آرشیو روزانه: ۱۶ دی ۱۳۹۵

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه۲۱۸

مؤمنان، مهاجران و مجاهدانِ در راه خدا به رحمت خاص الهي رجاي واثق دارند. مؤمن همواره در خوف و رجاست؛ نه خوفِ تنها دارد كه موجب يأس از رحمت الهي است و نه رجاي صرف كه مايه اَمن از مكر الهي است. يأس از رحمت و امن از مكر الهي، با اعتقاد به رحمت گسترده و قدرت بي‌نهايت خداوند سازگار نيست. با وجود وعده مكرر و حتمي و قطعي خداوند درباره رحمت و بهشت براي اهل ايمان و جهاد، سرّ تعبير به ﴿يَرجونَ رَحمَتَ الله﴾ در اين آيه، خطرهاي احتمالي است كه همواره مؤمنان، مهاجران و مجاهدان را تهديد مي‌كند؛ خطرهايي مانند شك در تحقق تقوا و خلوص كه شرط پذيرش اعمال است و خطر ارتكاب گناهاني در آينده كه اعمال را حبط مي‌كنند.

ادامه مطلب »

روز شمار دفاع مقدس – ۱۶ دی ماه

گزارش روز دوم عمليات هويزه : پيشروي مجدّد ، توقف و عقبنشيني خودي. جا ماندن پيشتازاني چون حسين علم الهدي در منطقه. تشريح چگونگي جا ماندن در منطقه و درگيري محاصره شدگان با تانكهاي دشمن از زبان و قلم معدود نجات يافتگان از محاصره .

ادامه مطلب »