ماه رجب از منظر معصومین

خانه / پیشنهاد ویژه / ماه رجب از منظر معصومین

این ماه را خداوند برتری داده و حرمتش را بزرگ فرموده و کرامت خود را برای روزه گیران در آن ارزانی داشته است.

ماه رجب از منظر معصومین

هیات: ماه رجب از دیدگاه امامان معصوم:

حضرت امام جعفر صادق:

ً نوح علیه السلام روز اول ماه رجب بر کشتی سوار شد و به آنان که همراهش بودند فرمان داد آن روز را روزه بگیرند. و فرمود هر کس آن روز را روزه بگیرد، آتش به اندازه مسیر یک سال از او فاصله می گیرد و هر کس هفت روز روزه بگیرد، درهای دوزخ بر او بسته می شود و هر کس بیفزاید، خدای تعالی بر عمرش می افزاید.

ً سالم می گوید: چند روزی از ماه رجب باقی مانده بود که به حضور امام صادق رسیدم. چون به من نگریست، فرمود: ای سالم! آیا در این ماه هیچ روزه گرفته ای؟ گفتم: نه، ای پسر رسول خدا! فرمود: چنان پاداشی از دست تو بیرون رفته است که اندازه آن را جز خدای متعال کسی نمی داند. این ماه را خداوند برتری داده و حرمتش را بزرگ فرموده و کرامت خود را برای روزه گیران در آن ارزانی داشته است. گفتم: ای پسر رسول خدا! آیا اگر از باقی مانده این ماه روزه بدارم به بخشی از پاداش روزه گیران در این ماه دست می یابم؟ فرمود: ای سالم! هر کس یک روز از روزهای آخر این ماه را روزه بدارد، برای او موجب زینهاری از سختی سکرات مرگ و فشار گور و بیم شدید آخرت است و هر کس دو روز را روزه بدارد، برای او اجازه عبور از پل صراط خواهد بود و هر کس سه روز از آخر این ماه را روزه بدارد، روز رستاخیز از بیم ها و سختی های آن در امان خواهد بود و حکم برائت از آتش به او عطا می شود.

ً روز رستاخیز سروشی از درون عرش ندا می دهد. رجبی ها کجایند؟ گروهی برمی خیزند که چهره شان برای مردم محشر می درخشد، بر سرشان تاج پادشاهی آکنده از مروارید و یاقوت است. همراه هر یک از ایشان هزار فرشته از سوی راست و هزار فرشته از سوی چپ ایستاده اند و به او می گویند ای بنده خدا! کرامت خدای بر تو گوارا باد! از عرش هم ندا می آید که ای بندگان و کنیزکان من! سوگند به عزت و جلال خودم جایگاه شما را گرامی و عطای شما را جزیل قرار می دهم و غرفه هایی از بهشت به شما ارزانی می دارم که از زیر آن جوی ها جاری است و جاودانه در آن خواهید بود و پاداش عمل کنندگان چه نیکوست، شما برای من در ماهی روزه مستحبی گرفتید که حرمت آن ماه را بزرگ و حق آن را واجب کرده ام. ای فرشتگان من! این بندگان و کنیزکان مرا به بهشت درآورید.

 امام صادق اضافه فرموده است که این پاداش کسی است که چیزی از ماه رجب را روزه بگیرد، هر چند یک روز از دهه اول یا دوم یا آخر آن باشد.

ً در بهشت جویی است که نامش رجب و آب آن سپیدتر و شفاف تر از برف و یخ و شیرین تر از عسل است. هر کس یک روز از رجب روزه بگیرد، خداوند از آب آن جوی به او می آشاماند.

ماه رجب از منظر معصومین
ماه رجب از منظر معصومین

حضرت امام محمد باقر:

ً هر کس از ماه رجب یک روز از آغاز یا روزهای وسط یا آخر آن روزه بگیرد، خداوند بهشت را بر او واجب می فرماید و روز رستاخیز درجه او را در بهشت با ما قرار می دهد و هر کس دو روز از آن ماه روزه بگیرد، به او گفته می شود خدای تعالی گناهان گذشته ات را آمرزید. اعمال آینده خود را نیکو مواظب باش.

ً هر کس سه روز از آن ماه را روزه بدارد، گویندش که خدا گناهان گذشته و بازمانده عمرت را بخشید و برای هر یک از برادران و دوستان گنهکار خود که خواهی شفاعت کن و هر کس هفت روز روزه بدارد، درهای هفتگانه دوزخ بر او بسته می شود و هر کس هشت روز از رجب را روزه بدارد، درهای هشت گانه بهشت برای او گشاده می شود و از هر کدام که خواهد به بهشت وارد می شود.

منبع: حوزه

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *