی لا تعرف الهزیمة)، عباس نورالدین، بیروت، دارالمراد، 1995م، وزیری، 262ص، (ک خبرگان).
101 الاستراتیجیة العسکریة عند الإمام علی علیه السلام ، محمد البستانی، قم، المؤلِّف، 1413ق، وزیری، 258ص، (ک تاریخ).
102 الإمام علی بن أبی طالب و تجربة الحکم، د. حسن الزّین، بیروت، دارالفکر و الحدیث، وزیری، 119ص، (ک تاریخ).
103 الإمام علی و مشکلة نظام الحکم، د. محمد طیّ، بیروت، مرکز الغدیر للدّراسات الإسلامیة، 1417 ق، وزیری، 288ص.
104 بحارالأنوار، الشیخ محمدباقر المجلسی، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق، ج 32، 619ص، و ج 33، 064ص، و ج 34، 269ص، و ج 35، 103ص، (ک خبرگان و ک تاریخ).
105 الجمل و النصرة لسیّد العترة فی حرب البصرة، أبی عبدالله محمدبن محمدبن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید)، تحقیقُ السیّدعلی میرشریفی، تهران، مکتب الإعلام الإسلامی، 1374ش، وزیری، 006ص، (ک تاریخ).
106 دروس سیاسیه من نهج البلاغة، الشیخ محمدتقی رهبر، طهران، منظمة الإعلام الإسلامی، 6014 ق، رقعی، 214 ص، (ک پژوهشکده).
107 دولة الإمام علی، محسن الموسوی، بیروت، دارالبیان العربی، 1414 ق، وزیری، 367ص، (ک خبرگان).
108 الرّاعی و الرّعیة، (شرح عهدُ الإمام علی علیه السلام إلی مالک الأشتر)، توفیق الفکیکی، تهران، بنیاد نهج البلاغه، وزیری، 315ص، (ک خبرگان).
109 سیرة الرسول و خلفائه، السیّد علی فضل الله الحسنی، بیروت، الدار الإسلامیة، 1413 ق، وزیری، ج6، 405ص، و ج7، 546ص، (ک تاریخ).
110 علی علیه السلام إمام المتقین، عبدالرحمن الشرقاوی، بیروت، مؤسسة الوفاء، 5014 ق، ج2، 398ص، (ک تاریخ).
111 علی علیه السلام و نظام الحکم فی الإسلام، محمدباقر الناصری، بیروت، دارالزهراء، 0141ق، وزیری، 302ص، (ک خبرگان).
112 الغارات، أبوإسحاق إبراهیم بن محمد الثقفی الکوفی الإصفهانی، تهران، انتشارت انجمن آثار ملی، ج1، 372ص، و ج2، تا ص633، (ک تاریخ).
113 فلسفة الحکم عند الإمام، نوری جعفر، قاهره، مطبوعات النجاح بالقاهره، وزیری، 002ص، (ک خبرگان).
114 الفصول المائة فی حیاة أبی الأئمة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، السید أصغر ناظم زاده القمی، قم، انتشارات أهل البیت، 1411 ق، ج5، وزیری، 506ص، (ک مجمع).
115 قضاء أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، الشیخ محمدتقی التستری، نجف، منشورات المکتبه الحیدریه، 1386 ق، رقعی، 336ص، (ک مجمع).
116 النظام السیاسی فی عهد الإمام لمالک الأشتر، الشیخ نوری حاتم، مؤسسة المرتضی العالمیة، وزیری، 152ص، (ک خبرگان).
117 نظریة الحکم و الإدارة فی عهد الإمام علی علیه السلام للأشتر، السیّد عبدالمحسن فضل الله، بیروت، دارالتعارف، وزیری، 236ص، (ک خبرگان).
118 نهج البلاغة، مستدرکات و شروح آن.
119 وقعة صفین، نصربن مزاحم المنقری، تحقیق و شرح عبدالسلام محمّد هارون، قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 3014 ق، وزیری، 691ص، (ک تاریخ و ک آستانه).
120 وقعة النهروان و الخوارج، الخطیب علی بن الحسین الهاشمی، بیروت، مؤسسة المفید، رقعی، 324ص، (ک آستانه و ک تاریخ).

کتاب شناخت حکومت علوی
کتاب شناخت حکومت علوی

کتابهای عربی غیر مستقل

121 الأئمة الإثنا عشر دراسة تحلیلیة، عادل الأدیب، بیروت، الدار الإسلامیة، 1399ق، وزیری، ص63 93، (ک تاریخ).
122 إتمام الوفاء فی سیرة الخلفاء، الشیخ محمد الخضری بک، مصر، مکتبة التجاریة الکبری، 1383 ق، وزیری، ص802 025، (ک تاریخ).
123 أثر التشیّع علی الروایات التاریخیة فی القرن الأول الهجری، عبدالعزیز نور ولی، دارالخضیری، 1417 ق، وزیری، ص338 365، (ک تاریخ).
124 الإحتجاج، أبی منصور أحمدبن علی بن أبی طالب الطبری، تحقیقُ الشیخ إبراهیم البهادری و الشیخ محمد هادی، باشراف الشیخ جعفرالسبحانی، قم، انتشارات اُسوه، 1413ق، وزیری، ج1، ص037 481، (ک تاریخ).
125 الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، الشیخ المفید، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، 1413ق، ج1، ص212 319، (ک تاریخ).
126 إدارة العراق فی صدر الإسلام، رمزیة عبدالوهاب الخیرو، بغداد، دارالحریّة، 1398ق، وزیری، ص41 52، (ک تاریخ).
127 الإدارة العربیة الإسلامیة فکراً و تطبیقاً، عامر الکبیسی، بغداد، وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی، جامعة بغداد، 1414 ق، وزیری، ص135 015، (ک تاریخ).
128 استشهاد عثمان و وقعةُ الجمل فی مرویات سیف بن عمرفی تاریخ الطبری (دراسة نقدیة)، خالدبن محمد الغیث، جدّه، دارالأندلس الخضراء، 1418 ق، وزیری، ص136 217، (ک تاریخ).
129 إسلامیات، طه حسین، بیروت، دارالعلم للملایین، 1991م، وزیری، ص837 967، (ک تاریخ) ر.ک: شماره 87 و 218.
130 أشعة الأنوار علی مرویات الأخبار، محمدبن سالم البیحانی، مصر، وزیری، ص262 288، (ک تاریخ).
131 الإسلام و الثورة، محمّد عمّاره، القاهره و بیروت، دارالشروق، 8014 ق، ص178 189، (ک خبرگان).
132 الإسلام و فلسفة الحکم، محمدعمارة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1979م، وزیری، ص501 125 و ص145 155، (ک خبرگان).
133 الإمام و السیاسة، الإمام الفقیه أبی محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة الدینوری، تحقیقُ طه محمد الزّینی، نجف، دارالأندلس، وزیری، ص46 014، (ک تاریخ).
134 الإمام علی بن أبی طالب (رابعُ خلفاء الراشدین)، محمد رضا، بیروت، دارالکتب العلمیّه، وزیری، ص64 296، (ک تاریخ).
135 الإمام علی علیه السلام صوة العدالة الإنسانیة، جورج جرداق، بیروت، منشورات دارمکتبة الحیاة، 0197م، ج4، وزیری، ص193 281، (ک تاریخ).
136 الإمامة والقیادة المجتمع، السیّد کاظم الحائری، قم، 1416 ق، وزیری، ص151 017، (ک خبرگان).
137 الأمّة و الدولة فی سیاسة النبی صلی الله علیه و آله و سلم والخلفاء الراشدین، نزار عبداللطیف الحدیثی، بغداد، دارالحریة، 1987م، ص246 253، (ک تاریخ).
138 الانتفاضات الشیعیة عبر التاریخ، هاشم معروف الحسنی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 0141ق، وزیری، ص155 018، (ک خبرگان).
139 أنساب الأشراف، أحمدبن یحیی بن جابر البلاذری، حقّقه و علّق علیه الشیخ محمدباقر المحمودی، قم، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، 1416ق، وزیری، ص115 041، (ک تاریخ).
140 أهل البیت، توفیق أبوعلم، القاهرة، دارالکتاب الجامعی، 1413 ق، وزیری، ص243 262، (ک تاریخ).
141 أهل البیت تنوع أدوار و وحدة الُهدف، محمد باقر الصدر، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، وزیری، ص301 113، (ک تاریخ).
142 أیّام العرب فی الإسلام، محمد ابوالفضل ابراهیم، علی محمّد البجاوی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1388 ق، وزیری، ص321 035، و ص351 378 و ص379 389، (ک تاریخ).
143 بحث فی الخلافة (شرح الملحمة التَّتریة لأحمدبن منیر الطرابلسی،) رؤوف جمال الدین، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، وزیری، ص149 163، و ص172 173، و ص179 193 و ص193 902، (ک تاریخ).
144 البدایة و النهایة، للإمام الحافظ أبی الفداء إسماعیل بن کثیر الدمشقی (ابن کثیر)، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، 1412 ق، وزیری، ص232 245، (ک خبرگان).
145 البیان الجلی فی أفضلیّة مولی المؤمنین علی علیه السلام ، ابن رویش الأندونیسی، إعداد السیّدمهدی الرّجائی، قم، المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لأهل البیت(علیهم السلام)، 1415 ق، وزیری، ص191 802، (ک مجمع).
146 تأریخ ابنُ خلدون، عبدالرحمان بن خلدون، بیروت، دارالفکر، 8014 ق، رحلی، ج2، ص206 648، (ک تاریخ).
147 تأریخ ابن الوردی، زین الدین عمربن مظفر (الشهیر بابن الوردی)، نجف، مطبعة الحیدریة، 1389 ق، وزیری، ج1، ص602 022، (ک تاریخ).
148 تأریخ الإسلام، حسن ابراهیم حسن، قاهره، مکتبة النهضة المصریة، 1964م، ج1، وزیری، ص364 379، (ک خبرگان و ک تاریخ).
149 تأریخ الإسلام الثقافی و السیاسی (مسار الإسلام بعد الرسول و نشأة المذاهب)، صائب عبدالحمید، بیروت، الغدیر، 1417 ق، وزیری، ص437 483، (ک تاریخ).
150 تأریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، شمس الدین محمدبن أحمدبن عثمان الذهبی، تحقیقُ عمر عبدالسلام ترمُدی، بیروت، دارالکتاب العربی، 7014 ق، وزیری، ص483 652، (ک تاریخ).
151 تأریخ الأُمم الإسلامیة، الشیخ محمد الخضری بک، مصر، المکتبة التجاریة الکبری، 1382 ق، وزیری، ج2، ص47 08، (ک تاریخ).
152 تأریخ الجنس العربی، محمد عزّه دروزه، صیدا بیروت، المکتبة العصریة، 1381ق، وزیری، ص246 313، (ک تاریخ).
153 تأریخ خلافة بنی أمیّة، نبیه عاقل، بیروت، دارالفکر، 3014 ق، وزیری، ص18 49، (ک تاریخ).
154 تأریخ الخلافة الراشدة (خلاصةُ تأریخ ابن کثیر)، للقاضی الشیخ محمدبن أحمد کنعان، بیروت، مؤسسة المعارف، 1417 ق، وزیری، ص313 461، (ک تاریخ).
155 تأریخ خلیفة بن خیاط، حقَّقه و قدّم له أکرم ضیاء العمری، نجف، مطبعة الآداب، وزیری، ج1، ص159 183، (ک تاریخ).
156 تأریخ الدّولة العربیة (تأریخ العرب منذ ظهور الإسلام حتّی سقوط الدولة الأُمویة)، السیّد عبدالعزیز سالم، الإسکندریة، مؤسسةُ شباب الجامعة، ص294 316، (ک خبرگان و ک تاریخ).
157 التأریخ السیاسی للدّولة العربیة (عصور الجاهلیة و النبوة و الخلفاء الراشدین)، عبدالمنعم ماجد، قاهره، مکتبة الأنجلو المصریة، 1967م، وزیری، ص261 271، (ک تاریخ).
158 التأریخ السیاسی و الحضاری للدّولة العربیة، السید عبدالعزیز سالم، اسکندریه، دارالمعرفة الجاهلیة، 1988م، وزیری، ص314 337، (ک تاریخ).
159 تأریخ الطبری (تأریخ الأُمم و الملوک)، أبی جعفر محمدبن جریر الطبری، تحقیقُ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، روائع التراث العربی، وزیری، ج4، ص427 575، و ج5، ص5157، (ک خبرگان و ک تاریخ).
160 تأریخ العلویین، محمدامین الطویل، بیروت، دارالأندلس، رقعی، ص156 175، (ک تاریخ).
161 تأریخ القضاعی (کتابُ عیون المعارف و فنون أخبار الخلائف)، القاضی محمدبن سلامة بن جعفر الشافعی، دراسة و تحقیقُ جمیل عبدالله محمد المصری، مکة المکرّمة، جامعة أُم القری، 5014 ق، وزیری، ص311 322، (ک تاریخ).
162 تأریخ الیعقوبی، أحمدبن أبی یعقوب بن جعفربن وهب الکاتب (المعروف بابن واضح الأخباری)، قم، منشورات الشریف الرضی، 1373ش، وزیری، ج2، ص178 214، (ک تاریخ).
163 تجارب الأمم، أبوعلی مسکویه الرازی، حقَّقه و قدّم له أبوالقاسم إمامی، تهران، دارسروش، 1366ش، ج1، ص293 383، (ک تاریخ).
164 تحقیقُ مواقف الصحابه فی الفتنة من روایات الإمام الطبری و المحدّثین، محمّد أمحزون، الریاض، مکتبة الکوثر و دارالطیبة للنشر و التوزیع، 1415ق، ج2، ص59 244، (ک تاریخ).
165 تذکرة الخواص، سبط بن الجوزی، تهران، مکتبة النینوی الحدیثة، وزیری، ص56 013، (ک تاریخ).
166 ترجمة الإمام علی بن أبی طالب من تأریخ مدینة دمشق، العالم الحافظ أبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعی (المعروف بابن عساکر) تحقیقُ الشیخ محمدباقر المحمودی، بیروت، مؤسسة المحمودی للطباعة و النشر، 0014 ق، ص123 371، (ک تاریخ).
167 تطور الفکر السیاسی فی الإسلام، فتحیه البنداوی و محمد نصر مهّنا، قاهره، دارالمعارف، 1984م، وزیری، ص122 135، (ک تاریخ).
168 تهذیبُ تأریخ الطبری (تاریخ الأُمم و الملوک)، صالح خریسات، بیروت، دارالفکر، وزیری، ص319 356، (ک تاریخ).
169 جواهر المطالب فی مناقب الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، شمس الدین أبی البرکات محمدبن أحمد الدمشقی الباعونی الشافعی، قم، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، 1416 ق، وزیری، ج1، ص289 384، و ج2، ص5 901، (ک تاریخ).
170 الجوهرة فی نسب النبی و أصحابه العشرة، محمدبن أبی بکر الشهیر بالبُریّ، الریاض، دارالرفاعی، 3014 ق، وزیری، ج2، ص257 278، (ک تاریخ).
171 الحجاز و الدّولة الإسلامیة (دراسة فی اشکالیّة العلاقة مع السلطة المرکزیة فی القرن الأوّل الهجری)، د. ابراهیم بیضون، بیروت، دارالنهضة العربیة، 1416 ق، ص198 214، ص215 249، (ک تاریخ و ک خبرگان).
172 الحزبیّة السیاسیّة منذ قیام الإسلام حتّی سقوط الدّولة الأمویة، ریاض عیسی، 1412ق، وزیری، ص68 701، (ک تاریخ و ک خبرگان).
173 الحقائق فی تأریخ الإسلام و الفتن و الأحداث، حسن المصطفوی، تهران، مرکز نشر کتاب، 0141 ق، وزیری، ص296 804، (ک مجمع).
174 الحیاة السیاسیة فی الدولة العربیة الإسلامیة خِلالَ القرنین الأوّل و الثانی بعد الهجرة، محمّد جمال الدین سرور، دمشق، دارالفکر العربی، 1399 ق، وزیری، ص68 09، (ک خبرگان).
175 الحیاة الفکریة و السیاسیة لأئمة أهل البیت (علیهم السلام) ، رسول جعفریان، بیروت، دارالحق، 1414 ق، وزیری، ص56 74، (ک تاریخ).
176 الخلافة الإسلامیة حتّی القرن الرابع الهجری، شهادة الناطور و أحمد عودات و جمیل بیضون، اردن، دارالثقافة للطباعة و النشر و دارالأمل للنشر و التوزیع، 0141 ق، ص134 146، (ک تاریخ).
177 الخلفاء الراشدون، عبدالوهاب النجار، بیروت، دارالفکر، وزیری، ص364 046، (ک خبرگان و ک تاریخ).
178 خلفاءُ محمد صلی الله علیه و آله و سلم ، اسماعیل سلیمان لمیرعلی، اشرافُ مصطفی غالب، دارحمد و محیو، 1973م، وزیری، ص177 236، (ک تاریخ).
179 الخوارج أُصولٌ و عقائد، حبیب طاهر الشمری، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1415 ق، وزیری، ص9 68، (ک تاریخ).
180 الخوارج فی العصر الأُموی، نایف معروف، بیروت، دارالطلیعة، 1414 ق، وزیری، ص51 601، (ک تاریخ).
181 السبیل إلی إنهاض المسلمین، السیّد محمّد الشیرازی، قم، 3014ق، وزیری، ص423 458، (ک خبرگان)
182 السُّنّة، أبی بکر أحمدبن محمدبن هارون بن یزید الخلّال، دراسة و تحقیقُ عطیّة بن عتیق الزهرانی، ریاض، دارالرّایة، 1415 ق، الریاض، وزیری، ص411 431، و ص046 476، (ک تاریخ).
183 السیاسة الجنائیة فی الشریعة الإسلامیة، احمد فتحی بهنسی، بیروت، دارالشروق، رقعی، 9014 ق، ص179 018، (ک خبرگان)
184 السیاسة من واقع الإسلام، السیّد صادق الشیرازی، 1014 ق، وزیری، ص97 192، و ص333 366، (ک خبرگان و ک آستانه)
185 سیره الأئمة الإثنا عشر، هاشم معروف الحسنی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1411 ق، وزیری، ج1، ص039 458، (ک آستانه).
186 سیرة رسول الله و أهل بیته، قم، المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لأهل البیت (علیهم السلام) ، 1414ق، وزیری، ص522 589، و ص673 695، (ک مجمع).
187 شذرات الذّهب فی أخبار مَنْ ذهب، ابن عماد الإمام شهاب الدین أبی الفلاح عبدالحیّ بن أحمدبن محمد العسکری الحنبلی الدمشقی، دمشق، دارابن کثیر، 6014ق، وزیری، ص502 227، (ک تاریخ).
188 شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار، القاضی أبی حنیفة النعمان بن محمد التمیمی المغربی، تحقیقُ السیّد محمّد الحسینی الجلالی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، وزیری، ج1، ص337 414، و ج2، ص3 93، (ک تاریخ).
189 الشوری فی العصر الأموی، حسین عطوان، بیروت، دارالجیل، 0141 ق، ص12 29، (ک تاریخ).
190 الشیعة الفلسفة و التأریخ، أحمد کمال شعت، قاهره، مکتبة مدبولی، 1414 ق، وزیری، ص84 112، (ک تاریخ).
191 الشیعة و التشیّع (فرق و تأریخ)، احسان الهی ظهیر، پاکستان، إدارة ترجمان السنّة، لاهور، 1415ق، وزیری، ص125 161، (ک تاریخ).
192 الشیعة و الحاکمون، محمدجواد مغنیة، بیروت، دار و مکتبة الهلال و دارالجواد، 1981م، وزیری، ص42 56، (ک تاریخ و ک خبرگان)
193 دراساتٌ فی التأریخ الإسلامی، محمّدباقر الناصری، بیروت، مؤسسة أهل البیت (علیهم السلام)، 1014 ق، وزیری، ص143 017، (ک تاریخ).
194 دراساتٌ فی تأریخ عصر النبوة و الخلافة الراشدة، رجب محمد عبدالحلیم، قاهره، دارالنهضة العربیة، وزیری، ص039 421، (ک تاریخ).
195 الدرّ المستطاب فی موافقات عمربن خطاب و أبی بکر و علی أبی تراب، الشیخ حامدبن علی بن إبراهیم بن عمادالدین بن محب الدین الدمشقی الحنفی العمادی، تحقیقُ مصطفی عثمان صمیده، بیروت، دارالکتب العلمیة، وزیری، ص102 211، (ک تاریخ).
196 دروس التأریخ الإسلامی، محیی الدین الخیاط، مصر، مکتبة الأهلیة، 0134ق، رقعی، ص56 08، (ک تاریخ).
197 دور أئمة أهل البیت (علیهم السلام) فی الحیاة الإسلامیة، عادل الأدیب، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 8014 ق، وزیری، ص77 156، (ک تاریخ).
198 الدولة الأُمویة فی الشرق بین عوامل البناء و معاول الفناء، محمّد الطیّب النجّار، مکتبة الجامعة الأزهریة، مصر، رقعی، ص6 44، (ک تاریخ).
199 الدولة الأُمویة و الأحداث التی سبقتْها و مهدّتْ لها ابتداءً من فتنة عثمان، یوسف العش، بیروت، دارالفکر و دارالفکر المعاصر، 1996م، وزیری، ص81 125، (ک تاریخ و ک خبرگان).
200 الدولة الأُمویّة، محمّد بک الخضری، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، 1415ق، وزیری، ص283 314، (ک خبرگان و ک تاریخ).
201 الدّولة العربیّة الاسلامیّة الأُولی، عصام محمّد شبارو، بیروت، دارالنهضة العربیة، 1995م، وزیری، ص355 037، (ک تاریخ).
202 الرسول الأعظم مع خلفائه، مهدی القریشی، بیروت، مؤسسةُ الأعلمی للمطبوعات، 1388 ق، وزیری، ص502 244، (ک تاریخ).
203 صلامات و مقتل أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، الشیخ محمود الشریفی، المکتبة الحیدریة، وزیری، ص23 91، (ک تاریخ).
204 عبدالله بن سباء و أثره فی الاحداث الفتنة فی صدر الإسلام، سلیمان بن حمد العُوده، ریاض، دارطیبة، 1412ق، وزیری، ص168 197، (ک تاریخ).
205 العبر فی خبر مَنْ عَبر، الحافظ الذهبی، حقَّقَهُ أبو هاجر محمّد السعید بن بسیونی زغلول، بیروت، دارالکتب العلمیّه، وزیری، ج1، ص27 34، (ک تاریخ).
206 عصر النّبوة و الخلافة الراشدة، لبید ابراهیم و فاروق، جامعةُ بغداد، وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی، وزیری، ص343 356، (ک تاریخ).
207 علی إمامُ المتقین، عبدالرحمان الشرقاوی، بیروت، دارالزهراء، 1415 ق، وزیری، ج1، ص221 033، و ج2، ص 5 372، (ک مجمع و ک دفتر).
208 علی بن أبی طالب سلطة الحق، عزیز السیّد جاسم، القاهرة، سینا للنشر، بیروت، مؤسسة الانتشار العربی، 1997م، ص67 027، (ک تاریخ).
209 علی بن أبی طالب علیه السلام نظرة عصریّة جدیدة، بیروت، المؤسسة العربیّة للدراسات و النشر، 1974م، ص67 153، (ک تاریخ).
210 علیٌ فی الکتاب و السُّنة، حسین شاکری، بیروت، دارالمورّخ العربی، 1412 ق، وزیری، ج3، ص228 312، (ک تاریخ).
211 علی علیه السلام من المهد إلی اللحد، السیّدکاظم القزوینی، قم، مکتبة الإمام المهدی(عج)، رقعی، ص419 559، (ک تاریخ).
212 علیّ و الحاکمون، محمّدالصادقی، بیروت، دارالغدیر، 1393 ق، وزیری، ص217 359، (ک تاریخ).
213 علیٌ و مُناوِئُوه، نوری جعفر، قاهرة، مطبوعات النجاح، 1396، وزیری، ص135 183، (ک تاریخ).
214 العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبی صلی الله علیه و آله و سلم ،الإمام القاضی أبی بکر بن العربی المالکی، قاهرة، مکتبة السّنة، 1412 ق، وزیری، ص148 502، (ک خبرگان) و: بیروت، نشر المکتبة العلمیة، 6014 ق، رقعی، ص143 181، (ک تاریخ).
215 غزوات أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب أو أشعّة الأنوار الیقین فی فضل حیدر الکرّار، الشیخ جعفر نقدی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، 1413 ق، وزیری، ص143 002، (ک مجمع).
216 الفتنة، جدلیّة الدین و السیاسة فی الإسلام المبَکر، هشام جعیّط، بیروت، دارالطلیعة، وزیری، ص141 313، (ک خبرگان).
217 الفتنة الکبری علیٌّ و بنوه، طه حسین، وزیری، ص5 175، (ک خبرگان و ک مجمع و ک تاریخ).
218 الفتوح، ابن محمّد احمدبن اعثم الکوفی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 6014ق، وزیری، ج1 و 2، ص431 591، (ک خبرگان)
219 الفتوحات الإسلامیة بعد مضیّ الفتوحات النبویة، السیّد أحمدبن زینی دحلان، قاهرة، مؤسّسةُ الحلبی و شرکاؤُه للنشر و التوزیع، 1968م1387ق ، وزیری، ج2، ص446 459، (ک تاریخ).
220 الفخری فی الأدب السّلطانیة و الدول الإسلامیة، محمّدبن علی بن طباطبا (معروف بابن الطقطقا)، قم، منشورات الشریف الرضی، وزیری، ص84 95، و ص99 201، (ک خبرگان).
221 فضائل الإمام علی، محمّد جواد مغنیه، بیروت، دار و مکتبة الهلال و دارالجواد، 1981م، وزیری، ص128 155، (ک مجمع).
222 فصولٌ من تأریخ الإسلام السیاسی، هادی العلوی، قبرس، مرکز الأبحاث و الدراسات الإشتراکیة فی العالم العربی، 1995م، وزیری، ص71 77، (ک خبرگان)، و ص021 216، (ک تاریخ)
223 فقه السیرة النبویة مع موجز لتأریخ الخلافة الراشدة، محمّد سعید رمضان البوطی، بیروت، دارالفکر المعاصر و دارالفکر، 1411 ق، وزیری، ص542 557، (ک تاریخ).
224 فی التأریخ الإسلامی، شوقی أبوخلیل، بیروت، دارالفکر المعاصر، و دارالفکر، 1412ق، وزیری، ص253 264، (ک تاریخ).
225 فی رحاب أئمة آل البیت الإمام أمیرالمؤمنین، محمّد بحر العلوم، بیروت، دارالزهراء، 1398 ق، رقعی، ص 165 224، و ص262 277، (ک مجمع)
226 القائد و القیادة و الانقیاد فی سیرة الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام ، جلال الدین الصغیر، بیروت، دارالزهراء، 8014 ق، وزیری، ص411 449، (ک خبرگان)
227 قادتنا کیف نعرفُهم، السیّد محمّدهادی الحسینی المیلانی، تحقیق و تعلیقُ السیّد محمّدعلی المیلانی، قم، مؤسسةُ آل البیت(علیهم السلام) 1413 ق، ج 2، وزیری، ص153 242، و ص003 803، (ک تاریخ).
228 قراء ة جدیدة فی مواقف الخوارج و فکرهم و أدبهم، أحمد سلیمان معروف، دمشق، طلاس، 1988م، جیبی، ص9 08، (ک تاریخ).
229 الکامل، لأبی العباس محمّدبن یزید المبرّد، عارضه بأُصوله و علّق علیه محمّد أبوالفضل إبراهیم، دمشق، دارالفکر العربی، وزیری، ج3، ص163 269، (ک تاریخ).
230 الکامل فی التأریخ، عزّالدین أبی الحسن علی بن الکرم الشیبانی المعروف بابن الأثیر، بیروت، مؤسّسة التأریخ العربی، 8014 ق، وزیری، ج2، ص203 367، (ک خبرگان)
231 کتاب سلیم بن قیس الهلالی، الشیخ أبوصادق سلیم بن قیس الهلالی العامری الکوفی، تحقیقُ الشیخ محمّدباقر الأنصاری الزنجانی الخوئینی، قم، نشر الهادی، 1373ش، وزیری، ج1، ص48 51، و ج2، ص661 813، (ک تاریخ).
232 کتاب مقامات العلماء بینَ یَدَی الخلفاء و الأمراء، لأبی حامد محمّدبن محمّد الغزالی، تحقیقُ محمّدجاسم الحدیثی، عراق، وزارةُ الثقافة و الإعلام، 9014 ق، ص 187، و ص193 302، (ک خبرگان)
233 کشف الغُمّة فی معرفة الأئمة، أبی الحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح الإربلی، بیروت، دارالأضواء، 5014 ق، وزیری، ص238 271، (ک خبرگان)
234 کشف الهموم فی حیاة اربعة عشر معصوم (علیهم السلام) ، الشیخ کاظم أحمد الإحسایی النجفی، قم، المکتبة الحیدریّة، 1416 ق، وزیری، ص029 316، (ک تاریخ).
235 کنز الدُّرر و جامعُ الغُرَر، أبی بکر بن عبدالله بن أیبک الدواداری، تحقیقُ محمّد السعید جمال الدین، قاهرة، 2014ق، وزیری، ج3، ص321 604، (ک تاریخ).
236 کیف السبیل إلی الله، (علیُّ بن أبی طالب علیه السلام )، خیرالله طلفاح، بغداد، دارالحریّة، وزیری، ج15، ص49 243، (ک تاریخ).
237 لقد شَیَّعَنی الحسین (الانتقال الصَّعب فی المذهب و المعتقد)، ادریس الحسینی، قم، دارالاعتصام، 1415 ق، ص225 265، (ک تاریخ).
238 مبدأ المشروعیّة فی النظام الإسلامی و الأنظمة القانونیة المعاصرة، عبدالجلیل محمّدعلی، بیروت، عالم الکتب، 1984م، وزیری، ص289 296، (ک تاریخ).
239 المجالس السنیة فی مناقب و مصائب العترة النبویّة، السیّد محسن الأمین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، وزیری، ج1، ص034 387، و ج2، ص152 199، (ک آستانه).
240 مجموعة الوثائق السیاسیّة للعهد النبویّ و الخلافة الراشدة، محمّد حمیدالله، بیروت، دارالنفائس، 7014 ق، وزیری، ص538 545، (ک تاریخ و ک مجمع).
241 محاضرات تأریخ الأُمم الإسلامیّة، الشیخ محمّد الخضری بک، بیروت، دارالفکر، وزیری، ج2، ص74 123، و ص47 08، (ک خبرگان و ک تاریخ).
242 مدینة المعاجز، السیّدهاشم البحرانی، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیّة، 1413 ق، وزیری، ج1، ص484 605 ج2، و ص136 153، (ک تاریخ).
243 مرآة الجنان و عبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، أبی محمّد عبدالله بن أسعدبن علی بن سلیمان الیافعی الیمینی المکّی، بیروت، دارالکتب العلمیّة، 1417 ق، ج1، ص79 96، (ک آستانه).
244 المرتضی (سیرةُ أمیرالمؤمنین سیّدنا أبی الحسن علیّ بن أبی طالب علیه السلام )، أبوالحسن علی الحسنی الندوی، دمشق، دارالقلم، وزیری، ص137 192، (ک تاریخ).
245 مروج الذهب و معادن الجوهر، اُبی الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی، قم، دارالهجرة، 4014 ق، وزیری، ص349 419، (ک خبرگان)
246 مرویّات أبی مخنف فی تاریخ الطبری (عصر الخلافة الراشدة) دراسة نقدیه ، یحیی بن إبراهیم بن علی الیحیی، ریاض، دارالعاصمة، 0141 ق، وزیری، ص187 049، (ک تاریخ).
247 المسترشد فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، محمّدبن جریربن رستم الطبری الإمامی، تحقیقُ الشیخ أحمد المحمودی؛ تهران، مؤسّسةُ الثقافة الإسلامیّة لکوشانپور، 1415 ق، وزیری، ص661 673، (ک تاریخ).
248 مسلمون ثوار، محمّد عمّاره، القاهرة و بیروت، دارالشروق، 8014 ق، وزیری، ص111 126، (ک خبرگان)
249 مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین علیه السلام ، الحافظ رجب البرسی، بیروت، مؤسّسةُ الأعلمی، وزیری، ص162 172، (ک مجمع).
250 معالم الفتن نظراتٌ فی حرکة الإسلام و تأریخ المسلمین، سعید ایّوب، مجمع احیاء الثقافة الإسلامیّة، 1416 ق، وزیری، الجزء الأوّل، ج1، ص456 533، و ج2، ص5 164، (ک تاریخ).
251 من أُصول الفکر السیاسی الاسلامی، محمّد فتحی عثمان، بیروت، مؤسّسة الرسالة، 1399 ق، وزیری، ص349 352، (ک تاریخ).
252 مناقب آل أبی طالب، أبی جعفر محمّدبن علی بن شهرآشوب السروی المازندرانی، بیروت، دارالأضواء، وزیری، ج3، ص173 227، (ک آستانه).
253 المناقب، الموفّق بن أحمدبن محمّد المکّی الخوارزمی، تحقیقُ الشیخ مالک المحمودی، قم، مؤسّسة النشر الإسلامی، 1411 ق، وزیری، ص175 263، (ک آستانه).
254 المنتظم فی تأریخ الأُمم و الملوک، أبی الفرج عبدالرحمان بن علی بن محمّدبن الجوزی، (دراسة و تحقیق)، محمّد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیّة، 1412 ق، وزیری، ج5، ص63 176، (ک تاریخ).
255 من حیاة أهل البیت، محمّدعلی التسخیری، قم، المجمع العالمی لأهل البیت، 1416ق، وزیری، ص127 276، (ک تاریخ).
256 من رسائل النبی صلی الله علیه و آله و سلم والخلفاء الراشدین، أبوالحجاج حافظ، وزیری، ص92 118، (ک تاریخ).
257 موسوعة الاستخبارات والأمن، علی أعموش العاملی، باشرافِ السیّدجعفر مرتضی العاملی، بیروت، دارالأمیر للثقافة و العلوم، 1993م، وزیری، ج2، ص401 601، و ص701 118، (ک خبرگان)
258 موسوعة الإمام الصادق علیه السلام (الجز التاسع: تأریخ الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام )، السیّدمحمّدکاظم القزوینی، قم، أبناءُ المؤلِّف، 1418 ق، وزیری، ص619 663، (ک تاریخ).
259 موسوعة المصطفی و العترة، علی المرتضی، قم، نشر الهادی، 1415 ق، وزیری، ج2، ص79 001، و ج3، ص49 022، (ک تاریخ).
260 نشأة التشیّع و الشیعة، السیّدمحمّدباقر الصدر، تحقیق و تعلیقُ عبدالجبّار شراره، مرکز الغدیر للدّراسات الإسلامیّة، 1417 ق، رقعی، ص115 128، ص129 014، (ک تاریخ و ک مجمع).
261 نشأة الفکر السیاسی و تطورّه فی الإسلام، محمّد جلال شرف، بیروت، دارالنهضة العربیّة، 0199م، وزیری، ص72 81، (ک تاریخ).
262 النظام القضائی فی العهد النَّبویّ و عهد الخلافة الراشدة، منّاع القطّان، قاهره، مکتبة وهبه، 1414 ق، وزیری، ص56 57، (ک تاریخ).
263 النظام المالی فی الإسلام، عبدالخالق النواوی، بیروت و صیدا، المکتبة العصریة، 1973م، وزیری، ص23 23، (ک تاریخ).
264 النظم الإسلامیّة، فاروق عمر و ملیحه رحمة الله و مفید محمّد نوری، بغداد، منشورات دارالحکمة، 1987م، وزیری،ص215، (ک تاریخ).
265 النظم المالیّة فی الإسلام، عیسی عبده، معهد الدراسات الاسلامیّة، وزیری، ص155 159، (ک خبرگان).
266 نور الأبصار فی مناقب آل البیت النبی المختار، الشیخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجی، قم، منشورات الشریف الرضی، وزیری، ص018 022، (ک تاریخ).
267 ینابیع المودّة، الحافظ سلیمان بن إبراهیم القندوزی الحنفی، انتشارات الشریف الرضی، قم، 1371ش، وزیری، ص184 192، (ک تاریخ).

منبع:حوزه

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *