آرشیو روزانه: ۱۶ دی ۱۳۹۵

روز شمار دفاع مقدس – ۱۶ دی ماه

گزارش روز دوم عمليات هويزه : پيشروي مجدّد ، توقف و عقبنشيني خودي. جا ماندن پيشتازاني چون حسين علم الهدي در منطقه. تشريح چگونگي جا ماندن در منطقه و درگيري محاصره شدگان با تانكهاي دشمن از زبان و قلم معدود نجات يافتگان از محاصره .